Dyma Beth Wnaethon Ni i Draffig Organig Driphlyg

Ffotograffau adneuo 20583963 m

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un lle rydyn ni wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar gleientiaid ... cymaint fel ein bod ni'n aml wedi anwybyddu ein iard gefn ein hunain. Martech Zone yn gyhoeddiad sylweddol gydag ychydig filoedd o bostiadau blog dros ddeng mlynedd. Rydym wedi mudo cynnal, wedi newid themâu sawl gwaith, yn addasu ein ategion trwy'r amser, ac wedi cael safle anhygoel ar brydiau a safle gwael mewn eraill.

Yn hollol onest, ni roddais lawer o sylw i chwilio oherwydd roedd gennym rai safleoedd da a chynulleidfa frwd a danysgrifiwyd trwy e-bost, ap symudol, podlediad a hyd yn oed fideo. Ond rydyn ni wedi bod yn gweithio ar y wefan yn ddiflino yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf i baratoi ar gyfer newid dyluniad sydd ar ddod, ni allem helpu i sylwi bod y newidiadau rydyn ni wedi bod yn eu gwneud wedi cael effaith enfawr ar safle'r wefan ar draws sawl mil o gyfuniadau allweddair - llawer yn gystadleuol iawn.

Ni wnaethom optimeiddio'r wefan yn systematig a monitro safleoedd, felly ni allwn ddweud wrthych pa gyfuniadau neu beth sengl a gafodd yr effaith fwyaf. Ni allaf ond dweud wrthych fod ein safle wedi skyrocio ar ôl gwneud yr holl bethau hyn. Rwy'n hollol siŵr na wnaeth rhai ohonynt wahaniaeth, ond ni allaf ei ddweud gyda sicrwydd ystadegol. Felly - byddaf yn rhannu'r newidiadau yn y drefn yr wyf yn credu a wnaeth y gwahaniaeth mwyaf.

marchnata-technoleg-blog safle

 1. Dolenni Diddymu - nid yw cael backlinks gwael bob amser yn golygu eich bod yn cael eich dad-fynegeio, gallai fod yn eich dal yn ôl. Gwnaethom archwiliad backlink gan ddefnyddio Dadwenwyno Cyswllt a disavowed yr holl ddolenni ar safleoedd a oedd yn ymddangos yn fras ac a oedd â thunnell o gysylltiadau allan.
 2. Tystysgrif Ddiogel - mae ein gwefan bellach yn ddiogel gosod tystysgrif SSL a gweithio trwy filoedd o swyddi a oedd wedi ymgorffori cynnwys o ffynonellau ansicr.
 3. Teitlau Dyblyg Sefydlog - cawsom broblem enfawr gyda'n thema gyfredol a thagiau teitl dyblyg gyda thudaleniad gwael trwy'r wefan. Roedd y dudaleniad yn darparu'r un teitl ar bob canlyniad a godwyd. Roeddwn i'n gwybod am y mater ers misoedd ond heb fynd o gwmpas i'w drwsio oherwydd nad oedd yn effeithio ar ein darllenwyr (nid oes llawer o bobl yn clicio ar y dolenni pasiant).
 4. Cywasgiad Delwedd - gwnaethom ddefnyddio datrysiad cywasgu delwedd ar y safle. Gyda'r holl ffeithluniau rydyn ni'n eu rhannu, roedd rhai o'n meintiau ffeiliau yn enfawr ac yn gwneud i'r tudalennau lwytho'n eithaf araf.
 5. Cerflunio Tudalen wedi'i Dynnu - roeddem yn newid bron pob dolen allanol ar y wefan a llawer o elfennau llywio. Fe wnes i gael gwared ar yr holl briodoleddau nofollow ac eithrio ein hysbysebu.
 6. Llai o geisiadau Sgript a CSS - mae'r un hon ymhell o fod ar ben, ond roedd gennym gwpl o ategion - gan gynnwys ein prif ddewislen - a oedd â thunelli o sgriptiau a cheisiadau CSS. Mae gennym dunnell o hyd yr wyf yn edrych i'w gyddwyso, ond nawr mae gennym tua hanner y ceisiadau pan fyddwch chi'n llwytho tudalen.
 7. Cynnwys Oedran wedi'i Dynnu - roedd gennym dunnell o erthyglau ar dechnoleg nad oeddent yn bodoli mwyach. Rydym wedi lleihau nifer ein swyddi cyffredinol ar y safle o fwy na 1,000 o swyddi dros y flwyddyn ddiwethaf. Nid yw mwy bob amser yn well - yn enwedig pan fydd gennych lawer o gynnwys nad yw'n cael sylw. Mae swyddi nad oedd ganddynt rannu cymdeithasol, dim backlinks na swyddi am dechnoleg nad ydynt yn bodoli bellach yn cael eu dileu.

Beth ydyn ni'n ei wneud nesaf i helpu?

Y peth cŵl am y gwaith uchod yw - y tu allan i ddifetha a sicrhau'r wefan - y gwaith anoddaf oedd gwella profiad y darllenydd ar y wefan. Nesaf, rydyn ni'n mynd yn ôl ac yn sicrhau bod gan bob post ddelwedd dda sy'n gysylltiedig â hi ac rydyn ni'n rhannu hen swyddi sy'n dal yn berthnasol - yn ceisio cael rhywfaint o sylw iddyn nhw i gryfhau awdurdod y cynnwys rydyn ni'n rhoi ymdrech ynddo!

Diweddariadau Algorithm

Er fy mod i'n hyderus bod hyn i gyd wedi gweithio, mae yna bosibilrwydd anghysbell bob amser bod safleoedd eraill roedden ni'n cystadlu â nhw newydd gael eu slamio gyda'r diweddariadau algorithm hefyd!

3 Sylwadau

 1. 1

  Mae hon yn rhestr wych i gael rhywfaint o glec cyflym i'ch bwch - dwyn hyn yn llwyr. I bobl sydd newydd gychwyn, byddwn yn ychwanegu: cloddiwch yn ddwfn i'ch Offer Gwefeistr Google os nad ydych wedi gwneud hynny yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.

 2. 2

  Diolch am y swydd Doug. A allwch chi siarad mwy am y dolenni dim-dilyn? Rydyn ni wedi gwneud arfer o wneud y rhan fwyaf o ddolenni allanol yn ddi-ddilyn hefyd, neu leihau nifer y post yn fawr i helpu i gadarnhau beth oedd gwir destun y blog, ond yn seiliedig ar yr hyn rydych chi wedi'i ddweud uchod, a ddylen ni newid ein harferion?

  • 3

   Helo Crystal!

   Matt Cutts wedi darparu mwy o fewnwelediad i nofollow yn y fideo hon a barodd imi newid fy mhen fy hun. Roeddwn i'n arfer credu bod dolenni a ddilynwyd fel “tyllau” yn fy safle lle roeddwn i'n arllwys awdurdod yn ôl i'r ffynonellau. Fy marn bersonol nawr yw bod Google yn gwybod a yw'r safle cyrchfan yn berthnasol ai peidio ac yn haeddu credyd. Os ydych chi'n crefftio popeth gyda nofollow, rwy'n weddol sicr bod Google yn gwybod a ydych chi'n ceisio gêmio'r system ai peidio. Unwaith eto, rwy'n credu y dylai hysbysebion eu cael bob amser yn unol â chyngor Google. Popeth arall, dwi ddim mor hyderus bellach. Gobaith mae hynny'n helpu! Gallwch chi brofi a gweld bob amser! Tynnwch nhw allan ac aros ychydig wythnosau i weld beth sy'n digwydd!

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.