Y 5 Ffordd Uchaf i Ddod yn Ddamglwr yn Ddamweiniol

P71500341

Mae'r cyhuddiad gwaethaf posibl y gallwch ei dderbyn ar y Rhyngrwyd i'w gyhuddo o fod yn sbamiwr. Nid oes gan unrhyw ymosodiad arall ar eich cymeriad yr un pŵer aros. Unwaith y bydd rhywun yn meddwl eich bod chi'n sbamiwr, byddwch chi bron byth mynd yn ôl ar eu hochr dda. Mae'r ffordd i spamville yn unffordd yn unig.

Gwaethaf oll, mae'n rhyfeddol o hawdd cymryd camau tuag at ddod yn sbamiwr heb sylweddoli hynny hyd yn oed! Dyma'r pum ffordd orau (yn fy marn i, wrth gwrs) y gallech chi gael eich cyhuddo o fod yn sbamiwr heb sylweddoli hynny.

# 5 - Y Gwahoddiad Achos ar Hap

Yn ôl yn nyddiau cynnar y we, mae'n debyg y byddai pawb yn anfon e-byst jôc a chwedlau trefol atoch. Byddech chi'n eu cywiro trwy wefannau fel Snopes neu ocheneidio wrth ichi ddileu eu negeseuon, ond roeddem i gyd yn gwybod bod yr ymddygiad hwn yn gwbl annifyr.

Y rheswm bod y negeseuon hyn mor rhwystredig yw nad oedd hynny'n ymddangos yn berthnasol. Rydych chi'n disgwyl i'ch teulu ddefnyddio e-bost i gydlynu aduniadau a'ch cydweithwyr i drafod busnes, i beidio ag anfon y ddeiseb Rhyngrwyd ddiweddaraf a gafodd ei datgysylltu flynyddoedd cyn hynny.

Diolch byth, y Rhwydwaith Diflasedig yn y Gwaith ymddengys ei fod wedi symud ymlaen yn bennaf. Ond nawr mae blychau derbyn yn llawn gwahoddiadau achos ar hap. Gofynnir i ni achub cŵn bach, amddiffyn yr amgylchedd, neu sefyll dros hawliau grŵp penodol y mae eu hawliau yn brin.

Ac eto, mae'r holl achosion hyn yn gadarn, ond maen nhw'n ymddangos ar hap. Maen nhw'n goresgyn ein gofod. Os ydych chi am gefnogi achos, dewiswch un neu ddau i'w anfon at eich ffrindiau. Fel arall, byddwch chi'n ymddangos fel sbamiwr.

# 4 - Y Opt-In Meddal

Amser ar gyfer diweddariad Marchnata 101. Dyma a diffiniad cyflym

Mynegwch ganiatâd cwsmer, neu dderbynnydd post, e-bost, neu neges uniongyrchol arall i ganiatáu i farchnatwr anfon nwyddau, gwybodaeth, neu fwy o negeseuon.

Mae hynny'n golygu, os rhoddaf y awdurdod penodol i anfon negeseuon ataf, gallwch wneud hynny. Ond beth os ydym yn cwrdd mewn swyddogaeth rwydweithio ac yn rhoi fy ngherdyn busnes i chi? Mae hynny'n golygu y gallwch gysylltu â mi yn bersonol, ond nid yw'n golygu fy mod am gael fy ychwanegu at unrhyw restrau.

Yn yr un modd, os ydym yn digwydd bod ar yr un rhestr Reply-All, nid oes gennych fy nghaniatâd i Reply-All am ryw bwnc heblaw'r un wrth law.

Cofiwch fod optio i mewn yn golygu optio i mewn. Fel arall, byddwch chi'n ymddangos fel sbamiwr.

# 3 - Cam-drin copi carbon

Yr arf mwyaf peryglus yn eich arsenal digidol yw'r blwch CC. Mae fel blwch cyfan yn llawn grenadau arfog: rydych chi am fod yn ofalus iawn ynglŷn â defnyddio un a bron byth eisiau eu defnyddio i gyd ar yr un pryd.

