Dylai tueddiadau ar farchnatwyr Facebook fod yn ymwybodol o

facebook 2015

Y mis diwethaf hwn, rhyddhaodd Facebook eto diweddariad arall sy'n effeithio ar y News Feed, sy'n caniatáu llawer mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros y bobl a'r cynnwys y maent am eu gweld yn gyntaf. Mae Pagemodo wedi cynnwys rhestr o 10 tueddiad o ymchwil a gynhaliwyd trwy gydol eleni ar Facebook.

Rwyf wedi ychwanegu rhywfaint o sylwebaeth ar pam y dylech fod yn ymwybodol ohono gyda'ch ymdrechion marchnata cyfryngau cymdeithasol.

  1. Dominyddu Fideo Facebook - Tra bod fideo yn skyrocketing ar Facebook, byddwch yn ymwybodol o'r print mân. Mae Facebook yn cyfrif barn fel gwylio 5 eiliad o fideo chwarae auto gyda neu heb sain. Mae gan Youtube ddehongliad llawer mwy caeth o ymgysylltu. Yn ddiau, mae fideo yn cychwyn, ond peidiwch â chael gormod o sioc os nad ydych chi'n cael yr un canlyniadau.
  2. Cynnydd y Waled Gymdeithasol - Bydd mwy a mwy o bobl yn gyffyrddus yn anfon arian neu'n prynu'n uniongyrchol trwy Facebook, dim ond mater o amser yw hi cyn iddo ddod yn blatfform dibynadwy ar gyfer masnach a mwy a mwy o bobl yn clicio ar y Botwm Prynu Facebook.
  3. Ailddyrannu Cyllidebau Ad â Thâl - Os nad ydych wedi gwneud hynny, rhaid i chi ddechrau defnyddio Facebook i hyrwyddo'r cynnwys sy'n gyrru ymwybyddiaeth, ystyriaeth a phrynu eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau ar Facebook. Mae hysbysebu wedi'i dargedu'n uchel yn eich rhoi chi'n uniongyrchol ar borthiant tudalen symudol neu bwrdd gwaith y cwmnïau neu'r unigolion yr hoffech chi wneud busnes â nhw.
  4. Twf Symudol Skyrocketing - Mae defnyddwyr symudol cyfryngau cymdeithasol yn ymgysylltu â digwyddiadau a lleoliadau, yn rhannu ac yn hyrwyddo gyda'u ffrindiau, ac yn gwneud rhwydwaith anhygoel o amser real, ar lafar gwlad. Beth ydych chi'n ei wneud i fanteisio ar y tueddiadau cymdeithasol, lleol a symudol hyn?
  5. B2C Outpacing B2B - Nid yw'n syndod bod marchnata B2B yn llusgo ar Facebook o'i gymharu â llwyfannau fel LinkedIn sy'n canolbwyntio ar berthnasoedd busnes-i-fusnes. Cadwch mewn cof, serch hynny, os nad ydych chi'n gweld eich cystadleuwyr yn rhyngweithio ar Facebook ... efallai bod hynny'n gyfle i chi eu pasio heibio.
  6. Parhau i oroesi gyda phobl ifanc - Mae yna lawer o sôn am blant ddim eisiau bod ar rwydwaith cymdeithasol eu rhieni felly maen nhw wedi disgyrchu i lwyfannau eraill fel Instagram a Snapchat. Ond nid yw hynny'n golygu nad oes rhyngweithio. Mae Facebook yn dal i gael ei lwytho ac mae 43% o bobl ifanc yn defnyddio Facebook yn fwy na'r dewisiadau amgen.
  7. Goruchafiaeth Mewngofnodi Cymdeithasol - Mae defnyddwyr a busnesau wedi blino ar fewngofnodi ac mae mewngofnodi gyda Facebook yn ei gwneud hi'n hawdd. Ar gyfer busnesau, mae hefyd yn darparu mynediad at ddata a gwybodaeth defnyddiwr trwy glicio botwm. Sut allwch chi integreiddio mewngofnodi cymdeithasol â'ch busnes?
  8. Arallgyfeirio App Facebook - Mae Facebook yn parhau i ehangu'r offrymau gyda Messenger, WhatsApp, ac Instagram. Peidiwch â synnu gweld mwy o gymwysiadau ar y ffordd (E-Fasnach, Daearyddol, Wearables, IoT, ac ati) sy'n cymryd talp o beiriannau fertigol allweddol eraill.
  9. Mwy o Ddyfeisiau, Mwy o Broblemau Mae hysbysiadau gwthio a dyfeisiau fel yr Apple Watch yn hidlo ac yn targedu hysbysiadau i ddefnyddwyr. Mae hyn yn creu ymgysylltiad uwch â marchnad darged ddethol sy'n gwerthfawrogi offrymau lleol ac ymddygiadol.
  10. Premiwm ar Breifatrwydd - Cleddyf ag ymyl dwbl yw preifatrwydd. Mae hefyd yn fodd i Facebook fod yn berchen ar eich cynulleidfa a / neu gymuned. Fy nghyngor i fyddai parhau i ddefnyddio'r rhwydwaith i ysgogi ymgysylltiad yn uniongyrchol â'ch brand trwy gofrestru neu danysgrifio ... ond er mwyn osgoi adleoli'ch ymdrechion marchnata i blatfform nad oes gennych unrhyw reolaeth drosto.

Facebook-Tueddiadau-2015