Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B

Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B 2021

Amharodd y pandemig ar dueddiadau marchnata defnyddwyr wrth i fusnesau addasu i gamau a gymerwyd gan y llywodraeth i geisio atal COVID-19 rhag lledaenu'n gyflym. Wrth i gynadleddau gael eu cau, symudodd prynwyr B2B ar-lein am gynnwys ac adnoddau rhithwir i'w cynorthwyo trwy'r camau taith y prynwr B2B.

Mae'r tîm yn Digital Marketing Philippines wedi llunio'r ffeithlun hwn, Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B yn 2021 sy'n gyrru tueddiadau cartref 7 yn ganolog i'r ffordd y mae marchnatwyr cynnwys B2B wedi ymateb i newidiadau diwydiant ac ymddygiad:

  1. Mae'r Cynnwys yn Dod yn fwy wedi'i Dargedu - mae segmentu a phersonoli wedi dod yn hollbwysig wrth i farchnatwyr geisio darparu profiad wedi'i dargedu. Mae rheoli cynnwys ynghyd â llwyfannau awtomeiddio marchnata a deallusrwydd artiffisial yn darparu'r dechnoleg sy'n angenrheidiol i gynhyrchu a graddfa'r profiadau wedi'u targedu hyn.
  2. Mae'r cynnwys yn dod yn fwy rhyngweithiol a phrofiadol - mae sain, fideo, animeiddio, cyfrifianellau, gamification, realiti estynedig, a rhith-realiti yn gwella profiad prynwr B2B ... gan helpu i'w harwain drwodd i drawsnewidiadau.
  3. Defnydd Cynnwys Trwy Symudol yn Gyntaf - Nid yw'n ddigon adeiladu safle ymatebol sy'n weladwy ar ddyfais symudol ar ôl adeiladu eich golygfa bwrdd gwaith. Mae mwy a mwy o cmopanïau yn newid y cynnwys a'r profiad maen nhw'n dod â nhw i ymwelwyr symudol yn ddeinamig.
  4. Marchnata Cynnwys Ar Sianeli Lluosog - Mae cwrdd ag ymwelwyr lle maent yn dod yn hollbwysig gan fod gan brynwyr B2B adnoddau anfeidrol. Os yw'ch prynwr mewn sianel gymdeithasol, mae'n hanfodol rhyngweithio â nhw. Os ydyn nhw ar sain (ee podlediad), mae angen darparu'r wybodaeth. Os ydyn nhw ar fideo, efallai y bydd angen i'ch cynnwys fod ar YouTube hefyd.
  5. Marchnata Cynnwys wedi'i Ddominyddu gan yr Awdurdod Materion Cyfoes - Mae ffrydiau diddiwedd o gynnwys yn aneffeithiol wrth i gwmnïau geisio adeiladu a llyfrgell gynnwys ganolog, gynhwysfawr sy'n darparu cynnwys arbenigol, awdurdodol a dibynadwy i ddarpar brynwyr wrth iddynt ymchwilio i atebion i'w heriau busnes.
  6. Gweithrediadau Partneriaid Trosoledd Marchnata Cynnwys - Mae trosoli perthnasoedd a thraws-hyrwyddo cynnwys gyda'r un cynulleidfaoedd targed yn ffordd effeithlon ac effeithiol o yrru canlyniadau busnes.
  7. Marchnata Cynnwys Fel Gwasanaeth Allanol - Mae dros hanner yr holl gwmnïau B2B wedi rhoi eu gwaith datblygu allanol ar gontract allanol - gan logi gweithwyr proffesiynol sydd â'r galluoedd ymchwil, dylunio, ysgrifennu copi a gweithredu a allai fod yn fewnol anfforddiadwy.

Cynorthwyo brandiau hyperfocws a datblygu strategaethau marchnata cynnwys ar draws pob sianel a chyfrwng yw fy hoff waith gyda chleientiaid. Mae gan ormod o gwmnïau drywydd cynnwys sydd heb unrhyw strategaeth ganolog i yrru canlyniadau busnes go iawn. Mae'r chwistrellu a gweddïo nid yw dull o ddatblygu cynnwys (ee. postiadau blog X yr wythnos) yn helpu'ch busnes ... dim ond creu mwy o sŵn a dryswch ydyw.

Mae croeso i chi gysylltu â mi os oes angen cymorth arnoch. Rydym wedi helpu busnesau bach B2B drwodd i gwmnïau menter ddatblygu eu strategaethau marchnata cynnwys i yrru canlyniadau mesuradwy. Nid yw'n broses hawdd, ond mae'n hynod o ffrwythlon gan fod eich busnes yn gallu adeiladu cysondeb a phwrpas y tu ôl i'r holl gynnwys y maen nhw'n ei ddatblygu, ei ddiweddaru a'i ailgyflenwi.

Dyma'r ffeithlun llawn o Digital Marketing Philippines:

tueddiadau marchnata cynnwys b2b 2021

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.