Mae tryloywder yn ddewisol, nid yw dilysrwydd yn wir

Depositphotos 11917208 s

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn y sefyllfa ragorol o rannu'r rhan fwyaf o fy mywyd personol ar-lein. Rwyf wedi rhannu llawer o fy nhaith colli pwysau, rwy'n dadlau gwleidyddiaeth a diwinyddiaeth, rwy'n rhannu jôcs a fideos oddi ar liw, ac yn fwyaf diweddar - rhannais noson allan lle cefais gryn dipyn o ddiodydd. Dwi dal ddim yn hollol dryloyw ar-lein, ond rwy'n hollol ddilys.

Fy hyn a elwir tryloywder yn foethusrwydd. Rwy'n agosáu at 50 oed, mae gen i fusnes fy hun, rwy'n byw bywyd rhyfedd heb unrhyw awydd i gronni miliynau. Mae fy ffrindiau'n caru fy mod i'n rhannu cymaint ar-lein ac mae'r busnesau rydw i'n gweithio gyda nhw yn fy adnabod ac yn fy ngharu i. Weithiau nid yw cydnabyddwyr eraill yn ei werthfawrogi ... gyda grwgnach o ffolineb a bwffoonery. Mae gen i ddigon o ffrindiau a chleientiaid, serch hynny, felly does dim ots gen i am farn eraill.

Dwi ddim yn difaru rhannu unrhyw beth sydd gen i ar-lein. Rwy'n teimlo'n gryf y dylai pobl eraill glywed fy mrwydrau a gweld da a drwg bywyd. Rwy'n credu bod gormod ohonom yn cynnal persona ffug ar-lein. Rydyn ni'n postio lluniau o'n teulu perffaith, ein pryd perffaith, ein gwyliau perffaith, ein tŷ perffaith ... ac nid wyf yn siŵr ei fod yn helpu mewn gwirionedd. Dychmygwch fod yn weithiwr proffesiynol neu'n berchennog busnes sy'n ei chael hi'n anodd a darllen diweddariad ar ôl diweddaru ar sut mae'r byd yn rosy a busnes yn dda ddydd ar ôl dydd, efallai y bydd rhywun yn meddwl tybed a ydyn nhw wedi torri allan am hyn mewn gwirionedd.

My tryloywder onid wyf yn ceisio difetha nac adeiladu fy enw da ar-lein, dim ond fi. Rwy'n rhannu cymaint i adael i bobl eraill wybod bod gen i ddyddiau da, dyddiau gwael, dyddiau ofnadwy, ac weithiau enillion bach eraill rydw i am eu dathlu gydag eraill ... neu fethiannau y gallwn i ddefnyddio rhywfaint o gyngor arnyn nhw. Rwyf am fod yn ddilys felly rwy'n rhannu cymaint ag y gallaf o fewn rheswm. (Nid oes unrhyw un yn rhannu popeth!)

Pan welaf fywyd ar-lein rhywun a gweld perffeithrwydd yn unig, mae'n colli fy niddordeb a'm cred bod unrhyw ddilysrwydd i'r ddelwedd y maent yn ei chynhyrchu. Rwy'n diflasu ac nid oes gan eu geiriau fawr o ddylanwad, os o gwbl. Os ydyn nhw'n barod i ddweud celwydd am eu bywyd ar-lein, mae'n debyg eu bod nhw'n barod i ddweud celwydd wrthyf ar bethau eraill.

Y Raddfa Tryloywder

Byddaf yn ychwanegu bod eraill yn cael eu gwarchod yn syml oherwydd bod yn rhaid iddynt reoli llong dynn ... rwy'n parchu hynny. Os ydych chi'n codi yn y diwydiant a'ch nod yw symud ymlaen yn yr ystafell fwrdd, nid oes gennych lawer o ddewis. Rydym yn byw mewn cymdeithas feirniadol iawn ac efallai y bydd crefftio persona proffesiynol yn anghenraid. Ac mae'n bosib iawn y bydd yn rhan o'ch personoliaeth i gadw pethau preifat yn agos a rhannu'r pethau cyffredinol. Yn y ddau achos hynny, gall fod yn ddilys o hyd. Dim ond beirniadu'r personas ffug ydw i.

Anaml y bydd busnesau'n trafod y negyddol ar-lein ac nid wyf yn gwybod unrhyw rai sy'n dryloyw. Tra bod hanner yr holl fusnesau yn methu, anaml y byddwch chi'n clywed unrhyw beth ar-lein am frwydrau corfforaeth nes ei bod hi'n rhy hwyr. Mewn economi anodd, mae hynny'n anffodus. Rwy'n credu bod angen i ni rannu mwy am yr heriau yn ein diwydiant fel nad oes rhaid i fwy o gwmnïau wneud yr un camgymeriadau rydyn ni wedi'u gwneud.

Fy mhwynt yn syml yw hyn ... os yw'r cyfan rydych chi'n ei rannu i'ch rhwydwaith cymdeithasol, cwsmeriaid a rhagolygon yn bersona ffug bod popeth yn berffaith, nid ydych chi'n bod yn dryloyw ac ni fyddwch chi'n ymddiried ynddo. Nid ydych yn ddilys. Os ydych chi'n rhannu gormod, rydych chi mewn perygl o leihau eich cyfleoedd i'r eithaf oherwydd bod pobl yn feirniadol. Mae'n rhaid i chi ddod o hyd i ystod o dryloywder sydd o fudd i chi a / neu'ch busnes. Mae mwynglawdd yn eithaf agored, ond efallai na fydd eich un chi. Ewch ymlaen yn ofalus.

Efallai y dylem alw ein strategaeth ar-lein tryloywder, gallai fod yn ddisgrifiad mwy cywir.

2 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.