Mae papurau newydd yn parhau i ladd eu hunain yn ddiangen

Trwy flog Ruth, rydw i newydd wneud darllen darn o'r New York Times ar y Mae Tribune yn bwriadu torri 500 tudalen o 12 o'u papurau newydd mwyaf bob wythnos.

tynnu gwallt allan

Papurau Newydd = Papur Toiled

Ni allaf hyd yn oed ddweud wrthych pa mor ofidus y mae hyn yn fy ngwneud i ... ac, fel defnyddwyr, dylech fod yn hynod ofidus hefyd. Mae'n ymddangos bod y Diwydiant Papur Newydd, yn ei ddoethineb sy'n crebachu'n anfeidrol, bellach yn dilyn y llwybr y mae'r diwydiant papurau toiled wedi'i gymryd. Maen nhw'n gwerthu llai o gynfasau am fwy o arian y dyddiau hyn.

Y broblem yw nad yw arferion toiledau pobl wedi newid, ond mae eu harferion darllen wedi newid. Gall cwmnïau Papur Toiledau gael gwared â rholiau sy'n crebachu am yr un pris - mae angen i ni eu prynu o hyd. Nid felly ar gyfer papurau newydd.

Nid oes angen lleihau ansawdd eich cynnyrch

15 mlynedd yn ôl, bûm yn gweithio i The Virginian-Pilot a gwnaethom lawer o ddadansoddiad o offer mewnosod deinamig yn ogystal â rhai cynlluniau cymhleth i'r wasg argraffu. Nid oedd technoleg, ar y pryd, yn ei gwneud yn ddigon gwerth chweil i adeiladu papur newydd yn ddeinamig ac ni chynigiodd y dechnoleg i adeiladu papur newydd wedi'i dargedu at yr aelwyd.

Ychydig fisoedd yn ôl, roeddwn yn helpu Scott Whitlock allan gyda'i flog ac aeth â mi ar daith o amgylch ei gwmni, Arloesi Hyblygrwydd. Fe ddangosodd i mi fecanwaith argraffu laser hynod ddiddorol yr oeddent yn ei ddatblygu a oedd â chyflymder a goddefiannau anhygoel, nid yn wahanol i wasg argraffu neu beiriant mewnosod.

Gallai creu copi cartref-benodol fod yn hwb i bapurau newydd gan y gallent wedyn gynnig targedu cartref-benodol yn seiliedig ar ddetholiadau pobl. Hynny yw, llai o hysbysebion = mwy o refeniw. Gallai Prynu Gorau dorri ei ddosbarthiad yn ei hanner ond taro pob cartref sy'n hoffi'r adran Technoleg. A fyddent yn barod i dorri eu costau dosbarthu a phapur 50% ond talu 10% ychwanegol am y targedu? Uh ... ie ... byddai'n arbed miliynau iddyn nhw!

Heb sôn y gallai hyn arwain at bapurau newydd hyd yn oed yn cystadlu â Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau.

Ni allaf ddychmygu, heddiw, nad yw'n bosibl argraffu eich adrannau a chynhyrchu papur newydd yn ddeinamig yn seiliedig ar gais yr aelwyd. Meddyliwch pa mor hawdd fyddai torri miloedd o dudalennau o'ch papur newydd pe na bai ganddo adrannau nad oedd gennych ddiddordeb ynddynt! Os nad ydw i mewn i chwaraeon neu farn y dudalen olygyddol, dim ond eu torri allan!

Yn ogystal, byddai didoli a danfon cludwyr yn sicrhau bod papur newydd yn cyrraedd pob drws yn llawer mwy cywir! Ni fyddai angen i gludwr edrych ar ryw fwrdd llwybro, dim ond tynnu'r papur newydd nesaf allan a'i daflu ar garreg y drws sy'n cyfateb.

Y broblem gyda hyn, wrth gwrs, yw nad yw mor hawdd fel dim ond dympio criw o dudalennau a'r personél gwerthfawr sy'n dilyn. Mae'n gofyn am newid yn y broses a buddsoddiad sylweddol yn yr offer argraffu a dosbarthu angenrheidiol, efallai gannoedd o filiynau o ddoleri. Mae hynny'n torri i mewn i ymyl 40% yn eithaf dwfn.

Mae neges Sam Zell yn glir - nid oes ganddo ffydd yn ei ddiwydiant i newid nac adlamu. Nodyn i ddeiliaid stoc - dympiwch ef.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.