Treblu Traffig eich Blog gydag Ymwelwyr Perthnasol

blogio corfforaethol

bob burchfieldMae Bob Burchfield wedi bod yn ffrind ers amser maith ac yn un o'r dynion neisaf yma yn Indianapolis. Mae'n dod i'r holl ddigwyddiadau rhanbarthol ac mae ganddo'r mwyaf cynhwysfawr Calendr digwyddiadau Indianapolis yn y rhanbarth yn AroundIndy.com. Gollyngodd Bob y nodyn hwn ataf heddiw:

Doug,

Rwyf am rannu gyda chi am brosiect blogio bach sydd wedi dechrau yn ystod y mis diwethaf. Gofynnodd un o CVB y sir (canolfannau confensiwn a ymwelwyr) a allent ysgrifennu blog gwestai ar gyfer fy Blog AroundIndy.com. Rydw i wedi ei gyhoeddi bob dydd (ac yn ddiweddarach yn wythnosol) er 2008, ond erioed wedi ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw rhestr 10 uchaf o bethau i'w gwneud yn Indianapolis ar gyfer yr wythnos i ddod. Felly pan gefais y cais hwn meddyliais, beth am ei agor i holl CVBs y sir a lleoliadau ardal? Felly anfonais wahoddiad at tua 100 ohonynt trwy e-bost. Dechreuodd yr erthyglau ddod i mewn dros nos. Dechreuais gyhoeddi un yn ddyddiol, bob bore am 6 am, ar Fai 16.

Wel ……… ..

Am wythnos Mai 16-22, roedd y traffig ar y blog i fyny 77.5% o'r wythnos flaenorol. Am wythnos Mai 23-29, roedd y traffig yn TRIPLE yr wythnos flaenorol. Traffig ym mis Mai 2011 oedd 128.6% yn uwch na Mai 2010. Gosododd blog gwestai Mai 30 a cofnod traffig safle undydd, i fyny 79.1% o'r un diwrnod blaenorol yn uchel.

Y peth mwyaf diddorol i mi yw, os byddaf yn dewis allweddair o bob blog ac yn gwneud chwiliad Google, mae'n ymddangos ar dudalen gyntaf canlyniadau chwilio Google o fewn awr i gael fy phostio.

Daeth yr ysbrydoliaeth am yr ymdrech hon o ddarllen Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis. Felly dwi'n ysgrifennu i ddweud “diolch” am yr holl help, cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth dda rydych chi wedi'i rhannu gyda mi (a'm myfyrwyr) ers i ni gwrdd gyntaf yn Southside Smoosiers (rwy'n dal i golli'r cynulliadau hynny yn Cwpan y Bean).

Yn gywir,

Bob Burchfield, Golygydd
AroundIndy.com, LLC

Diolch i Bob am gymryd yr amser i ysgrifennu ataf. Dyma pam ysgrifennon ni'r llyfr! Rydym am i bobl dyfu eu hawdurdod a'u perthnasedd ar-lein gyda strategaethau mesuradwy gweithredadwy. Y mathau hyn o e-byst yw'r rhai sy'n rhoi gwên ar fy wyneb ac yn fy ysbrydoli!

5 Sylwadau

  1. 1
  2. 3
  3. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.