Trasiedi a'r Cyfryngau Cymdeithasol

rhuban y dref newydd

Nid yw llawer ohonoch yn fy adnabod yn bersonol, ond cefais fy magu yn y Drenewydd, Connecticut. Mae'n dref fach anhygoel sydd wedi tyfu'n ddramatig ond heb newid fawr ddim ers i mi fyw yno. Pan oeddwn i'n ifanc, roedden ni'n arfer gorfod gweld y ffilmiau yn Neuadd y Ddinas, ymweld â'r Blue Colony Diner i gael hufen iâ, a mynd i Eglwys St. Rose of Lima ar ddydd Sul. Roedd y gymuned yn hunanddibynnol ... roedd fy Nhad hyd yn oed yn yr adran dân wirfoddol pan oeddem yn byw yno. Pobl wych, cymuned anhygoel.

Mae gan un o'n ffrindiau teulu fab y cafodd ei fywyd ei arbed yn y drasiedi hon - rydyn ni i gyd yn gweddïo drostyn nhw a'r teuluoedd a gollodd gymaint yn y digwyddiad arswydus hwn.

Pan fydd rhywbeth fel hyn yn digwydd ac yn cynnwys mater dadleuol a gwleidyddol fel gynnau, mae risg wirioneddol ynghlwm â ​​thrafod neu ychwanegu eich barn ar-lein. Gall dadleuon ffrwydro’n gyflym i ddicter a hyd yn oed gasineb pan fydd rhywun yn datgelu eu safbwyntiau gwleidyddol gan nad yw dioddefwyr hyn wedi cael eu gorffwys o hyd.

Roeddwn i eisiau taflu rhai awgrymiadau sy'n bwysig i gwmnïau ac unigolion yn fy marn i:

 • Distawrwydd gall fod yn ymateb priodol. Ffrind da Chuck Gose Tynnodd sylw at y ffaith bod y Caeodd NRA eu tudalen Facebook a stopio diweddaru eu cyfrif Twitter. Nid wyf yn credu bod ymateb gwell na hynny o ystyried y sefyllfa. Mae gormod o gwmnïau o'r farn mai gwaith cysylltiadau cyhoeddus yw cyflwyno datganiad. Dwi'n anghytuno. Weithiau'r peth gorau y gallwch chi ei wneud yw bod yn dawel.
 • Rhannu eich barn yn eich agor i ymosod. Yn blaen ac yn syml, bydd rhoi eich hun ar un ochr i ddadl neu un arall yn tanio ymateb. Os oes gennych farn gref un ffordd neu'r llall a'ch bod yn ei datgan - peidiwch â synnu o gael ymosodiad agored, gwawdio, troli neu gael barn angerddol amgen yn cael ei thaflu'n ôl. Mae rhannu eich barn yn gofyn aeddfedrwydd. Os nad ydych chi'n ddigon aeddfed i drin yr ymateb, peidiwch ag agor eich hun i'r ymosodiad.
 • Trafodaeth gall fod yn gynhyrchiol. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn fodd i anghytuno â phobl wrth barhau i ofalu am y canlyniad terfynol. Rwyf wedi gweld trafodaethau anhygoel ar yr 2il welliant, salwch meddwl, straeon am arwriaeth, a negeseuon cariad a chefnogaeth yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf.
 • aros yn dacteg arall. Er mai ymatebion cymdeithasol sydd orau fel rheol pan fydd ymateb ar unwaith, gall digwyddiadau gwleidyddol fel hyn alw am strategaeth wahanol. Fe wnes i stopio Trydar a chyfyngu fy ymgysylltiad â Facebook. Arhosais hefyd i bostio hwn am gwpl o ddiwrnodau fel bod gen i rywbeth adeiladol i'w ddweud yn hytrach nag ychwanegu at y ffrwydrad barn, dadleuon a dadleuon allan yna. Os gallwch chi aros nes bod pobl yn oeri ychydig, gall y sgwrs fod yn fwy adeiladol.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn a canolig. Nid siarad yn uniongyrchol â'r person arall yn unig ydych chi. Mae'n ddull cyfathrebu lle mae'ch neges yn cael ei rhoi i'r cyhoedd ei chraffu, waeth ble rydych chi'n ei phostio. Mae'r cyfrwng yn darparu rhwyd ​​ddiogelwch i'r rhai sy'n dymuno gwneud daioni, a tharian i guddio y tu ôl i'r rhai sy'n dymuno gwneud drwg.

