Hitch a Marchnata

trawiad

Os nad ydych erioed wedi cael cyfle i wylio'r ffilm Hitch. Mae'r ffilm yn gwpl oed, ond yn dal i fod yn drosiad gwych ar gyfer marchnata. Yn y ffilm, Alex Hitchens (Will Smith), mae'n addysgu dynion heb gyfle i ddod o hyd i ferch eu breuddwydion. Y cyngor y mae'n ei roi yw ceisio lleihau eich beiau disglair, rhoi sylw i'ch dyddiad, a gwneud eich gwaith cartref.

Yr olygfa fwyaf cofiadwy yw golygfa sy'n dyddio'n gyflym lle mae dadl yn mynd ar drywydd. Mae Sara (Eva Mendes) wedi ei sarhau’n llwyr fod Hitch yn rhagflaenu eu dyddiadau, gan gloddio cliwiau am dreftadaeth hi a’i theuluoedd i wneud y dyddiadau’n fwy cofiadwy. Mae hi wedi sarhau ei bod hi'n cael ei thrin, mae Hitch yn rhyfeddu oherwydd ei fod yn ceisio gwneud pethau sy'n ei hennill drosodd.

Wrth wraidd y ffilm yw p'un a yw'n ddiffuant ai peidio. Nid yr hyfforddi, y newidiadau, y cynllunio, ac ati a gynhyrfodd Sarah yn fawr, y syniad oedd nad oedd Hitch yn ddiffuant, nad oedd yn chwilio am berthynas, ac efallai ei fod newydd fod yn edrych i roi rhic arall i mewn ei bostyn gwely.

Mae marchnata yn ymwneud â gwneud eich gwaith cartref i ddeall eich cwsmer neu'ch gobaith, yna adeiladu perthynas ar ddiffuantrwydd ac ymddiriedaeth. Mae gan lawer ohonom gynhyrchion a gwasanaethau sy'n wych, ond ni allwn 'ddenu' pobl i roi cynnig ar y cynhyrchion neu'r gwasanaethau hynny. Pe baent ond yn rhoi cyfle inni, rydym yn gwybod y gallem eu troi'n gwsmer sy'n ein caru ni.

Efallai bod rhywfaint o eironi yn y ffaith bod gan y Rhyngrwyd gymaint o wasanaethau dyddio ac cymaint o ymgynghorwyr marchnata. Mae angen help ar y mwyafrif ohonom gyda'n Marchnata (a chael y ferch!).

4 Sylwadau

 1. 1

  Doug, rwyf wedi gweld y ffilm ddwywaith ac rwyf wedi ei chymhwyso i'm bywyd personol a phroffesiynol. Mae wedi gotten y dyn rydw i erioed wedi dweud fy mod i eisiau a swydd anhygoel na ellir ei guro. Mewn rhai ffyrdd dim ond ffilm ydyw, ond os ydych chi'n ei gwylio mewn gwirionedd, mae'n debycach i athroniaeth am oes. Mae'r cyngor yn gweithio ar gyfer cael y dyn / merch, symud i fyny yn y cwmni a gosod busnes newydd neu hyd yn oed gael eich tŷ cyntaf yn unig. Ar gyfer yr holl sefyllfaoedd hynny rydych chi am fod ar eich gorau, gwneud eich gwaith cartref a rhoi sylw go iawn i'r hyn sy'n digwydd.

 2. 3

  Rwy'n cytuno. Rwyf wedi adeiladu dau gwmni brics a morter ar YMDDIRIEDOLAETH gyda fy nghwsmeriaid. Yn un o fy musnesau, rydym mewn gwirionedd wedi gallu gwahaniaethu ein hunain yn y farchnad trwy fod yn onest gyda'n cwsmeriaid atgyweirio cyfrifiaduron! Mae'n ddiwrnod trist pan rydych chi'n un o'r busnesau atgyweirio cyfrifiaduron gonest olaf o gwmpas!

  • 4

   Roeddwn i yn y busnes caledwedd am amrantiad llygad oherwydd doeddwn i ddim yn gallu cystadlu. Roeddwn i'n gallu adeiladu un darn o system ond roeddwn i'n cael gafael ar fy mwtyn gan emachinau a oedd 1 / 3ydd y gost. Mae'n debyg y dylwn fod wedi aros yn y busnes ond wedi blino esbonio eich bod yn talu am ansawdd - hyd yn oed gyda chyfrifiaduron sydd i gyd yn dod mewn blwch plastig a metel.

   Rydych chi'n gywir ar un peth ... ychydig iawn o fusnesau atgyweirio cyfrifiaduron sy'n gallu gwrthsefyll pwysau'r gystadleuaeth. Mae'n dyst i'ch cwmni! Llongyfarchiadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.