Y 5 rheswm gorau pam nad wyf yn defnyddio rhestrau ym mhob post.

NiferoeddRwy'n gwella o'r hyn rwy'n credu yw fy mhen tost meigryn cyntaf heddiw. Felly rwy'n gobeithio nad ydw i'n bod yn negyddol gyda'r swydd hon ... nid ymosodiad mohono, dim ond chwilfrydedd.

Os nad ydych wedi edrych ar ei flog o'r blaen, mae yna gyfoeth o wybodaeth yn ProBlogger. Yr hyn na allaf ei chyfrif yn ddiweddar yw pam mae'n rhaid i bron pob post fod yn rhyw fath o restr?

A oes manteision i restrau yn eich cynnwys? Rwyf wedi rhoi rhestrau yn fy nghynnwys o'r blaen, ond dim ond pan feddyliais eu bod yn rhoi cyfeiriad neu ddim ond pwyntiau bwled yr oeddwn am eu cyfathrebu. Rwy'n gwybod bod pobl yn chwilio am 'Top 10' a 'Top 100' a chyfrifon cyffredin eraill ar gyfer rhestrau, ond nid wyf yn gweld 'Top' yn rhai o restrau ProBlogger.

Ac eto, mae'n ymddangos bod gan bron bob post restr wedi'i rhifo o ryw fath. Pam?

Dyma'r Brig 5 Rhesymau pam nad ydw i'n defnyddio rhestrau ym mhob post:

 1. Nid yw'n darllen fel sgwrs.
 2. Mae rhestrau weithiau'n oddrychol ... gall un person gael pwynt sengl neu gant o bwyntiau ar unrhyw bwnc penodol. Pam mae'r cyfrif yn bwysig?
 3. Mae gor-ddefnyddio rhestrau wedi'u rhifo yn swnio'n annidwyll ... oni bai bod eich blog yn ymwneud â rhestrau, wrth gwrs.
 4. Mae eitemau rhestr fel arfer yn ddatganiadau cryno, ac nid ydynt yn gadael llawer o le i ddisgrifio na thrafod.
 5. Weithiau, mae'r eitemau olaf yn ymddangos yn fath o feddwl ... dim ond i geisio cyrraedd y cyfrif sydd ei angen arnoch chi. Roedd angen 5 arnaf.

3 Sylwadau

 1. 1

  Rhestr neis. Dyma rai meddyliau:

  1. Nid wyf yn defnyddio rhestrau ym mhob post - o'm 10 diwethaf dim ond 2 oedd yn swyddi rhestr mewn gwirionedd (dyfynnodd un arall restr a ysgrifennodd rhywun arall)

  2. wedi dweud hynny - dwi'n hoffi'r arddull rhestr o bost. Rwy'n eu cael yn hawdd i'w hysgrifennu ac yn hawdd eu darllen. O fy swyddi, y rhai rhestr fel arfer yw'r rhai mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd.

  3. Rwy'n berson rhestr mewn bywyd go iawn - rwy'n eu gwneud trwy'r dydd i'm helpu i drefnu fy hun - felly rwy'n dyfalu ei fod yn fath naturiol o ysgrifennu i mi hefyd.

  4. mae eich pwynt am fod eitemau rhestr yn ddatganiadau cryno yn wir - fodd bynnag mae pennawd ar y swyddi rhestr rwy'n eu hysgrifennu yn gyffredinol ac yna paragraff ar eu hôl. Ar un ystyr maent yn debyg iawn i draethodau yr wyf yn eu hysgrifennu gyda datganiad rhagarweiniol ar ddechrau pob paragraff gydag esboniad ohono wedi hynny. Yr unig wahaniaeth go iawn yw bod pwyntiau'n cael eu bwledu neu eu rhifo ac mae'r prif bwynt yn cael ei feiddgar i'w wneud yn fwy treuliadwy.

  5. un o fanteision mwyaf rhestrau yw eu bod yn sganiadwy. Mae astudiaethau i ddarllen ar-lein yn dangos bod y rhan fwyaf o bobl yn ymateb yn erbyn ac nad ydynt yn darllen blociau mawr o destun ac yn sganio cynnwys ar gyfer prif bwyntiau cyn mynd yn ôl i ddarllen erthygl. Rwy'n gweld bod fformat y rhestr yn helpu gyda hyn.

  6. Hefyd, nid wyf mewn gwirionedd yn rowndio rhestrau er mwyn cyrraedd rhif ardystiwr ac o ganlyniad rwyf wedi ysgrifennu nifer o restrau o 9, 12 a rhifau rhyfedd eraill. Mae fy cwpl o swyddi diwethaf wedi cael eu talgrynnu'n braf yn rhestrau '10' ond mae'n fwy o lyngyr yr iau na dim - rwy'n ysgrifennu fy post ac yna'n mynd yn ôl i rifo fy mhwyntiau ar y diwedd ac yn cadw at beth bynnag wnes i feddwl amdano.

  Wrth gwrs - rwy'n ystyried eich sylwadau. Rwy'n gwybod y gellir goresgyn rhestrau ac rwy'n ymwybodol ohonynt - o ganlyniad rwy'n ceisio eu cymysgu ychydig. Diolch am eich meddyliau - heb ei gymryd fel ymosodiad o gwbl ond beirniadaeth adeiladol - diolch.

 2. 2

  Darren,

  Dyma adborth rhagorol sy'n fy helpu i ddeall cryn dipyn. Pe na bawn i'n ei ddweud o'r blaen yn ddigon cryf, rwy'n ffan enfawr o'ch blog. Un o'r pethau rwy'n eu caru am eich blog yw ei fod bob amser yn ymddangos yn ddeunydd gwreiddiol. Wrth i mi sganio trwy fy mhorthwyr i ailadrodd swyddi (heddiw mae'n uno Writely and Spreadsheet Google), mae'ch un chi fel arfer ar bwnc newydd.

  Diolch gymaint am gymryd yr amser i ateb fy nghofnod! Mae'n wefr bod y “ProBlogger” yn ymweld ag ef ei hun.

  Ac - rwy'n hoff iawn o'r ffaith eich bod wedi rhestru'ch ateb. 🙂

  Doug

 3. 3

  diolch Doug - yn meddwl bod angen i'r sylw fod yn rhestr 😉

  Rwy'n ceisio cadw pethau'n wreiddiol yn PB - er bod dyddiau lle mae'n rhaid rhoi sylw i'r newyddion, mae'n debyg.

  diolch am yr adborth - rydw i wir yn ei werthfawrogi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.