Pan ddigwyddodd y ffrwydrad cartref yma yn Indianapolis, fe wnaethom ni gwelodd yr holl ddaioni y gallai cyfryngau cymdeithasol ei ennyn. Roedd yn gyfrwng cefnogaeth, newyddion, ffydd, negeseuon gobaith ac yn arwain at gymorth gwirioneddol i'r rhai a gymerodd ran.

Rwy'n obeithiol, er gwaethaf y ddadl wleidyddol, y bydd cyfryngau cymdeithasol yn y pen draw yn rym er daioni wrth iacháu'r gymuned hon. Rwyf wedi gwylio eisoes gan fod fy ffrindiau yn y Drenewydd wedi defnyddio Facebook i rannu eu teimladau, eu hanobaith, eu gobaith a'u hapusrwydd bod eu mab yn fyw. Er na allwn gael gwared ar y crazies, gobeithio y gallwn ddysgu sut i ddefnyddio'r cyfrwng er daioni. Neu dysgwch pan na ddefnyddiwch ef o gwbl.

5 Sylwadau

 1. 1

  Sylwadau gwych Doug! Rwy'n cofio gwybod ichi gael eich magu yn Connecticut ond heb sylweddoli'n llwyr mai Y Drenewydd ydoedd. Diolch am rannu'r mewnwelediadau hyn â'ch darllenwyr a'r cymunedau yn gyffredinol.

  • 2

   Diolch @bnpositive: disqus. Ni feddyliais erioed y byddai unrhyw un byth yn clywed am y Drenewydd, CT. Mae'n rhyfedd ei wylio yn datblygu ar y newyddion a gweld ffrindiau fy nheulu yn siarad amdano wrth iddo ddatblygu.

 2. 3

  Perygl arall o blymio i mewn i drafodaeth cyfryngau cymdeithasol o straeon newyddion trasig yw ei fod yn cael ei ystyried yn ecsbloetio - fel pan fydd gohebwyr yn gwthio meicroffon yn wyneb rhywun sydd newydd golli rhywun annwyl. Mae distawrwydd fel arfer yn fwy priodol.

 3. 4

  Gallwn fod mor seiliedig ar ffonau symudol gyda'r cyfryngau cymdeithasol. Am ychydig oriau'r diwrnod hwnnw roeddem yn meddwl mai ef oedd y brawd. Dychmygwch a fyddai beicwyr ar y bws y byddai'n trydar yn wyllt ohonynt wedi darllen y trydariadau - a phe bai'r saethwr yn dal yn fyw. Gallai fod wedi bod cymaint yn waeth.

  A Richard Engel. Gallaf weld pam y rhoddodd NBC blacowt cyfryngau arno nes iddo gael ei ryddhau. Pe bai wedi gollwng yn gynt pwy a ŵyr beth allai fod wedi digwydd iddo.
  Mae pobl y Cyfryngau Cymdeithasol yn dechrau saethu allan unrhyw beth bach o stori maen nhw'n ei chlywed ac mae asiantaethau newyddion yn dechrau sgipio camau i gadw i fyny ac i gynnal eu cyflymder, gan newid i gyfryngau sy'n seiliedig ar faddeuant fel petaen nhw'n asiantaeth farchnata gerila er mwyn cadw'n berthnasol i'w noddwyr. Llethr eithaf llithrig.

  Yn bwysicach - yn falch bod eich ffrindiau a'ch teulu wedi goroesi olwyn roulette Rwsiaidd #Newtown ddydd Gwener. Nid yw'n gwneud y sefyllfa'n fwy trasig ac nid yw'n llawer o lwyaid o siwgr i helpu'r feddyginiaeth i fynd i lawr ond o leiaf gall y'all ddweud eu stori ac anrhydeddu'r 27 hynny (gan dybio bod 28 yn farw - 1 y bydd eu henw byth yn cael ei siarad eto).

  Ac yn eich adnabod chi, bromance, byddwch chi'n eu hanrhydeddu mewn steil.

  Gadewch imi wybod beth allaf ei wneud i helpu, yn enwedig os gall fod yn fwy na gyda Twitter a Facebook!

  - eich mentorai

  Finn

 4. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.