Torchlite: Marchnata Digidol gyda Datrysiad Economi Cydweithredol

rhyngwyneb torchlite ipad symudol

Erbyn hyn, mae'n debyg eich bod wedi dod ar draws y dyfynbris hwn o Tom Goodwin, uwch is-lywydd strategaeth ac arloesi yn Havas Media:

Nid yw Uber, cwmni tacsi mwyaf y byd, yn berchen ar unrhyw gerbydau. Nid yw Facebook, perchennog cyfryngau mwyaf poblogaidd y byd, yn creu unrhyw gynnwys. Nid oes gan Alibaba, y manwerthwr mwyaf gwerthfawr, stocrestr. Ac nid oes gan Airbnb, darparwr llety mwyaf y byd, unrhyw eiddo tiriog.

Mae nawr Cwmnïau 17 biliwn-doler yn yr hyn a elwir economi gydweithredol. Mae'r cwmnïau hyn wedi profi llwyddiant ysgubol nid trwy ddyfeisio cynnyrch newydd, ond trwy ailgyfeirio eu hymagwedd at un sy'n creu gwerth trwy baru pobl sydd angen pethau ag unigolion sydd â phethau i'w cynnig. Os yw'n swnio'n syml, wel, mae hynny oherwydd ei fod. Weithiau mae athrylith yn syml yn golygu gafael ar yr amlwg.

I Susan Marshall, marchnatwr cyn-filwr, daeth yn amlwg na fyddai’r math hwn o feddwl - creu cysylltiadau sy’n cyfateb yn berffaith - yn ddefnyddiol yn y diwydiant marchnata yn unig, byddai’n angenrheidiol.

Mae marchnatwyr wedi dod i arfer â dweud bod technoleg wedi lefelu’r cae chwarae; erbyn hyn mae gan fusnesau bach a chanolig yr offer i gystadlu â'r jyggernauts. Yn ymarferol, nid yw mor syml â hynny. Er bod offer marchnata digidol ar gael yn well ac yn ehangach nag erioed o'r blaen, mae angen arbenigwyr ar gwmnïau sy'n gwybod sut i ddefnyddio'r offer hynny i gael y canlyniadau gorau o hyd. Rydym wedi cyrraedd pwynt lle na all cyffredinolwyr marchnata gadw i fyny â'r dirwedd ddigidol sy'n newid yn barhaus. Mae'n cymryd arbenigwyr, ac i'r mwyafrif o fusnesau, gall yr arbenigwyr hynny fod bron yn amhosibl dod o hyd iddynt.

Er mwyn paru busnesau sy'n ceisio arbenigedd marchnata yn well â'r arbenigwyr sydd eu hangen arnynt, creodd Marshall Torchlite - datrysiad economi cydweithredol sy'n rhoi'r gallu i unrhyw fusnes adeiladu tîm marchnata arbenigol. Yn ei ddull gwrth-asiantaeth, mae Torchlite yn darparu marchnad ar alw i fusnesau sy'n eu galluogi i dapio rhwydwaith helaeth o arbenigwyr marchnata unigol i gynllunio a gweithredu ymgyrchoedd digidol.

Pob arbenigwr, neu Torchliter, yn cael ei ddewis yn seiliedig ar anghenion penodol y busnes. Ydych chi am yrru mwy o draffig i'ch gwefan? Bydd Torchlite yn eich paru ag arbenigwr SEO sydd â phrofiad yn eich diwydiant i sicrhau bod eich gwefan wedi'i optimeiddio a bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi.

Mae Torchlite yn cynnig dewis arall i fusnesau yn lle llogi staff mewnol ychwanegol neu asiantaethau allanol. Cymharwch eu prisiau â chyfradd yr awr yr asiantaeth neu'r gost i logi arbenigwyr mewnol ($ 50,000 i reolwr cyfryngau cymdeithasol, $ 85,000 i farchnatwr e-bost, $ 65,000 i arbenigwr SEO / Gwe), a gallwch weld sut y gall fod manteision ariannol.

Torchlite hefyd yn galluogi busnesau i gadw eu technoleg marchnata bresennol. Mae cael mynediad i farchnad gyfan o arbenigwyr ag arbenigedd gan ddefnyddio bron pob teclyn marchnata digidol yn golygu nad oes raid i fusnesau rwygo a disodli eu technoleg bresennol.

Mae gan fusnesau sy'n defnyddio Torchlite yr opsiwn i troi ar, troi i fyny or diffodd tactegau neu raglenni marchnata ar-lein penodol ar unrhyw adeg. Os yw marchnata e-bost, er enghraifft, yn profi i fod y gorau ar gyfer gyrru addasiadau tra bod tactegau eraill yn llai effeithlon, mae busnesau'n rhydd i symud eu ffocws ac ailddyrannu eu hadnoddau yn hawdd. Mae Torchlite yn rheoli'r broses gyfan hon o'r dechrau i'r diwedd, sy'n golygu na fydd yn rhaid i berchnogion busnes boeni byth am logi, rheoli neu gontractio talent ychwanegol.

Er mwyn helpu perchnogion busnes i gadw golwg ar yr hyn y mae eu Torchliters yn gweithio arno, mae Torchlite yn rhoi rheolwr cyfrifon pwrpasol i bob cleient yn ogystal â mynediad at ddangosfwrdd ar-lein. Trwy ddangosfwrdd Torchlite, mae gan gleientiaid welededd llwyr i fonitro cynnydd, gweld tasgau wedi'u hamserlennu, cymeradwyo cynnwys ac olrhain pa mor agos ydyn nhw at gyrraedd eu nodau marchnata.

Torchlite-Adrodd-Penbwrdd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar Torchlite?

Cofrestrwch ar gyfer arddangosiad o'r platfform Torchlite a ryddhawyd yn gynnar heddiw!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.