Tueddiadau Marchnata: Cynnydd y Llysgennad a'r Cyfnod Creawdwr

Tueddiadau Marchnata 2021: Cynnydd y Llysgennad a'r Cyfnod Creawdwr

Newidiodd 2020 yn sylfaenol y rôl y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae ym mywydau defnyddwyr. Daeth yn achubiaeth i ffrindiau, teulu a chydweithwyr, fforwm ar gyfer actifiaeth wleidyddol a chanolbwynt ar gyfer digwyddiadau rhithwir digymell a chynlluniedig a chyfarfodydd. 

Gosododd y newidiadau hynny y sylfaen ar gyfer tueddiadau a fydd yn ail-lunio'r byd marchnata cyfryngau cymdeithasol yn 2021 a thu hwnt, lle bydd trosoledd pŵer llysgenhadon brand yn effeithio ar oes newydd o farchnata digidol. Darllenwch ymlaen i gael mewnwelediadau ar sut y gallwch chi edrych at yr eiriolwyr, y cefnogwyr a'r dilynwyr gwerth uchel hyn i lunio strategaeth farchnata ddigidol ddilys ac effeithiol ar gyfer eich brand. 

Tuedd 1: Cynnwys Dilys Beats Cynnwys a Gynhyrchir gan Stiwdio

Er bod cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn ganolfan marchnata brand, ei gynnwys organig sydd ar flaen y gad o ran cyrraedd defnyddwyr, yn enwedig pryd o'i gymharu â hysbysebu

Yn Greenfly, rydym wedi gweld pa mor dda y mae'r dull dilysrwydd-cyntaf hwn yn trosi ar draws amrywiaeth eang o ddiwydiannau a llwyfannau. Canfu tîm ymgyrch Biden for President yn eu profion mewnol fod hysbysebion gwleidyddol traddodiadol - swyddi 30 eiliad a gynhyrchwyd yn broffesiynol, sy'n edrych yn slic - yn llawer llai effeithiol na lluniau byrfyfyr, tu ôl i'r llenni gan bleidleiswyr sy'n defnyddio eu ffonau clyfar neu eu gwe-gamerâu i rannu eu angerdd wrth bleidleisio. 

Trodd y Pwyllgor Cenedlaethol Democrataidd hefyd at eu dirprwyon i gael y gair allan ar sianeli cymdeithasol a digidol am eu canllawiau pleidleiswyr etholiad 2020, gan gynnwys cyn-Arlywydd yr UD a selog pleidleisio Barack Obama am ei Byddaf yn Pleidleisio ymgyrch. 

Mae cynnwys dilys yn gweithio cystal ar lefel y defnyddiwr. Er enghraifft, y tîm cymdeithasol mewn masnachfraint ffitrwydd Dwi'n Caru Kickboxing wedi gallu adnewyddu a gwahaniaethu eu brand i ymateb i amodau COVID-19 y farchnad leol sy'n newid yn gyflym trwy gasglu diweddariadau cynnwys a gofnodwyd gan dros 100 o'u rheolwyr stiwdio lleol ledled Gogledd America. Ac SailGP tapiwyd yn llwyddiannus i athletwyr tîm hwylio ledled y byd i rannu cynnwys a ddaliwyd o gamerâu corff yn ystod cystadlaethau. 

Tuedd 2: Nid yw Cefnogwyr yn Dilynwyr - Maen nhw'n Rhan o'ch Tîm Creadigol

Mae ffans yn dod crewyr ansawdd (term mae'n well gan rai drosto dylanwadwyr) eu hunain. Er bod rhai a gynhyrchir gan ddefnyddwyr mae cynnwys yn dal i gael ei drefnu gan frandiau, nid oes ffordd well o hyrwyddo cynnyrch na thrwy alw ar brofiadau go iawn gan bobl go iawn. 

Yng nghanol y pandemig, heb unrhyw fewnwelediad gorymdaith tâp ticio, mae'r Los Angeles Dodgers Galwodd pencampwriaeth Cyfres y Byd MLB am ddathliad rhithwir. Fe wnaeth tîm digidol y clwb ralio dros 3,500 o gefnogwyr i gyflwyno eu fideos ymateb eiliad pencampwriaeth trwy Greenfly, y gwnaethon nhw eu llunio i mewn i montage fideo cyfryngau cymdeithasol.

Caniataodd yr ymgyrch hon i'r tîm ddal o bell holl egni ymatebion cefnogwyr dathlu a chynnwys eu heiriolwyr mwyaf selog yn y fuddugoliaeth. 

Tuedd 3: Cyfryngau Cymdeithasol Yw'r Arena Newydd I Dyfu Gwerth Partner 

Gyda chau byd-eang y mwyafrif o ddigwyddiadau byw yn 2020 a'r cynnydd uchod mewn dylanwad digidol ar draws ffiniau, mae cymdeithasol bellach wedi dod yn hanfodol i arddangos ROI partner a helpu i lenwi bylchau refeniw. Mewn gwirionedd, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod ymhlith y sianelau marchnata a ddefnyddir fwyaf actifadu nawdd yn y blynyddoedd diwethaf.

Mae partneriaid yn gofyn yn gynyddol am fwy o brawf o enillion ar eu buddsoddiadau a mwy o amlygrwydd i'r modd y mae eu busnes yn cael cymorth gan gyfryngau cymdeithasol. Mae sefydliadau'n canfod y gwerth hwn mewn gwerthiannau uniongyrchol, arweinwyr gwerthu newydd, ymwybyddiaeth brand estynedig a hyrwyddo cynnyrch newydd. 

Fel y nodwyd yn ystod panel diweddar Sports Business Journal, cyfres wreiddiol pum rhan Major League Baseball, Ar Gyntaf Gyda Pete Alonso, wedi'i gyflwyno gan Gatorade, cysylltodd y brand diod chwaraeon â chefnogwyr pêl fas mewn ffordd organig ar y gynghrair Sianel YouTube

Gall gwerth noddwr ymestyn hyd yn oed ymhellach i ysgogi newid cymdeithasol ystyrlon. Lansiodd tîm criced Rajasthan Royals a ymgyrchu gyda napcynau misglwyf NIINE yn India, lle mae stigma go iawn ynghlwm wrth gyfnodau. Yn ystod y twrnamaint IPL diweddar, NIINE cynigiodd gyflenwad tri mis o napcynau misglwyf i naw merch am bob rhediad a sgoriwyd, gyda chyfanswm o 186 o rediadau a 1,674 o ferched.

GWYBODAETH TERFYNOL

Bydd dilysrwydd, ardystiadau dilys, a deunydd crai bob amser yn curo hysbysebion brand gorfodol. Bydd ceisio cynnwys a gynhyrchir gan gefnogwyr yn caniatáu i frandiau greu ymgyrchoedd pwerus sy'n torri trwy hyrwyddiadau ad hen. Byddant yn sefyll allan ymhlith cystadleuwyr gyda mwy o apêl am bartneriaid ac, yn gyfnewid, yn gweld gwerth refeniw cyfryngau cymdeithasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.