Monitro Cyflymder y Safle gyda Mewnwelediad Torbit

mesur cyflymder y safle

Mae'r wefan yn llwytho'n araf. Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith yr wyf wedi derbyn y neges hon dros y blynyddoedd wrth weithio gyda chleientiaid. Mae cyflymder y wefan yn hynod o bwysig ... gall leihau bownsio, ennyn diddordeb ymwelwyr, sicrhau bod eich gwefan yn cael ei graddio'n well yn Google, ac yn y pen draw arwain at fwy o drawsnewidiadau. Rydyn ni'n caru safleoedd cyflym ... mae'n un o'r materion cyntaf rydyn ni'n ymosod arno gyda chleient (a hefyd pam rydyn ni'n cynnal WordPress ar Flywheel - dyna gyswllt cyswllt).

Cael nodyn bod y safle yn araf yn rhwystredig oherwydd gallai fod yn seiliedig ar gannoedd o faterion ... faint o led band sydd gan eich cwmni, faint o bobl sy'n ei ddefnyddio, y lawrlwythiadau cefndir rydych chi'n eu gwneud, y porwr rydych chi'n ei redeg, mae ychwanegion y porwr yn rhedeg, p'un a yw'n safle diogel, lle mae'ch parthau'n cael eu cynnal, lle mae'r wefan yn cael ei chynnal, faint o wefannau eraill sy'n cael eu llwytho ar yr un gwesteiwr, sut mae'ch gweinydd yn storio'r wefan ac a ydych chi wedi dosbarthu adnoddau sefydlog trwy a CDN i enwi ond ychydig.

Mae'n amhosibl dweud beth allai'r broblem fod pan fydd ein cleientiaid yn estyn allan atom ni a gofyn. Felly, rydyn ni'n ymweld â safleoedd fel yn gyffredinol Pingdom a rhedeg rhai offer cyflymder a phrofi iddynt nad yw pawb y tu allan iddynt yn cael problemau. Wrth gwrs, dyna pryd maen nhw'n dod yn ôl ac yn dweud wrthym fod pawb maen nhw'n eu hadnabod yn cael problemau, hefyd ... ochenaid.

Ac mae dadansoddi cyflymder eich tudalen trwy Google Search Console (adran Labs) yn jôc ... mae'n dibynnu ar bobl yn rhedeg bar offer i riportio'r cyflymder. Mewn gwirionedd does dim gormod o leoedd y gallwch chi fynd i gael ateb go iawn. Neu a oes? Mewnwelediad Torbit yn offeryn mesur defnyddiwr go iawn sy'n ychwanegu tryloywder i'ch gwefan efallai nid yn unig sy'n darparu'r ateb, ond hefyd atebion. Mae'n caniatáu ichi dafellu a disio'ch ymwelwyr a'ch gwefan i weld darlun go iawn o gyflymder eich gwefan.

Mewnwelediad Torbit yn darparu metrigau mesur defnyddwyr go iawn, gan ganiatáu i'r marchnatwr fonitro amseroedd llwytho tudalen we wirioneddol ar gyfer pob ymwelydd. Mae'r offeryn yn drilio'r wybodaeth i lawr i nodi lle yn union mae'r dudalen we yn dod yn araf, a pham. Mae'r penderfyniad un eiliad yn sicrhau bod data ar gael mewn amser real.

Mae'r offeryn yn darparu ar gyfer matricsau greddfol fel y gydberthynas rhwng cyflymder llwytho gwefan a chyfraddau bownsio neu gyfraddau trosi, adrodd data amser real yng ngolwg map byw, histogram o amseroedd llwyth defnyddwyr gyda metrigau fel canolrif a chanradd uchaf, cymhariaeth o berfformiad ar draws gwahanol porwyr a daearyddiaethau, ac awgrymiadau wedi'u haddasu ar sut i wella perfformiad, pob un â samplu 100 y cant. Ac os ydych chi'n rhedeg gwefan WordPress, gallwch chi gychwyn yn gyflym gyda eu Plugin WordPress.

histogram mewnwelediad

Gyda'r wybodaeth hon, gallwch nawr nodi a wnaeth y defnydd cod diweddaraf hwnnw wneud eich gwefan yn llawer arafach, p'un a yw'r achos sylfaenol yn weinydd sydd wedi'i orlwytho, neu ... dim ond profi i'ch cleient eich bod yn gwneud eich gwaith ac mae'r wefan yn gweithio'n wych.

mewnwelediad cyfartaledd amser real

Mae hefyd yn wych arsylwi amseroedd llwyth yn ddaearyddol, hefyd!
map amser real mewnwelediad

Mae'r pris yn iawn hefyd. Fersiwn sylfaenol o Mewnwelediad Torbit, gan gynnwys samplu 100 y cant ar gyfer hyd at 1,000,000 o ymweliadau â thudalennau misol a chadw data 30 diwrnod, yn dod yn hollol rhad ac am ddim. Os hoffech chi edrych i mewn i'r materion, gweld eich ymweliadau gorau a gwaethaf, neu hyd yn oed fonitro trosiadau yn ôl amser llwyth, mae angen uwchraddio'r offeryn.

4 Sylwadau

  1. 1
  2. 3

    Ni allwch danamcangyfrif pwysigrwydd amser llwyth eich gwefan mewn gwirionedd. Hyd yn oed os yw'ch cynnwys a'ch dyluniad yn wych, os yw'n llwytho'n araf byddwch chi'n colli ymwelwyr. Mae'r peiriannau chwilio'n ffafrio gwefannau sy'n darparu profiad defnyddiwr da. 

  3. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.