TurnTo: Adolygiadau Syndicate gyda Dosbarthwyr Eich Cynnyrch

adolygiadau

Mae syndiceiddio yn ffordd hynod effeithiol i fanwerthwyr ar-lein gynyddu nifer y graddfeydd ac adolygiadau cynnyrch (adolygiadau) y maent yn eu harddangos yn gyflym. Mae brandiau, yn gyntaf yn gyntaf i gasglu'r cynnwys gwerthfawr hwn a gynhyrchir gan ddefnyddwyr (UGC), yn awyddus i fanwerthwyr gynnwys y rhain ar eu safleoedd eFasnach. Trwy rannu eu hadolygiadau â'u partneriaid dosbarthu, gall brandiau helpu cynhyrchion i sefyll allan a gwerthu'n well, gan y profwyd bod cyfeintiau adolygiadau uwch yn cynyddu gwerthiant.

Hyd yn hyn, dim ond trwy hynny yr oedd syndiceiddio o'r fath yn bosibl ar gau rhwydweithiau. Y broblem yw, mae'r dull hwn yn ei gwneud yn ofynnol i'r brandiau sy'n darparu'r adolygiadau a'r manwerthwyr sy'n eu derbyn ddefnyddio'r un platfform a chael cytundeb ffurfiol ar gyfer cyfnewid cynnwys. Mae'r rhai sy'n defnyddio llwyfannau eraill yn cael eu cau allan o'r gyfnewidfa, ac mae eu darparwr platfform yn codi ffioedd uchel ar frandiau mewn rhwydwaith am fynediad i'r rhwydwaith.

Syndicetiad Adolygu Rhwydweithiau TurnTo

Mae TurnTo Networks yn ddarparwr atebion cynnwys cwsmeriaid y genhedlaeth nesaf ar gyfer masnachwyr a brandiau gorau. Gyda chyfres unigryw o bedwar cynnyrch arloesol:

  • Sgoriau ac Adolygiadau
  • Holi ac Ateb Cymunedol
  • Adolygiadau Gweledol
  • Sylwadau Checkout

CPO Syndiceiddio TurnTo

Mae TurnTo yn cyflwyno cynnwys gyda llai o waith, gan sicrhau dilysrwydd mwyaf, lifft trosi, optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) a mewnwelediadau marsiandïaeth. Er mwyn helpu cwsmeriaid i oresgyn her hirdymor yn y diwydiant, cyflwynodd TurnTo rwydwaith agored yn ddiweddar. Syndicetiad Adolygiad Agored yn cynyddu rhannu cynnwys yn ddramatig, gan hwyluso mwy o gyfaint adolygu, a thorri'r “ffioedd mynediad” serth a godir gan rwydweithiau a gaewyd yn draddodiadol.

gyda Syndicetiad Adolygiad Agored, gall unrhyw frand nawr ddarparu adolygiadau i fanwerthwyr trwy Gyfres Cynnwys Cwsmer TurnTo, waeth beth yw'r platfform casglu a rheoli maen nhw'n ei ddefnyddio. Nid oes angen integreiddio technegol, a gall brandiau gael adolygiadau wedi'u hychwanegu at rwydwaith TurnTo a'u harddangos ar wefannau eFasnach partner o fewn diwrnod neu ddau.

Adolygu Adroddiadau Syndicetiad

Mae manwerthwyr yn gweld ac yn rheoli cynnwys syndicâd o'r tu mewn i ddangosfwrdd TurnTo i gael rheolaeth gymedroli lawn a mewnwelediadau adrodd. Mae TurnTo hefyd yn darparu API mynediad fel y gall masnachwyr sy'n defnyddio llwyfannau eraill - yn nodweddiadol systemau a adeiladwyd gartref - elwa o syndiceiddio adolygu cynnyrch am y tro cyntaf hefyd.

Nid yw rhwydweithiau syndiceiddio caeedig yn gwneud unrhyw synnwyr. Mae fel siop groser yn cyflogi rhywun i sefydlu ei arddangosfeydd diwedd eil, dim ond y person sy'n gwerthu'r gofod silff premiwm hwnnw i gwmnïau soda ac yn pocedi'r arian. Mae Syndicetiad Adolygiad Agored TurnTo wedi'i adeiladu o amgylch model gwahanol. Mae'r cynnwys yn perthyn i'r brandiau - dylent allu ei rannu i helpu eu manwerthwyr. Mae'r rhwydwaith yn perthyn i'r manwerthwyr - dylent allu arddangos adolygiadau o unrhyw frand sydd am ei rannu. Ein gwaith ni yw ei gwneud hi'n hawdd i'r ddau weithio gyda'i gilydd. George Eberstadt, Prif Swyddog Gweithredol TurnTo

Newidiodd CPO Commerce, sy'n gwerthu offer pŵer o'r holl brif frandiau, i Syndication Adolygiad Agored TurnTo a phrofodd enillion pwerus. Yn flaenorol, roedd y manwerthwr yn defnyddio rhwydwaith caeedig, ac oherwydd nad oedd llawer o'r brandiau a'r gweithgynhyrchwyr y mae eu cynhyrchion CPO yn eu gwerthu ar blatfform mewn rhwydwaith, fe wnaethant golli allan ar syndiceiddio adolygiadau posibl, gan siomi gwerthwyr a oedd yn dymuno cymryd rhan ond na allent gymryd rhan. .

CPO Syndiceiddio TurnTo

Gyda thechnoleg TurnTo, gwnaeth CPO fwy na dyblu nifer y brandiau y cawsant gynnwys syndicâd ohonynt wrth gynyddu cyfanswm yr adolygiadau a arddangoswyd gan yn fwy na 250 y cant.

Dysgu Mwy Am Syndicet Adolygiad Agored TurnTo

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.