Intuit TurboTax Yn Gwneud i'r IRS Edrych yn Dda

Streic Un ... heddiw oedd diwrnod treth. Nid oeddwn yn edrych ymlaen yn fawr at wneud fy nhrethi, ond rwyf am gael eu cwblhau gyda digon o amser ar ôl. Mae cael busnes rhan-amser (sydd ar hyn o bryd yn colli arian) yn gwneud cadw cofnodion yn hollol angenrheidiol ac mae'n gas gen i gofnodion. Felly yn y bôn mae gen i gabinet ffeiliau rydw i'n gwthio nodiadau, derbynebau a logiau milltiroedd iddo. Yna, pan ddaw amser treth, rwy'n cloddio'r holl ffolderau ac yn trefnu popeth yn ofalus pe bai archwiliad ar y ffordd.

Yn 2005 rhoddais y gorau i'r busnes ochr oherwydd ei fod yn gymaint o drafferth. Fodd bynnag, eleni mae galw mawr am fy ngwasanaethau gydag amlygiad llawer uwch ... ond, yn onest, dim llawer o arian. Mae hynny'n iawn ... fe'i cyfrifwyd ac mae'n gweithio. Roeddwn yn ddetholus iawn felly ei rwyd yw fy mod wedi gwario llawer mwy ar fy musnes nag y deuthum ag ef i mewn. Fy nod fel arfer yw adennill costau, ond roedd gen i gyfrif bum a roddodd fi o dan.

Beth bynnag ... Fe wnes i gynllunio'r penwythnos i wneud y trethi tra roedd y plant yn mynd i ymweld â'u Mam. Fel y mae lwc, cafodd hynny ei ganslo hefyd. Streic dau.

Fe wnes i fewngofnodi i TurboTax i lawrlwytho'r meddalwedd a meddwl fy mod i mewn trafferth…. ar dudalen fy nghyfrif roeddwn wedi archebu Fersiwn Cartref a Busnes TurboTax 2006 ymlaen llaw. Ond roedd ar gyfer Windows ac mae gen i Mac nawr. Streic tri?

Nope.

Fe wnes i fewngofnodi i fersiwn we'r feddalwedd yn pendroni pa fath o ap roeddwn i'n mynd i'w gael. Bachgen, a oeddwn i mewn am syndod pleserus. Roedd yn hollol anhygoel. Roedd defnyddioldeb y feddalwedd ar-lein yn berffaith ... ar y bar ochr chwith oedd y crynodeb ac ar yr ochr dde roedd cymorth ychwanegol. Ym mhanel y ganolfan, gweithiodd y cais yn ddi-ffael. Llwyddais i symud yn ôl ac ymlaen, sgipio adrannau, neidio yn ôl ... a chefais i erioed broblem.

TurboTax

Pan ddechreuais i gyntaf, roeddwn i'n rhedeg ar Parallels ers i mi feddwl y gallai fod angen i mi lawrlwytho'r meddalwedd. Nid oedd angen. Tua hanner ffordd trwy wneud fy nhrethi, serch hynny, penderfynodd IE7 gymryd domen (dim syndod). Roeddwn i'n poeni efallai fy mod i wedi colli rhywfaint o wybodaeth ond pan wnes i fewngofnodi gan ddefnyddio Firefox, wnes i erioed golli curiad. Mae TurboTax yn arbed wrth i chi fynd.

Rhai nodweddion gwych eraill ... gallwn ddal i fewnforio fy nhrethi 2005 i gael y blaen. Yn ogystal, llwyddais i lawrlwytho fy holl ddata W-2 o ADP yn app TurboTax. Fe wnes i ffeilio’n electronig, rydw i’n cael yr ad-daliad wedi’i adneuo’n uniongyrchol, cefais rybuddion e-bost pan oeddent yn barod i’w cymeradwyo, a byddaf yn cael un arall pan fydd fy ad-daliad yn cael ei adneuo - amcangyfrif o 9 diwrnod.

Ar y cyfan, gwnaeth Intuit fy niwrnod. Mae cais a all wneud synnwyr allan o'n cod treth yn eithaf anhygoel. Hyd yn oed Arlywydd Bush yn datgan:

Mae'r cod treth yn llanast cymhleth. Rydych chi'n sylweddoli, mae'n filiwn o dudalennau o hyd.

Diolch, Intuit. Rydw i wedi bod yn defnyddio TurboTax ers tua 8 mlynedd bellach ac rwy'n credu y gallai fod gan Intuit gwsmer am oes (cyn belled nad ydyn nhw'n cael gwared ar eu harbenigwyr defnyddioldeb!) Mae TurboTax yn gwneud y IRS edrych yn dda. Tybed a fydd y system dreth byth yn gwella cyhyd â bod ganddyn nhw gymaint o dalent mewn cymryd llanast cymhleth a'i drefnu yn gais mor wych.

I'r bobl hynny sy'n credu na all cymwysiadau bwrdd gwaith symud ar-lein, dim ond gwneud eich trethi gyda TurboTax Ar-lein. Fy unig siom gyda'r broses gyfan oedd pan sylweddolais fy mod wedi gwneud llai eleni na'r llynedd. Ugh. Ac fy mab wedi troi’n 17 felly nid wyf bellach yn cael credyd treth $ 1k iddo.

5 Sylwadau

 1. 1

  Rydw i wedi bod yn ffan o TurboTax (rhifyn bwrdd gwaith) ers sawl blwyddyn bellach hefyd. Sut mae'r rhifyn ar-lein yn delio â ffurflenni treth lluosog? Hynny yw, a oes rhaid i chi dalu fesul ffurflen dreth?

  Cofiwch ychydig flynyddoedd yn ôl pan ddefnyddiodd Intuit actifadu cynnyrch i atal gosodiadau lluosog o un CD? Roedd yn swnio'n dda ar bapur, ond cythruddodd yr holl deuluoedd (cyplau) a oedd yn disgwyl gallu gwneud eu trethi o'u priod gyfrifiaduron. Gobeithio bod y fersiwn ar-lein yn hyblyg yn hyn o beth.

  • 2

   Helo Mario,

   I ddweud y gwir wrthych, nid wyf yn siŵr! Dim ond (diolch byth) oedd gen i un i boeni amdano. Nid wyf yn credu y byddaf yn newid yn ôl i'r bwrdd gwaith ar ôl defnyddio'r ar-lein! Dim gosodiadau, ac mae fy holl ddata ar gael ar-lein o hyn ymlaen! (Gallwch arbed eich holl ffurflenni treth trwy PDF i gael cofnod).

   Regards,
   Doug

 2. 3

  Doug,

  Roeddwn yn hapus iawn i ddarllen am eich profiad cadarnhaol gyda TurboTax eleni. Diolch am fod yn gwsmer ffyddlon! Fe wnes i rannu'ch post gyda rhai o'n dylunwyr hefyd gan fy mod i'n siŵr y byddan nhw'n mwynhau'r kudos.

  Cymerwch ofal,
  Michelle Makowski
  Rheolwr Marchnata, TurboTax

 3. 5

  Dude, rydw i wedi bod yn defnyddio TurboTax Online ers tua 2001. Os ydych chi'n ei ddefnyddio y flwyddyn nesaf, bydd yn tynnu'r data o'r flwyddyn hon i'r cyfrif fel nad oes raid i chi fynd yn ôl ac ail-fynd i mewn i bethau. Maent hefyd yn cadw'ch holl hen ffurflenni ar-lein. Ni fyddaf yn defnyddio unrhyw beth arall.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.