Cofiwch y Brody PR Fiasco? Dyma'r rheol syml:

Defnyddiwch gopi carbon dim ond os ydych 100% yn siŵr bod 100% o'r bobl ar y rhestr yn adnabod ei gilydd yn dda A byddent yn gwerthfawrogi'r cyfle i Ymateb i Bawb ar unwaith A byddent yn gwerthfawrogi unrhyw Ateb-Alls ar unwaith.

Bob tro rwy'n cael neges CC'd lle nad wyf yn adnabod pobl ar y llinell CC, rwy'n credu: rydych chi'n ymddangos fel sbamiwr.

# 2 - Ymwadiadau Preemptive

A ydych erioed wedi clywed dechrau brawddeg gyda “Dim trosedd, ond…” neu “Peidiwch â chymryd hyn yn y ffordd anghywir?” Gallwch chi fod yn sicr eu bod nhw ar fin dweud rhywbeth creulon. Naill ai mae angen i ni ddweud y gwir onest neu gadw ein barn i ni'n hunain. Bydd BOB AMSER yn ymddangos yn nawddoglyd i ddweud: “Mae'n ddrwg gennym am y SPAM, ond…”

Felly - peidiwch â gwneud hynny! Os ydych chi'n addo nad ydych chi'n sbamiwr fel arfer, rydych chi'n ymddangos fel sbamiwr.

# 1 - Y neges breifat generig

Dyma hi: y ffordd waethaf absoliwt i edrych fel sbamiwr. Dyma pryd y byddwch chi'n anfon neges at berson unigol a oedd wedi'i bwriadu ar eu cyfer yn unig, ond a allai fod wedi mynd at unrhyw un yn hawdd.

Enghraifft wych yw neges uniongyrchol Twitter (DM) neu neges destun. Ystyriwch hyn:

Hei, a fyddai ots gennych ddweud wrth eich ffrindiau am ein gwefan newydd? Mae ar http://www.example.org. Diolch!

Mae'n ddigon posib mai neges bersonol â llaw oedd hon a anfonwyd at un person yn unig. Fodd bynnag, mae'n darllen fel y gallai fod wedi'i anfon at filiynau! Os anfonwch nodyn sy'n ymddangos yn generig trwy sianel breifat, byddwch chi'n edrych fel sbamiwr. Cymharwch hyn â:

Hei Robby, rhoesoch adborth mor wych inni pan oeddem yn adeiladu ein gwefan newydd. Mae i fyny nawr, croeso i chi ei rannu os ydych chi eisiau.
http://www.example.org/ Thx!

Nid yw'n ymddangos bod hynny'n sbam. Sicrhewch fod eich negeseuon yn benodol, fel nad ydych chi'n edrych fel sbamiwr!

Un sylw

 1. 1

  Erthygl neis gyda llaw, gan fod yn rhaid dweud bod sbamio
  yr un mor sarhaus a dinistriol a pheidio ag anghofio argae yn annifyr. Rwy'n cytuno bod y sbamwyr lefel uwch yn gwneud
  yn wir, defnyddiwch feddalwedd, ar gyfer canlyniadau cynhyrchiol uchel, hefyd y rhai annirnadwy
  mae blogiwr sy'n postio dolenni digyswllt bron yn unrhyw le yn gwneud yr un difrod.

  I fod yn onest rwy'n credu ei bod hi'n amser i ni i gyd rannu byd-eang
  moesau llinell a fyddai'n hysbysu'r sbamiwr diarwybod, bod
  ffordd arall y gallwch bostio dolenni i'ch blogiau.

  Ond mae'n golygu ei wneud yn y ffordd iawn, y ffordd foesegol a
  y ffordd fwyaf dymunol, os gallwn ledaenu'r gair am moesau unigryw a weithiodd,
  ac yna dylai fynd yn bell o ran lleihau'r rhan fwyaf o'r sbam rydyn ni'n ei gael yn wir,
  wel dyma obeithio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.