14 Tueddiadau Cythryblus gydag Asiantaethau

helbul marchnatwr asiantaeth1

Ers i ni weithredu ein hasiantaeth ein hunain cynorthwyo cwmnïau technoleg marchnata, rydyn ni'n gwybod popeth am dreialon a helyntion y diwydiant asiantaeth. Fel asiantaeth bwtîc, mae gennym fantais yn yr ystyr y gallwn fod yn biclyd iawn gyda'n cleientiaid. Ar yr ochr arall, rydym yn aml yn cael trafferth oherwydd nad yw cwmnïau menter eisiau cydbwyso asiantaeth arall yn eu cymysgedd marchnata.

Rydyn ni wedi cael rhai hwyl yn procio cleientiaid heriol yn ein diwydiant. Ond o ddifrif, rydym yn gweld bwlch mawr yn y disgwyliadau y mae asiantaethau yn eu gosod gyda'n cleientiaid a'r hyn y gallant ei gyflawni.

Mae'r Arolwg Rhagolwg Blwyddyn Newydd RSW / UD 2015 yn darparu llawer iawn o wybodaeth yn y bylchau yr ydym yn gyfrifol amdanynt fel asiantaethau. Dechreuais fy asiantaeth oherwydd fy mod wedi profi rhai o'r materion hyn yn bersonol wrth weithio gydag asiantaethau mewn sawl cwmni. Mae gennym ein heriau hefyd, ond credaf yn onest y byddai ein cleientiaid yn tystio ein bod yn eithaf damniol am yr hyn a wnawn, nid ydym yn gor-addo, ac yn y pen draw rydym yn darparu gwerth.

Dyma 14 Tueddiad Asiantaeth Trafferthus a ddarganfuwyd yn yr arolwg

 1. Mae gan asiantaethau seilos o arbenigedd / dim strategaeth ar draws llwyfannau
 2. Llawer o trosiant mewn timau creadigol a chyfryngau
 3. Diffyg arloesi
 4. Cael eich gofyn beth yw eich rhwystr marchnata mwyaf - ddiog ffordd i ddechrau sgwrs!
 5. Maent yn gor-bwysleisio data heb mewn gwirionedd dealltwriaeth it
 6. Dashing i farchnata rhaglenni heb gafael it
 7. Chasing y nesaf sgleiniog gwrthrych
 8. Llai o bwyslais ar farchnata ymchwil
 9. Diffyg gwerth-ychwanegu
 10. Ciwt / doniol yn erbyn cymhellol
 11. Methu â deall metrigau a defnyddio data yn briodol
 12. Diffyg profiad mewn gofod digidol
 13. Ddim yn benodol ar sut technoleg dylid ei gymhwyso
 14. Technoleg gwerthu ac nid y ateb

Mae'r Arolwg Rhagolwg Blwyddyn Newydd RSW / UD 2015 cwblhawyd gan 123 o Farchnatwyr lefel uwch a 158 o swyddogion gweithredol yr Asiantaeth Farchnata yn ystod mis Rhagfyr, 2014. Pwrpas yr arolwg oedd casglu mewnwelediadau mewn perthynas â safbwynt y marchnatwr a'r asiantaeth wrth i bob un fynd i mewn i 2015. Roedd y pynciau a archwiliwyd yn cynnwys tueddiadau trwblus, disgwyliadau gwariant, effaith rheolaeth Weriniaethol ar y Tŷ a’r Senedd, gwerth defnyddio ymgynghorwyr chwilio i helpu i reoli chwiliadau, a’r symudiad i gydgrynhoi rhestrau gwaith asiantaethau, ymhlith llawer o rai eraill.

RSWUS-Marketer-Agency-Tug-of-War-Infographic

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.