5 Tueddiadau Marchnata Teithio Mae angen i'ch Brand Fabwysiadu

ymddygiad teithio cymdeithasol symudol

Mordeithiau Enwogion lansiodd safle ym mis Mawrth 2015 a arweiniodd at gynnydd o 12% mewn archebion o ddyfeisiau symudol / llechen yn ystod y pythefnos cyntaf, cynnydd o 3% mewn refeniw ar-lein a chynnydd o 140% mewn refeniw ar-lein. Fe wnaethant gyflawni hyn trwy well cynnwys teithlen y wefan, delweddaeth bwerus a'r broses archebu symlach - gan fanteisio ar dueddiadau digidol gyda theithwyr.

Er mwyn gwella'r siwrnai symudol ar gyfer ei wefan, cynyddu trosiadau a darparu profiad brand cadarnhaol yn unol â gwerthoedd moethus modern y cwmni, gweithiodd Celebrity Cruises gyda'r darparwr technoleg profiad cwsmer SDL ac ymgynghoriaeth ddigidol Blociau adeiladu.

Rhaid i frandiau teithio byd-eang fodloni anghenion teithwyr a gwesteion yn bersonol ac ar-lein, mewn amser real ac ar draws sawl iaith. Mae hyn yn golygu sicrhau profiad di-dor, cyson ar draws sianeli a rhyngweithio. Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i farchnatwyr addasu eu strategaethau wrth i ymddygiad a hoffterau cwsmeriaid esblygu, gan gadw'r pum tueddiad teithio digidol hyn mewn cof. Paige O'Neill, CMO, SDL

Mae'r diwydiant teithio byd-eang bellach yn wynebu her unigryw o fodloni anghenion teithwyr yn bersonol ac ar-lein, mewn amser real ac ar draws sawl iaith. Er mwyn cyrraedd a rhagori ar ofynion teithwyr, rhaid i frandiau ddatblygu dull mwy ystwyth trwy ddeall y 5 tueddiad teithio canlynol sy'n siapio dyfodol profiad digidol.

5 Tueddiadau Teithio Llunio Dyfodol Profiad Digidol

  1. Ymhelaethiad Cymdeithasol - Nid yw teithwyr distaw bellach yn codi llais ac yn lleisio pryderon ar-lein heb ddweud gair. Maent yn defnyddio offer digidol ac nid oes angen gafael dynol arnynt mwyach
  2. Personoli Yn Seiliedig ar Ddewis - Mae teithwyr llethol yn cael eu llethu gan ddewisiadau ar-lein. Rhaid i werthwyr ddarparu gwybodaeth bersonol wedi'i thargedu i deithwyr gan ddefnyddio data a churadu CX gwell
  3. Optimeiddio Profiad Digidol - Gweledol yw iaith newydd yr oes ddigidol. Mae defnyddwyr yn gwerthfawrogi barn eraill yn fwy nag y mae unrhyw farchnata yn ei siarad
  4. Amhariad Symudol - Mae Uber ac AirBnB yn enghreifftiau o aflonyddwyr sydd wedi esblygu'n offer cydweithredu.
  5. Hunanwasanaeth Digidol - Heddiw mae 39% o Millennials yn prynu eu taith trwy fetasearch yn hytrach nag asiantaethau teithio ar-lein traddodiadol (OTAs) neu fordwyo gwefan brand yn ôl ymchwilwyr digidol. Rhaid i frandiau teithio feddwl y tu hwnt i restrau teithio a ffactorio yn yr angen i gyfathrebu mewn cyd-destun diwylliannol i gyflawni disgwyliadau teithwyr byd-eang.

Tueddiadau'r Diwydiant Teithio

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.