Rhowch Archwiliad Ymddiriedolaeth i'ch Gwefan

ymddiried

Sawl gwaith yr wythnos rwy'n digwydd ar draws gwefan cwmni dim ond i gwestiynu a ydyn nhw mewn busnes ai peidio, yn gwneud unrhyw fusnes mewn gwirionedd, neu'n ddigon dibynadwy i ymgysylltu â nhw. Mae cwmnïau'n buddsoddi mewn presenoldeb ar y we ac nid ydyn nhw hyd yn oed yn sylweddoli y gallai'r wefan sydd ganddyn nhw fod yn ddangosydd nad ydyn nhw'n ddibynadwy.

Mae ymddiriedaeth yn ffactor enfawr ar drawsnewidiadau. Mae'n rhaid i chi ddechrau gofyn i chi'ch hun, o'r miloedd o bobl sy'n ymweld â'n gwefan, sut nad ydyn nhw'n trosi? Os mai ymddiriedaeth yw'r broblem, gallwch wneud rhai newidiadau bach iawn sy'n cynhyrchu rhai canlyniadau anhygoel.

Archwiliad yr Ymddiriedolaeth:

 • brandio - Bydd brandio eich gwefan yn cael effaith enfawr ar p'un a oes ymddiriedaeth ynddo ai peidio. Mae gormod o gwmnïau'n dibynnu ar logos datblygedig, graffeg nad ydyn nhw'n cyfateb, a chopi wedi'i ysgrifennu'n wael. Os yw'ch dyluniad yn edrych fel miliwn o ddoleri, bydd yn ysbrydoli ymddiriedaeth yn eich ymwelwyr. Os yw'n gyfuniad o gelf clip a'ch campwaith Paint diweddaraf, peidiwch â disgwyl llawer.
 • Dyddiadau - Oes gennych chi unrhyw ddyddiadau ar y dudalen gartref a phenawdau neu droedynnau cyffredin nad ydyn nhw'n gyfredol? Mae © 2009 yn arwydd sicr nad yw gwefan wedi'i diweddaru mewn ychydig flynyddoedd, gan adael yr ymwelydd ag amheuaeth a yw'n weithredol ai peidio. Gwnewch yn siŵr bod yr holl ddyddiadau a restrir ar dudalennau eich gwefannau yn ddiweddar iawn - postiadau blog, ymgysylltiad cymdeithasol diwethaf, y wasg ddiweddaraf, a'r dyddiad hawlfraint!
 • Lluniau stoc - Er ein bod yn defnyddio lluniau stoc ar gyfer bron pob cleient, rydym yn osgoi defnyddio lluniau stoc neu arddulliau stocffotos a welwn ar wefannau eraill. Os yw pob un o'r bobl ar eich gwefan yr un person blond â chlustffonau ag sydd gan y cwmnïau eraill yn y diwydiant ar eu gwefan, efallai na fyddwch yn cael eich ystyried yn adnodd credadwy. Os ydych chi'n gwmni cyfreithlon, mae'n fforddiadwy iawn cael sesiwn tynnu lluniau yn eich cwmni lle gallwch chi gymysgu'ch gwefan â lluniau stoc a gwirioneddol.
 • Rhif ffôn - Os ydw i'n mynd i wneud busnes gyda rhywun, rydw i eisiau eu rhif ffôn. Pan gyrhaeddaf wefan nad oes ganddi hi, byddaf yn aml yn mynd i'r un nesaf. Nid p'un a ydych chi'n ateb y ffôn ai peidio yw'r cwestiwn ... a yw eich busnes wedi'i restru'n gyfreithlon fel busnes gyda'i rif ffôn ei hun ai peidio. Ac mae rhif doll hyd yn oed yn well.
 • cyfeiriad - Mae darparu cyfeiriad busnes corfforol yn gadael i'ch rhagolygon wybod eich bod wedi buddsoddi yn eich busnes ac y gellir dod o hyd iddo yn hawdd. Mae cwmnïau ac unigolion yn betrusgar i wneud busnes ... yn enwedig ar draws y Rhyngrwyd ... os nad ydyn nhw'n gwybod bod gan y cwmni bresenoldeb corfforol yn rhywle. Ac nid yw blwch UPS yn ei dorri, mae'n ddrwg gennyf!
 • Proffiliau - Oes gennych chi luniau gwirioneddol o'ch gweithwyr, eu henwau a'u cyfrifoldebau ar eich gwefan? Os na wnewch hynny, bydd yn dal sylw eich ymwelwyr ac efallai na fyddant yn gwneud busnes â chi gan na fyddant yn eich adnabod. Mae gosod lluniau proffil go iawn yn bwysig - darparu wyneb i'ch proffil cwmni.
 • Ymgysylltu Cymdeithasol - Ynghyd â llun proffil go iawn, mae gennych gyfathrebu parhaus â Folks ar Twitter a Facebook. Mae cael rhwydwaith cymdeithasol gweithredol yn ffordd wych o sicrhau bod pobl yn gweld bod eich busnes yn ddibynadwy. Mae ymatebolrwydd a gweithgaredd diweddar ar eich ymgysylltiad cymdeithasol yn allweddol hefyd.
 • Polisïau - Mae polisïau cyhoeddus neu esboniadau ysgrifenedig o brosesau talu, dulliau dosbarthu a llongau yn gosod sylfaen sy'n rhoi dealltwriaeth gadarn i'ch ymwelwyr o'ch busnes. Dyma pam mae safleoedd e-fasnach bob amser yn postio polisïau a chostau cludo ymlaen llaw. Fe ddylech chi, hefyd!
 • Ardystiadau ac Aelodaeth - A ydych chi'n perthyn i unrhyw grwpiau diwydiant cyfreithlon trydydd parti, yn dal unrhyw ardystiadau, a oes gennych archwiliadau trydydd parti, gofynion yswiriant, ac ati? Bydd rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i'ch cwsmeriaid am ardystiadau a monitro trydydd parti yn eu gwneud yn gartrefol. Mae gwefannau e-fasnach yn gosod tystysgrifau o ffynonellau fel YMDDIRIEDOLAETH ac DIOGELWCH McAfee.

Beth yw rhai arwyddion gwael eraill ynghylch a allwch ymddiried mewn cwmni ai peidio oherwydd ei welededd Rhyngrwyd? Beth fyddech chi'n ei ychwanegu at eich archwiliad ymddiriedolaeth?

Un sylw

 1. 1

  Unwaith i mi ddarllen trafodaeth am “© 2009” - os yw hynny'n golygu nad yw'r wefan yn cael ei diweddaru neu nad yw'n newid yn fwriadol i ddangos bod gan y cwmni orffennol. Roedd yna lawer o farnau ond yr un rwy'n ei hoffi orau yw enghraifft © 2009-2012.
  Hefyd, hoffwn ychwanegu e-bost gweithredol ac adran ddigonol Amdanom ni fel pethau sydd hefyd yn bwysig. Gall yr holl arwyddion hyn edrych yn ddibwys neu'n fach ond wedi cytuno â Douglas maent yn ddangosydd efallai na fydd y safle'n ddibynadwy. I ddechreuwr fel fi gyda'n gwefan $ earch mae'r cyfrifoldeb yn enfawr. Mae'r cymaint o fanylion i'w rhoi ar waith i gael golwg ddibynadwy. Fe wnaethon ni ddewis dangos wyneb ein cwmni a rhoi ein lluniau hefyd. Rwy'n falch pan welaf y dull hwn ar wefannau eraill hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.