Traciwch Cliciwch i Alw Cysylltiadau Mewn Digwyddiadau Google Analytics Gan Ddefnyddio Rheolwr Tag Google

Rheolwr Tag Google Digwyddiad Dadansoddeg Google ar gyfer Olrhain Cliciau Rhif Ffôn mewn Tag Angor

Wrth i ni weithio gyda chleientiaid ar adrodd, mae'n hanfodol ein bod yn sefydlu cyfrif Google Tag Manager ar eu cyfer. Nid llwyfan i lwytho holl sgriptiau eich gwefan yn unig yw Google Tag Manager, mae hefyd yn arf cadarn i addasu ble a phryd rydych chi'n dymuno sbarduno gweithredoedd o fewn eich gwefan gan ddefnyddio unrhyw sgriptiau rydych chi wedi'u cynnwys.

Mae'n nodweddiadol bod dros hanner holl ymwelwyr eich gwefan yn cyrraedd eich gwefan trwy borwr symudol. Hypergysylltu eich rhifau ffôn ar eich gwefan yn ffordd wych o'i gwneud hi'n haws i ymwelydd roi galwad i'ch tîm gwerthu. Rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn hypergysylltu pob rhif ffôn ar draws holl wefannau ein cleientiaid am y rheswm hwn yn unig. Dyma sut olwg sydd ar y tag angor HTML hwnnw:

<a href="tel:13172039800">317.203.9800</a>

Mae Google Analytics Events yn cynnig y cyfle i fesur digwyddiadau fewn safle. Mae digwyddiadau yn hanfodol ar gyfer mesur rhyngweithio fel clicio ar alwadau i weithredu, cychwyn a stopio fideos, a rhyngweithiadau eraill o fewn gwefan nad ydyn nhw'n symud y defnyddiwr o un dudalen i'r llall. Mae'n ffordd berffaith o fesur y math hwn o ryngweithio. I wneud hynny, gallem addasu'r cod uchod ac ychwanegu digwyddiad JavaScript onClick i atodi'r digwyddiad:

<a href="tel:13172039800" onclick="gtag('event', 'click', { event_category: 'Phone Number Link', event_action: 'Click to Call', event_label:'317.203.9800'})">317.203.9800</a>

Mae ychydig o heriau gyda hyn. Yn gyntaf, efallai na fydd gennych fynediad i ychwanegu'r cod onclick ym meysydd system rheoli cynnwys eich gwefan (CMS). Yn ail, mae'n rhaid i'r gystrawen fod yn gywir felly mae llawer o gyfleoedd i'w gwneud yn anghywir. Yn drydydd, bydd yn rhaid i chi ei wneud ym mhob man y mae gennych rif ffôn ar eich gwefan.

Olrhain Digwyddiad Yn Google Tag Manager

Yr ateb yw defnyddio galluoedd uwch o Rheolwr Tag Google. Cyn belled â bod Google Tag Manager yn cael ei weithredu ar eich gwefan, ni fydd yn rhaid i chi gyffwrdd â'ch cynnwys na'ch cod i ddefnyddio olrhain digwyddiadau fel hyn. Mae'r camau i wneud hynny fel a ganlyn:

 • sbardun – Sefydlu sbardun a weithredir pan fydd ymwelydd gwefan yn clicio ar ddolen ffôn.
 • tag - Sefydlu tag digwyddiad sy'n cael ei brosesu bob tro y bydd y sbardun yn cael ei weithredu.

SYLWCH: Un o ragofynion hyn yw bod gennych chi Tag Universal Analytics Google Analytics wedi'i sefydlu ac yn tanio'n iawn ar eich gwefan.

Rhan 1: Sefydlu Eich Sbardun Cliciwch

 1. O fewn eich Cyfrif Rheolwr Tag Google, llywiwch i Twyllwyr ar y llywio chwith a chliciwch Newydd
 2. Enwch eich Sbardun. Fe wnaethon ni alw ein un ni Rhif Ffôn Cliciwch
 3. Cliciwch yn yr adran Ffurfweddu Sbardun a dewiswch y math o sbardun Dim ond Cysylltiadau

Rheolwr Tag Google > Ffurfweddiad Sbardun > Dim ond Dolenni

 1. galluogi'r Aros am Tagiau gydag uchafswm amser aros rhagosodedig o 2000 milieiliad
 2. Galluogi Gwirio Dilysu
 3. Galluogi'r sbardun hwn pan a URL tudalen > yn cyfateb i RegEx > .*
 4. Gosodwch y sbardun hwn tanau Rhai Cliciau Cyswllt
 5. Taniwch y sbardun hwn ymlaen Cliciwch URL > yn cynnwys > ffôn:

google tag rheolwr cyfluniad sbardun dim ond cysylltiadau ffôn

 1. Cliciwch Save

Rhan 2: Gosod Eich Tag Digwyddiad

 1. navigate at Tags
 2. Cliciwch Newydd
 3. Enwch eich Tag, fe wnaethom enwi ein un ni Ffôn Cliciwch
 4. dewiswch Google Analytics: Universal Analytics

Rheolwr Tagiau Google > Tag Newydd > Google Analytics: Universal Analytics

 1. Gosodwch y Math Trac i digwyddiad
 2. Teipiwch y Categori fel ffôn
 3. Cliciwch ar yr arwydd + ar Gweithredu a dewiswch Cliciwch URL
 4. Cliciwch ar yr arwydd + ar Label a dewiswch Llwybr Tudalen
 5. Gadael y Gwerth yn Wag
 6. Gadael Di-Ryngweithio Taro fel Ffug
 7. Rhowch eich Newidyn Google Analytics.
 8. Cliciwch ar yr Adran Sbarduno a dewiswch y sbardun a sefydloch yn Rhan 1.

google tag rheolwr tag ffôn cliciwch

 1. Cliciwch Save
 2. Rhagweld eich Tag, cysylltwch eich gwefan, a chliciwch ar eich gwefan i weld bod y tag wedi'i danio. Gallwch glicio ar y tag Ffôn Cliciwch a gwel y manylion a basiwyd.

rhagolwg rheolwr tag google

 1. Ar ôl i chi wirio bod eich tag yn tanio'n iawn, Cyhoeddi y tag i'w roi yn fyw ar eich gwefan

Awgrym: Nid yw Google Analytics yn olrhain digwyddiadau fel arfer mewn amser real ar gyfer eich gwefan felly os ydych chi'n profi'r wefan ac yn mynd yn ôl i'ch platfform dadansoddeg, efallai na fyddwch yn arsylwi ar y digwyddiad yn cael ei recordio. Gwiriwch yn ôl mewn ychydig oriau.

Nawr, waeth beth fo tudalen eich gwefan, bob cliciwch-i-alw Bydd dolen yn cofnodi digwyddiad yn Google Analytics pan fydd rhywun yn clicio ar y ddolen ffôn! Gallwch hefyd osod y digwyddiad hwnnw fel Nod yn Google Analytics. Os hoffech chi wneud hyn hefyd gyda chysylltiadau mailto, rydym wedi ysgrifennu erthygl, Traciwch Cliciau Mailto Mewn Digwyddiadau Google Analytics Gan Ddefnyddio Rheolwr Tagiau Google