Dysgu Chwarae Neis

plentyn blin

Os edrychwch yn ôl ar hanes y blog hwn, fe welwch ein bod yn gyffrous am ddod o hyd i dechnolegau newydd ac addysgu ein darllenwyr arnynt. Oni bai bod cwmni'n gwneud rhywbeth anfoesol neu wirion plaen, rydyn ni'n nodweddiadol gadarnhaol yn ein hymagwedd. Nid wyf am i'r blog hwn fynd mor fawr fel y gallwn gladdu rhai cwmnïau wrth hyrwyddo eraill ... ac mae'n onest yn fy siomi pan fydd rhai o'm cydweithwyr mwy poblogaidd eraill yn tynnu'r ergydion hynny'n gyhoeddus.

Mor ddiweddar â ddoe, rwyf wedi derbyn cwynion gan trolls. Beth yw trolio?

Mewn bratiaith Rhyngrwyd, trolio yw rhywun sy'n postio negeseuon llidiol, allanol, neu oddi ar y pwnc mewn cymuned ar-lein, fel fforwm drafod ar-lein, ystafell sgwrsio, neu flog, gyda'r prif fwriad o ysgogi darllenwyr i ymateb emosiynol neu o fel arall yn amharu ar drafodaeth arferol ar bwnc.

Byddwn yn ychwanegu nodweddion eraill i gwpl ... mae troliau fel arfer yn llwfrgi ac yn cuddio o dan anhysbysrwydd. Ac ar y blog hwn, mae trolls yn aml yn ceisio gwneud niwed i'r cwmnïau rydyn ni'n ysgrifennu amdanyn nhw.

Byddaf yn ceisio ychydig o weithiau i ymateb i drolio, ond pan fyddaf yn eu gweld yn troi at alw enwau ac anwybyddu'r ffeithiau, rwy'n stopio siarad â nhw. Rwy'n gadael i'r busnes wybod eu bod wedi cael eu beirniadu. Os yw'r busnes yn ceisio datrys y sefyllfa ac yn methu (sy'n nodweddiadol oherwydd yr anhysbysrwydd), byddaf yn dileu'r sylw.

Pam? Onid yw hynny'n rhoi tocyn i gwmni? A yw'n anonest yn ddeallusol?

Nid wyf yn credu hynny. Pan fyddaf yn cyfweld â chwmni, yn cael sgrinluniau, ac yn disgrifio eu cais, nid wyf yn ceisio gwneud penderfyniad prynu i chi. Rwy'n ysgrifennu blogbost byr yn seiliedig ar farchnata, adborth neu fanylebau cynnyrch y cwmni ac rwy'n rhannu beth yw'r offeryn a sut rwy'n credu y gall helpu marchnatwr. Gweithiodd y cwmnïau hynny'n galed i lansio cynnyrch a chymryd risg enfawr trwy roi eu hunain allan yno i'w feirniadu.

Yn syml, mae rhai pobl yn casáu cwmnïau (rydyn ni'n gweld llawer o hynny yn ddiweddar). Mae gen i smotyn melys ar eu cyfer oherwydd rydw i wedi gweithio i gymaint o fusnesau cychwynnol. Rwyf wedi gweld yr aberthau - mewn arian, amser a theulu - y mae pobl yn eu gwneud i geisio cymryd rhywbeth o syniad, i freuddwyd i realiti. Mae hynny'n cymryd tunnell o waith ... ac nid yw'r mwyafrif o gwmnïau'n llwyddo mewn gwirionedd. Nid wyf am i gwmnïau gwympo ... gwylio sylfaenwyr a gweithwyr yn colli popeth. Ni ddylai unrhyw un.

Gall un sylw negyddol roi cwmni ar yr amddiffyniad. Gwelais ei fod yn digwydd i un o'r cwmnïau y bûm yn gweithio iddynt ... beirniadodd rhywun y busnes ar-lein ac ni wnaethant wella ers i'r swydd fynd yn firaol a dirwyn i ben ym mhob sgwrs werthu am y flwyddyn nesaf. Roedd yn arw ... ac yn ddiangen. Nid dim ond arweinwyr sydd â'r gallu i'w wneud bellach, chwaith ... gallai un cynnwys syml ddechrau gwreichionen sy'n gyrru busnes oddi tano.

Felly, rwy'n teimlo bod gen i gyfrifoldeb i'r ddau ddarllenydd a cwmnïau trwy roi budd yr amheuaeth i bobl. Os yw cychwynnwr eisiau dod allan o'r cysgodion a beirniadu cwmni'n adeiladol - mae honno'n sgwrs wych i'w chael. Ond pan fydd trolio yn taro ac yn bomio'r post yn ddienw, yn syml, nid wyf am fynd i fyny ag ef. Byddaf yn ymateb unwaith neu ddwy ac yna bydd y sgwrs yn cael ei gwneud. Os ydyn nhw'n parhau, dwi ddim yn mynd i roi mwy o gyfleoedd iddyn nhw.

Mae yna ddigon o gwmnïau rydw i wedi colli parch tuag atynt dros y blynyddoedd ... ond dwi ddim yn mynd i geisio eu dinistrio. Yn syml, nid wyf yn rhoi unrhyw sylw iddynt ar y blog hwn. Dyna'r cyfle sydd gen i - hyrwyddo cwmnïau gwych ac anwybyddu'r rhai sydd angen mynd i ffwrdd. Os ydych chi am fy herio ar un o'm swyddi, rwy'n croesawu'r feirniadaeth! Ond os ydych chi'n mynd i sgrechian a galw enwau, does dim rhaid i mi wrando arno.

Edrychaf ymlaen at ein sgwrs barhaus!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.