Transistor: Cynnal a Dosbarthu Podlediadau'ch Busnes Gyda'r Llwyfan Podcastio hwn

Gwesteio a Syndiceiddio Podlediad Transistor

Mae un o fy nghleientiaid eisoes yn gwneud gwaith gwych yn trosoli fideo ar draws eu gwefan a thrwy YouTube. Gyda'r llwyddiant hwnnw, maen nhw'n edrych i wneud cyfweliadau hirach a mwy manwl gyda gwesteion, cwsmeriaid ac yn fewnol i helpu i ddisgrifio buddion eu cynhyrchion. podledu yn fwystfil hollol wahanol o ran datblygu eich strategaeth ... ac mae ei chynnal yn unigryw hefyd. Wrth i mi ddatblygu eu strategaeth, rwy'n darparu trosolwg o:

 • sain - datblygu intros, outros, a galwadau i weithredu y gellir eu rhedeg yn y podlediad.
 • Gweledol - datblygu delwedd eich podlediad a'ch delweddau pennod.
 • Cynnwys - datblygu calendr cynnwys gyda syniadau ar gyfer ysgogi'r prif gwestiynau a phryderon sy'n gysylltiedig â'u cynnyrch. Mae hyn yn cynnwys argymhellion gwesteion ac ymchwil trydydd parti i'w rhannu.
 • cynnal - mae gweinyddwyr podlediad wedi'u optimeiddio ar gyfer ffrydio cyfryngau, felly maent yn dewis dull hawdd ei ddefnyddio, cadarn, dibynadwy platfform cynnal podlediad yn hanfodol i'ch llwyddiant. Mae rhai hefyd yn cynnig chwaraewyr gwych.
 • Syndicetio - Dylai fod gan eich gwesteiwr yr holl alluoedd addasu porthiant angenrheidiol i syndicetio'r podlediad i ddosbarthu'r cynnwys ar gyfeiriaduron podlediad a llwyfannau symudol brodorol.
 • Dadansoddeg - Ceisiadau agregau dadansoddeg podlediad o'ch holl wefannau dosbarthedig yn ôl i'r platfform i ddangos cyfanswm y ceisiadau i chi a'u gwrando.

Y nodweddion hyn yn union pam nad ydych chi am ddefnyddio'ch gwasanaeth cynnal gwefan ar gyfartaledd i reoli'ch podlediad. Mae cael platfform cynnal podlediad gwych yn hollbwysig ... ac rydyn ni'n hoffi Transistor!

Lletya Podlediad Transistor

Transistor yn darparu cynnal podlediad, syndiceiddio, a dadansoddeg i filoedd o sefydliadau, brandiau a phobl greadigol ledled y byd. Dechreuwyd y platfform gan podledwyr proffesiynol a welodd y cyfle i adeiladu platfform cynhwysfawr. Dyma drosolwg o'r platfform:

Credwn fod nodweddion allweddol y platfform yn ei wneud yn eithriadol platfform cynnal podlediad yw:

 • Podlediadau Diderfyn - mae llawer o westeion podlediad yn codi tâl am bob sioe ... gyda Transistor gallwch gael cymaint o sioeau ag yr hoffech chi ar draws unrhyw un o'u hopsiynau prisio.
 • Podlediadau Preifat - mae busnesau yn aml eisiau rhannu podlediadau preifat ac mae Transistor yn gadael ichi reoli'r tanysgrifwyr hynny.
 • Gwefan Adeiledig - dim angen adeiladu safle arall ar gyfer eich podlediad, mae gan eu platfform y system rheoli cynnwys wedi'i chynnwys.
 • Podcast Chwaraewr - gwreiddio chwaraewr podlediad hardd yn hawdd ar wefannau eraill ... ac maen nhw'n cefnogi gallu Twitter i wreiddio chwaraewr yn iawn yn eich postiadau Twitter.
 • Mewnosodiad Ad Dynamig - ar gyfer y galwadau pwysig hynny i weithredu neu noddwyr sioeau.
 • Aelodau Tîm Ychwanegol - oes gennych chi dîm sy'n gweithio ar gyhoeddi'ch sioe? Ychwanegwch nhw fel defnyddwyr ychwanegol ar eich cyfrif.
 • Offer Syndiceiddio - addasu a syndiceiddio'ch podlediad gyda'u hoffer gwreiddio. Maent hyd yn oed yn cynnig cyflwyniad 1-glic i Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Breaker, Player FM.
 • Peiriannau Chwilio Podlediad - submussion 1-gliciwch i Gwrando Nodiadau a'r Mynegai Podcast.
 • Adrodd - adroddiadau syml, cyfanredol ar gyfer eich holl sioeau, penodau sy'n ymgorffori pob gwrandawiad.

Transistor a yw'ch holl offer eraill wedi'u darparu mewn rhyngwyneb defnyddiwr hardd sy'n hawdd ei ddefnyddio a lansio'ch podlediad ohono.

Cofrestrwch Ar gyfer Treial Transistor 14 Diwrnod Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Transistor ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt trwy'r erthygl hon.