Ewch yn Fawr gyda Strategaeth E-bost Sbardun i Gyrru Sky-High ROI

e-bost wedi'i sbarduno

Mae e-byst sbarduno yn ffordd wych o ymgysylltu â chwsmeriaid a gyrru gwerthiannau, ond mae camsyniadau ynghylch yr hyn sy'n sbardun a sut i'w gweithredu yn cadw rhai marchnatwyr rhag manteisio i'r eithaf ar y dacteg.

Beth yw E-bost Sbardun?

Ar ei lefel fwyaf sylfaenol, ymateb awtomataidd yw sbardun, fel cyfarchiad pen-blwydd a gynhyrchir yn awtomatig gan Google. Mae hyn yn arwain rhai i gredu mai dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig y gellir defnyddio e-byst a ysgogwyd. Ond mewn gwirionedd, mae'r rhestr o ddigwyddiadau, data a gweithredoedd sbarduno bron yn ddiderfyn.

Yn lle syrthio i'r fagl o feddwl yn fach o ran sbardunau, dylai marchnatwyr yn lle hynny feddwl am sbardunau fel unrhyw reswm o bosibl i ail-bostio a chadw cwsmer. Mewn cwmnïau sy'n defnyddio e-byst wedi'u sbarduno ar hyn o bryd, mae rhyngweithiadau trol siopa yn sbardun cyffredin. Gall siopwr roi sawl eitem yn ei throl ac yna gadael y safle. Mae'r cwmni'n defnyddio'r data hwnnw fel sbardun, gan anfon nodyn atgoffa e-bost at y cwsmer am yr eitemau yn y drol i ymestyn y profiad siopa ac yn y pen draw gyrru trosi.

Sbardunau yn gysylltiedig â rhoi'r gorau i drol siopa yn ffordd brofedig o yrru refeniw trwy adennill sylw'r cwsmer. Ond gyda'r holl ffocws heddiw ar ymgyrch analytics a data cwsmeriaid fel yr elfennau allweddol sy'n gyrru trawsnewidiadau, gall fod yn hawdd i farchnatwyr golli golwg ar ffynonellau data gwerthfawr eraill yn y sefydliad, megis catalogau cynnyrch a newidiadau mewn prisiau.

Pan fydd marchnatwyr yn diffinio sbardunau yn ehangach fel cyfle i ryngweithio â chwsmeriaid yn seiliedig ar ymddygiad cwsmeriaid a newidiadau i'r catalog cynnyrch, gallant ddechrau ystyried data cwmni fel newidiadau mewn prisiau a phwyntiau gollwng cwsmeriaid sy'n deillio o hysbysiadau y tu allan i'r stoc. fel cyfle i adeiladu ymgyrch sbarduno. Y cam nesaf yw sefydlu sbardunau a phrofi pa bwyntiau cyffwrdd sy'n gyrru'r cyfraddau agored, clicio a throsi gorau.

Er enghraifft, gall cwmnïau drosoli data cwsmeriaid i adeiladu ymgyrchoedd sbarduno o amgylch amrywiaeth o gefniadau, gan gynnwys chwilio, categori a thudalen cynnyrch. Mae pob rhoi'r gorau iddi yn gyfle i ddysgu o'r ymddygiad hwnnw a sbarduno e-bost personol, hynod berthnasol sy'n tynnu sylw at gynhyrchion a chynigion sy'n gysylltiedig â'r siopwr hwnnw. Strategaeth effeithiol arall yw sbarduno e-bost o amgylch cynhyrchion penodol, fel gostyngiad mewn pris neu stocrestr isel.

Gall marchnatwyr hefyd arbrofi gyda chynigion arbennig i weld beth sy'n gyrru'r ROI uchaf. Er enghraifft, gall ymgyrch sbarduno sy'n atgoffa defnyddiwr am eitemau trol siopa wedi'u gadael felysu'r fargen trwy gynnig llongau am ddim. Gall marchnatwyr brofi amrywiol senarios i benderfynu pa ddull sy'n cyd-fynd orau ag amcanion marchnata a refeniw.

Yn y gorffennol, roedd nodi pwyntiau cyffwrdd a gweithredu ymgyrchoedd sbarduno yn cymryd llawer o amser ac yn ddrud. Ond gyda’r atebion sbarduno e-fasnach ddatblygedig ar gael nawr, gall marchnatwyr lansio mewn dyddiau, nid misoedd ac anfon sbardunau mewn amser real. Wrth redeg ymgyrchoedd e-bost a ysgogwyd gall marchnatwyr, a dylent, brofi llinellau pwnc A / B i sicrhau bod y cynigion cywir yn cael eu hanfon ar yr adeg iawn at y cwsmeriaid cywir.

Gall marchnatwyr sy'n defnyddio profion A / B i ddod o hyd i'r cynnig cywir fedi gwobrau hynod werthfawr. Mewn un achos, canfuwyd brand sy'n cynnig ymlaen Gwerthwyr gorau Roedd 300% yn fwy effeithiol na chynigion sy'n cynnwys “newydd-ddyfodiaid.” Mae data fel hyn yn helpu marchnatwyr i sicrhau'r enillion mwyaf posibl ar ymgyrchoedd, fel y mae defnyddio technegau fel ymgorffori enw'r cynnyrch yn y llinell pwnc e-bost, sy'n ei gwneud 10 gwaith mor effeithiol.

Mae gan farchnatwyr heddiw lawer mwy o opsiynau diolch i ddata mawr ac atebion sbarduno e-fasnach uwch. Dylai'r rhai sydd am ennill mantais gystadleuol feddwl yn ehangach am ymgyrchoedd sbarduno yn hytrach na dim ond eu cyd-fynd â strategaeth e-bost gyffredinol y cwmni. Gyda dull yn seiliedig ar drosoli data catalog cwsmeriaid a chynhyrchion i yrru cyfathrebiadau perthnasol perthnasol ac amserol a ysgogwyd, gall marchnatwyr ddechrau gyrru cynyddrannol sylweddol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.