Sut Mae Paramedrau UTM Mewn E-bost yn Gweithio Gydag Ymgyrchoedd Google Analytics?

Ymgyrchoedd Google Analytics - Dolen E-bost Cliciwch Tracking UTM

Rydym yn gwneud cryn dipyn o brosiectau mudo a gweithredu darparwyr gwasanaethau e-bost ar gyfer ein cleientiaid. Er nad yw'n cael ei nodi'n aml yn y datganiadau gwaith, un strategaeth yr ydym bob amser yn ei defnyddio yw sicrhau bod unrhyw gyfathrebiadau e-bost wedi'i dagio'n awtomatig â pharamedrau UTM fel y gall cwmnïau arsylwi effaith marchnata a chyfathrebu e-bost ar draffig cyffredinol eu gwefan. Mae'n fanylyn pwysig sy'n cael ei anwybyddu'n aml ... ond ni ddylai byth fod.

Beth yw Paramedrau UTM?

UTM stondinau ar gyfer Modiwl Olrhain Urchin. Mae paramedrau UTM (a elwir weithiau yn godau UTM) yn bytiau o ddata mewn pâr enw / gwerth y gellir ei atodi i ddiwedd URL i olrhain gwybodaeth am yr ymwelwyr sy'n cyrraedd eich gwefan o fewn Google Analytics. Urchin oedd enw'r cwmni gwreiddiol a'r llwyfan ar gyfer dadansoddeg, felly glynodd yr enw.

Adeiladwyd olrhain ymgyrchoedd yn wreiddiol i ddal hysbysebion a thraffig atgyfeirio arall o ymgyrchoedd taledig ar wefannau. Dros amser, fodd bynnag, daeth yr offeryn yn ddefnyddiol ar gyfer marchnata e-bost a marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mewn gwirionedd, mae llawer o gwmnïau bellach yn defnyddio olrhain ymgyrchoedd o fewn eu gwefannau i fesur perfformiad cynnwys a galwadau-i-weithredu hefyd! Rydym yn aml yn argymell i gleientiaid gynnwys y paramedrau UTM ar feysydd cofrestru cudd, hefyd, fel bod eu rheolaeth perthynas cwsmeriaid (CRM) â data ffynhonnell ar gyfer arweinwyr neu gysylltiadau newydd.

Mae Paramedrau UTM yw:

 • utm_ymgyrch (Gofynnol)
 • ffynhonnell_utm (Gofynnol)
 • utm_canolig (Gofynnol)
 • utm_term (Dewisol) 
 • utm_cynnwys (Dewisol)

Mae Paramedrau UTM yn rhan o querystring sydd wedi'i atodi i gyfeiriad gwe cyrchfan (URL). Enghraifft o URL gyda Pharamedrau UTM yw hyn:

https://martech.zone?utm_campaign=My%20campaign
&utm_source=My%20email%20service%20provider
&utm_medium=Email&utm_term=Buy%20now&utm_content=Button

Felly, dyma sut mae'r URL penodol hwn yn torri i lawr:

 • URL: https://martech.zone
 • Queryystring (popeth ar ôl y ?):
  utm_campaign=Fy ymgyrch%20
  &utm_source=Fy%20email%20service%20provider
  &utm_medium=E-bost&utm_term=Prynu%20now&utm_content=Botwm
  • Enw/Gwerth Mae parau yn rhannu fel a ganlyn
   • utm_campaign=Fy ymgyrch%20
   • utm_source=Fy%20email%20service%20provider
   • utm_medium=E-bost
   • utm_term=Prynu% 20nawr
   • utm_content=botwm

Y newidynnau querystring yw URL wedi'i amgodio oherwydd nid yw mannau gwag yn gweithio'n dda mewn rhai achosion. Mewn geiriau eraill, gofod yw'r % 20 yn y gwerth mewn gwirionedd. Felly'r data gwirioneddol a gasglwyd o fewn Google Analytics yw:

 • Ymgyrch: Fy ymgyrch
 • ffynhonnell: Fy narparwr gwasanaeth e-bost
 • cyfryngau: e-bost
 • tymor: Prynwch nawr
 • Cynnwys: Botwm

Pan fyddwch chi'n galluogi olrhain cyswllt awtomataidd yn y mwyafrif o lwyfannau marchnata e-bost, yr ymgyrch yn aml yw'r enw ymgyrch rydych chi'n ei ddefnyddio i sefydlu'r ymgyrch, y ffynhonnell yn aml yw'r darparwr gwasanaeth e-bost, mae'r cyfrwng wedi'i osod i e-bost, a'r term a'r cynnwys fel arfer yn cael eu sefydlu ar y lefel cyswllt (os o gwbl). Mewn geiriau eraill, nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth i addasu'r rhain mewn platfform gwasanaeth e-bost gyda thracio UTM wedi'i alluogi'n awtomatig.

Sut Mae Paramedrau UTM Mewn gwirionedd yn Gweithio gyda Marchnata E-bost?

Gadewch i ni wneud stori defnyddiwr a thrafod sut y byddai hyn yn gweithio.

