Pontio'r Rhaniad Hysbysebu Traddodiadol-Digidol

rhaniad marchnata traddodiadol

Mae arferion defnydd cyfryngau wedi newid yn ddramatig dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae ymgyrchoedd hysbysebu yn esblygu i gadw i fyny. Heddiw, mae doleri ad yn cael eu hailddyrannu o sianeli all-lein fel teledu, print, a radio i ddigidol a prynu hysbysebion rhaglennol. Fodd bynnag, mae llawer o frandiau yn ansicr ynghylch ailddyrannu dulliau sydd wedi hen ennill eu plwyf ar gyfer eu cynlluniau cyfryngau i ddigidol.

Disgwylir i deledu gyfrif am fwy nag un rhan o dair (34.7%) o ddefnydd cyfryngau byd-eang erbyn 2017, er bod disgwyl i'r amser a dreulir yn gwylio rhaglenni darlledu ar setiau teledu ostwng 1.7% y flwyddyn. Mewn cyferbyniad, rhagwelir y bydd yr amser a dreulir yn cyrchu'r rhyngrwyd yn tyfu 9.4% y flwyddyn rhwng 2014 a 2017.

ZenithOptimmedia

Mae hysbysebion teledu, hyd yn oed gyda DVR yn sgipio ac yn dirywio mewn gwylwyr, yn dal i ddarparu'r cyrhaeddiad a'r ymwybyddiaeth gryfaf. Fel marchnatwr mewn maes lle mae teledu yn dal i fod y platfform amlycaf (ond nid yn hir), mae'n hawdd deall yr amharodrwydd i arbrofi gydag elfennau ymgyrchu a marchnata newydd trwy ddigidol. Mae'r newid yn nefnydd y cyfryngau wedi newid yn llwyr sut mae hysbysebwyr yn mesur cynnwys ac effeithiolrwydd ymateb ac mae'r trawsnewidiad eisoes yn digwydd gyda hysbysebwyr brand.

O safbwynt ymateb, mae baneri, cyn-rolio, cymryd drosodd hafan, a thargedu traws-ddyfais hefyd yn dactegau marchnata mesuradwy effeithiol. Mae marchnatwyr yn gwybod y gellir defnyddio data parti cyntaf i dargedu defnyddwyr yn iawn pan fyddant yn y farchnad i drosi. O ganlyniad, mae'n rhaid i farchnatwyr gydbwyso metrigau'r ymgyrch rhwng cyrhaeddiad brand, amlder, ymwybyddiaeth ac ymateb. Felly, mae'n bwysig nodi'r ffeithiau o sut y gall digidol effeithio ar berfformiad ymgyrch y gellir ei briodoli gyda gwerth canmoliaethus i gyrhaeddiad ymwybyddiaeth brand teledu.

Mae'n hollbwysig egluro pam mae mesur ymgyrchoedd o ran cyfraddau clicio drwodd a chost-fesul-gaffaeliad yn dod â gwerth sy'n ategu cyrhaeddiad ac amlder teledu. Dylai marchnatwr ddeall, os yw pobl yn clicio ar eich hysbyseb, mae hynny'n golygu bod ganddyn nhw ddiddordeb ynddo - ond mae angen iddyn nhw fynd ymhellach na hynny i ddeall pam mae angen iddyn nhw symud eu ffocws oddi wrth fetrigau ymgyrchu traddodiadol a chydnabod y gellir integreiddio digidol. mewn strategaeth farchnata ac yn cefnogi amcanion ac effeithiolrwydd ymgyrch.

Olrhain Taith y Cwsmer

Er bod gan ymgyrchoedd digidol briodoledd cryfach oherwydd y gallu i olrhain teithiau defnyddwyr o ymwybyddiaeth i drosi, yn enwedig ar gyfer e-fasnach, dylid integreiddio ei effeithiolrwydd ag ymwybyddiaeth teledu, nid ei wahanu. Ar gyfer gyrru i fanwerthu, gall hyn fod ychydig yn anoddach, ond mae datblygu a mabwysiadu technoleg beacon yn pontio'r bwlch hwnnw hefyd. A chan fod ymgyrchoedd digidol yn targedu defnyddwyr gan eu bod yn y farchnad, nid oes angen i chi ffrwydro neges dro ar ôl tro i dargedu defnyddwyr sydd eisoes ag ymwybyddiaeth brand.

O ran digidol, cydbwyso ansawdd a maint. Mae'n hollbwysig sicrhau bod marchnatwyr a'u hasiantaethau priodol yn deall yn llawn yr heriau, yr atebion a'r mesur effeithiol o integreiddio digidol a theledu, ynghyd â'r gwerth canmoliaethus sydd gan bob un tuag at lwyddiant ymgyrch. Mae yna ffyrdd gwahanol iawn o fesur metrigau ymgyrchu a chofleidio cynhenid ​​newydd pob un yw'r cam cyntaf.

Mae meddwl y tu hwnt i'r niferoedd ac ail-ystyried pa ffactorau llwyddiant sy'n gyrru ROI positif yn allweddol. Os yw ein defnydd o'r cyfryngau wedi cael ei ailasesu a'i ail-weithio erbyn gwawr digidol, yna mae angen trawsnewid y ffordd yr ydym yn gweld llwyddiant a'r rhaniad rhwng llwyfannau cyfryngau traddodiadol a digidol hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.