Rydym yn vs Chi! Ydych chi wedi Tiwnio Mewn?

tiwninAr ôl darllen cryn dipyn o Tunedio Mewn, Cefais fy swyno'n fawr gan un o'r cwestiynau a ofynnwyd gan y tîm yn Marchnata Pragmatig. A yw'ch gwefan yn siarad am eich cwmni neu a yw'n siarad am eich cwsmeriaid?

Er ei bod yn bwysig cyfiawnhau'ch awdurdod yn eich gofod, mae'n bwysicach o lawer ichi siarad â'r hyn rydych wedi'i gyflawni i'ch cwsmeriaid. Gofynnais y cwestiwn Twitter a chafodd ychydig o sylw gan gryn dipyn o bobl, gan gynnwys Andy Beal of Pererin Marchnata.

Penderfynais roi fy hun ar brawf ... ydw i'n siarad amdanaf fy hun yn fwy ar fy mlog nag am y darllenwyr? Ysgrifennais Gyfrifiannell Tuned In i ddarganfod! Mae'r gyfrifiannell yn dosrannu'ch bwyd anifeiliaid ac yn mesur cyfaint Fi, fi, ni, chi, ti, ti, ni, ac ati yng nghynnwys y porthiant. Mae'n pwyso teitlau'n fwy hefyd!

Dyma'r canlyniadau ar gyfer fy mlog, 9 allan o 10:
tiwnio mewn canlyniad

Mae hyn yn y bôn yn golygu fy mod i'n siarad Chi mwyafrif yr amser! Yn ddiddorol ddigon, rhoddais gyfeiriadau porthiant rhai o restrau-A mawr ac roedd y canlyniadau ar hyd a lled y raddfa! Rhowch ergyd iddo! Os dewch chi o hyd i unrhyw Narcissists (Sgôr o 0), gadewch i mi wybod! Cefais ychydig o hwyl gyda theitlau'r canlyniadau.

A gofalwch eich bod yn codi copi o Tiwnio Mewn: Datgelwch y Cyfleoedd Anarferol sy'n Arwain at Ddatblygiadau Busnes. Mae'n llyfr rhagorol ar gyfathrebu'n effeithiol â chwsmeriaid a rhagolygon er mwyn tyfu eich busnes. Fy hoff nodwedd o'r llyfr yw bod pob adran yn darparu enghreifftiau o'r byd go iawn o gwmnïau Tuned In!

13 Sylwadau

 1. 1

  Wnes i ddim cystal. 60% amdanaf fy hun. Ond dwi ddim yn siŵr fy mod i'n deall hyn. Fy mlog yw e. Nid wyf o reidrwydd yn ceisio siarad am fy nghwsmeriaid. Rwy'n ceisio siarad â * nhw, sy'n anochel yn gwneud i mi ddefnyddio geiriau fel “Myfi” a “fi”. Pe bawn i'n dyrnu yn y copi ar gyfer gweddill fy ngwefan, mae'n debyg y byddai'r ffactor “fi” yn gostwng i 10% neu lai.

  • 2

   Rwy'n cytuno, Patric. Dim ond gwiriad bach di-ffael yw gweld a ydych chi bob amser yn siarad amdanoch chi'ch hun ai peidio. Hyd yn oed pan fyddwn yn siarad amdanom ein hunain, credaf ei bod yn bwysig ei roi yn ei gyd-destun i'r gynulleidfa. Rwy'n siarad amdanaf fy hun lawer ar y blog, ond rwy'n ceisio cyfathrebu pam ei fod yn bwysig iddyn nhw!

 2. 3

  Offeryn cŵl! Sgoriais yr un peth â Patric. Fel canllaw, mae'n ddefnyddiol, er fy mod yn cytuno bod yna lawer o newidynnau sy'n effeithio ar arwyddocâd sgôr benodol. Gallai mesur eich blog dros amser, gan ddilyn tuedd, fod yn fwy gwerthfawr nag edrych ar rif penodol.

 3. 4

  Ar Farchnata Pererin, rydyn ni'n siarad am “chi” 60% o'r amser. Rwy’n hapus â hynny, oherwydd mae Folks yn darllen y blog er mwyn “yma” ein barn ar newyddion marchnata a sut mae’n effeithio “arnyn nhw.” Felly mae'n gydbwysedd da.

  Nawr, pan ydych chi'n gwerthu cynnyrch neu wasanaeth mewn gwirionedd, dylai 90% fod yn nod i anelu ato.