 1. Mae ymgyrch e-bost yn cael ei chychwyn gan eich cwmni gyda Track Links wedi'i alluogi'n awtomatig.
 2. Mae'r darparwr gwasanaeth e-bost yn atodi'r paramedrau UTM yn awtomatig i'r querystring ar gyfer pob dolen allan yn yr e-bost.
 3. Yna mae'r darparwr gwasanaeth e-bost yn diweddaru pob dolen allan gyda dolen olrhain clic a fydd yn anfon ymlaen i'r URL cyrchfan ac yn queryystring gyda pharamedrau UTM. Dyma pam, os edrychwch chi ar y ddolen yng nghorff yr e-bost sy'n cael ei anfon ... dydych chi ddim yn gweld yr URL cyrchfan mewn gwirionedd.

SYLWCH: Os oeddech chi erioed eisiau profi i weld sut mae URL yn cael ei ailgyfeirio, gallwch ddefnyddio profwr ailgyfeirio URL fel I Ble'r Aeth.

 1. Mae'r tanysgrifiwr yn agor yr e-bost ac mae'r picsel olrhain yn dal y digwyddiad agored e-bost. SYLWCH: Mae digwyddiadau agored yn dechrau cael eu rhwystro gan rai cymwysiadau e-bost.
 2. Mae'r tanysgrifiwr yn clicio ar y ddolen.
 3. Mae'r digwyddiad cyswllt yn cael ei ddal fel clic gan y darparwr gwasanaeth e-bost, yna'n cael ei ailgyfeirio i'r URL cyrchfan gyda'r paramedrau UTM ynghlwm.
 4. Mae'r tanysgrifiwr yn glanio ar wefan eich cwmni ac mae'r sgript Google Analytics sy'n rhedeg ar y dudalen yn dal y paramedrau UTM ar gyfer sesiwn y tanysgrifiwr yn awtomatig, yn ei anfon yn uniongyrchol i Google Analytics trwy'r picsel olrhain deinamig lle mae'r holl ddata yn cael ei anfon, ac yn storio'r data perthnasol o fewn Cwci ar borwr y tanysgrifiwr ar gyfer dychweliadau dilynol.
 5. Mae'r data hwnnw'n cael ei gronni a'i storio yn Google Analytics fel y gellir adrodd arno yn Adran Ymgyrchoedd analytics Google. Llywiwch i Gaffael > Ymgyrchoedd > Pob Ymgyrch i weld pob un o'ch ymgyrchoedd ac adrodd ar yr ymgyrch, ffynhonnell, tymor canolig, a chynnwys.

Dyma ddiagram o sut mae Cysylltiadau E-bost yn cael eu Codio a'u Dal yn UTM yn Google Analytics

Olrhain Cyswllt UTM mewn E-bost ac Ymgyrch Dadansoddeg Google

Beth ydw i'n ei alluogi yn Google Analytics i Gipio Paramedrau UTM?

Newyddion gwych, nid oes rhaid i chi alluogi unrhyw beth yn Google Analtyics i ddal Paramedrau UTM. Mae wedi'i alluogi'n llythrennol cyn gynted ag y bydd tagiau Google Analytics yn cael eu rhoi ar eich gwefan!

Adroddiadau Ymgyrch E-bost Google Analytics

Sut Ydw i'n Adrodd Ar Drosiadau a Gweithgaredd Arall Gan Ddefnyddio Data Ymgyrch?

Mae'r data hwn yn cael ei atodi'n awtomatig i'r sesiwn, felly mae unrhyw weithgaredd arall y mae'r tanysgrifiwr yn ei wneud ar eich gwefan ar ôl glanio yno gyda pharamedrau UTM yn gysylltiedig. Gallwch fesur trawsnewidiadau, ymddygiad, llif defnyddwyr, nodau, neu unrhyw adroddiad arall a'i hidlo yn ôl paramedrau UTM eich e-bost!

A Oes Ffordd I Ddal Mewn Gwirioneddol Pwy Yw'r Tanysgrifiwr Ar Fy Gwefan?

Mae'n bosibl integreiddio newidynnau queryystring ychwanegol y tu allan i baramedrau UTM lle gallech ddal ID tanysgrifiwr unqiue i wthio a thynnu eu gweithgaredd gwe rhwng systemau. Felly… ydy, mae’n bosib ond mae angen tipyn o waith. Dewis arall yw buddsoddi ynddo Google Analytics 360, sy'n eich galluogi i gymhwyso dynodwr unigryw ar bob ymwelydd. Os ydych chi'n rhedeg Salesforce, er enghraifft, gallwch chi gymhwyso ID Salesforce gyda phob ymgyrch ac yna hyd yn oed gwthio'r gweithgaredd yn ôl i Salesforce!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithredu datrysiad fel hyn neu os oes angen cymorth arnoch gyda UTM Tracking yn eich darparwr gwasanaeth e-bost neu os ydych am integreiddio'r gweithgaredd hwnnw yn ôl i system arall, mae croeso i chi gysylltu â'm cwmni ... Highbridge.