  Offeryn neis Doug!

 4. 6

  Doug,

  Falch eich bod chi wedi mwynhau'r llyfr. Mae hwn yn gam cyntaf anhygoel wrth asesu ble rydych chi ar y sbectrwm Tuned In. Diolch am ei rannu. Rydym hefyd yn edrych ar ffyrdd tebyg o asesu pa mor dda ydym ni wrth synhwyro'r farchnad, creu cynhyrchion sy'n datrys problemau go iawn yn y farchnad a lansio atebion sy'n atseinio gyda phrynwyr. Edrychaf ymlaen at eu rhannu gyda chi a'ch cymuned.

  Phil, Craig a David

  • 7

   Phil,

   Diolch gymaint am stopio heibio! Fe wnes i wir fwynhau'r llyfr ac rwy'n gwerthfawrogi tryloywder eich tîm - mae'n amlwg eich bod chi wir wedi cymryd eich cyfoeth o wybodaeth a'ch blynyddoedd o brofiad ac wedi rhoi'r cyfan o dan un clawr. Swydd ardderchog!

   Doug

 5. 8

  Diolch am yr offeryn Doug. Fe wnes i sgorio 50-50. Ar gyfer safle blog a fyddai’n gydbwysedd eithaf braf yn debyg iawn i Andy.

  I lawer o wefannau e-fasnach, mae'n rhaid i ni feddwl amdanynt fel mwy na thaflen ar-lein ar y cwmni. Yn sicr bydd y mwyaf o eiriau “chi” neu “eich” sy'n ymddangos mewn gwefan (post uniongyrchol neu ba bynnag hysbyseb) sy'n cynnig cynnyrch / gwasanaeth yn mynd i fod yn well darn marchnata nag un sydd â mwy o “Myfi” a “fi” ynddo it. Dyma'r cysyniadau sylfaenol y tu ôl i ysgrifennu copi gwych.

  Llyfr ysgrifennu copi da i bobl ddechrau ag ef yw'r llyfr clasurol gan Claude Hopkins, Scientific Advertising. RHAID DARLLENWCH hwn (os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes) ac mae llawer o'r perchnogion busnes mwyaf llwyddiannus wedi ei ddefnyddio i drawsnewid eu marchnata busnes i hybu gwerthiant. Hyd yn oed i'r rhai sydd wedi'i ddarllen, mae'n werth ei ddarllen ychydig mwy o weithiau.

 6. 9

  Am offeryn gwych. Diolch am ei greu. Rwy’n hapus i ddweud bod fy mlog wedi sgorio 9. (Ochenaid fawr o ryddhad - dychmygwch a oedd un o’r dynion a ysgrifennodd y llyfr yn sgôr bachog…) Cymerwch ofal, David

 7. 10

  Pwyntiau Fi: 85 Pwyntiau Eraill: 91

  Ystyried (5 allan o 10)

  Hmmm ... Dyfalwch mae gen i ychydig o waith i'w wneud o hyd.

  Offeryn yn union er diolch

 8. 11
 9. 12

  Douglas, Diolch am rannu eich Cyfrifiannell Tuned In. Rwy'n gefnogwr mawr o'r llyfr Tuned In ac rwyf i gyd am offer sy'n ein helpu i ddod yn fwy ymwybodol o'n dyfyniadau byr.

  Mae gen i ddiddordeb mewn darganfod mwy am sut rydych chi'n meddwl am y sgôr. Ydych chi wedi postio gwybodaeth am y metrigau rydych chi'n eu defnyddio i gyfrifo'r sgôr? Byddaf yn bendant yn defnyddio'ch cyfrifiannell i wella fy sgôr. Bydd gwybod sut rydych chi'n cael y sgôr yn helpu hyd yn oed yn fwy. -Michael

 10. 13

  Diolch i offeryn a swydd wych Douglas - mae'n debyg bod fy un i wedi sgorio 10/10
  (Fi Pwyntiau: 1 Pwyntiau Eraill: 80) Rwy'n dyfalu y dylwn ganolbwyntio mwy arnaf ...
  Efallai y cewch gyfle i stopio gan fy mlog rywbryd - http://www.kasumiseo.co.uk/ - Rwy'n blogio am SEO a Marchnata Ar-lein (siawns na fydd hynny'n rhoi pwynt ychwanegol i mi !!!)
  O ddiddordeb beth yn eich barn chi yw'r canlyniad delfrydol i'ch cyfrifiannell?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.