Y 10 Awgrym Uchaf ar gyfer Cael Codiad Cyflog Gwell

TaluOs nad ydych wedi sylwi eisoes, mae gen i wefan arall o'r enw Cyfrifiannell Payraise. Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi. Fel rheolwr, roeddwn i'n arfer gorfod cyfrifo codiadau cyflog i'm gweithwyr trwy'r amser - tyfodd y safle hwnnw o'r angen i'w gwneud hi'n haws i'w gyfrifo.

Hoffwn ychwanegu rhai awgrymiadau i'r wefan ar sut i gael gwell codiad cyflog. Rwy'n credu bod iawndal yn rhan hanfodol o unrhyw swydd - dyma wraidd yr holl gydnabyddiaeth mewn gwirionedd. Mae cael “diolch” neu “swydd wych” yn wych - ond nid yw bob amser yn rhoi arian yn eich poced.

Dros y blynyddoedd, rwyf wedi cael sgyrsiau cyflog yn llawer haws fel gweithiwr ac fel rheolwr - felly dyma fy 5 awgrym ar gael gwell codiad cyflog.

  1. Os credwch eich bod yn ei haeddu, peidiwch â derbyn y codiad cyflog a gynigir i chi. Yn aml mae gan reolwyr ddisgresiwn o fewn eu cyllideb ac yn aml gallant ddarparu codiadau gwell na'r hyn a gynigir mewn gwirionedd.
  2. Yn eich adolygiad, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â'r gwerth rydych chi'n ei ddwyn i'r cwmni, nid y gost gyflog. Mae'n bwysig bod cyflogwyr yn eich gweld chi fel buddsoddiad. Os ydych chi'n fuddsoddiad da, ni fydd ots ganddyn nhw brynu mwy o stoc ynoch chi.
  3. Ceisiwch osgoi cymharu'ch hun â gweithwyr eraill. Nid yw'n iach cymharu'ch hun â gweithiwr arall a allai fod yn gwneud mwy o arian na chi neu beidio. Mae rheolwyr yn aml yn cael eu diffodd gan hyn - ynghyd ag arfarniadau perfformiad, mae codiadau cyflog yn rhan ingol iawn o'u swydd. Gall cymharu'ch hun ag eraill eich dieithrio mwy na'ch helpu chi. Yn ogystal, gan gymharu'ch hun â 'grwpiau' gweithwyr eraill chi gyda'r gweithwyr eraill. Mae'n bwysig eich bod chi'n cael enw i chi'ch hun.
  4. Gwybod beth yw cynnydd costau byw i'ch rhanbarth. Os cynigir cynnydd o 3% i chi mewn rhanbarth gyda chynnydd o 4% mewn costau byw ... dyfalu beth?! Rydych chi newydd gael toriad cyflog!
  5. Sicrhewch gytundeb gyda phob arfarniad / codiad cyflog ar beth yw eich ystod gyflog mewn gwirionedd yn ogystal â'r hyn y mae'n rhaid i chi ei gyflawni er mwyn cael cynnydd da. Os yw'ch rheolwr yn rhoi 5 nod i chi gael cynnydd o 5% ... yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyflawni'r nodau hynny a'i atgoffa ef / hi o'ch llwyddiant - hyd yn oed cyn eich adolygiad nesaf.
  6. Peidiwch â bod ofn gofyn am godiad cyflog y tu allan i'ch cylch arferol. Os ydych chi wedi bwrw'r sanau oddi ar eich rheolwr neu'ch cwmni, manteisiwch ar yr amser i ofyn iddynt ddangos eu gwerthfawrogiad trwy godiad cyflog. Os na chaniateir hynny o gwbl, gofynnwch am fonws.
  7. Gwybod beth yw eich graddfa gyflog ar gyfer eich rhanbarth ac ar gyfer eich swydd. Mae yna lawer o wefannau gyda'r wybodaeth hon, mae un am ddim Indeed.com.
  8. Os ydych chi mewn gwrthdaro cyflog anodd iawn, gofynnwch am arolwg cyflog gan eich adran Adnoddau Dynol neu hyd yn oed fuddsoddi mewn un eich hun. Mae Salary.com yn cynnig arolwg cyflog cynhwysfawr yma.
  9. Canolbwyntiwch eich ymdrechion yn y gwaith ar nodau sy'n effeithio ar y llinell waelod. Gwerthiannau ychwanegol, gwell cadw cwsmeriaid, gwasanaethau gwerth ychwanegol, gwella prosesau, torri cyllidebau ... mae'n llawer haws gofyn am godiad cyflog pan fyddwch chi'n darparu doleri a sent solet ar yr hyn rydych chi'n ei ychwanegu at y llinell waelod.
  10. Yn anffodus, rydym yn byw mewn oes lle mae swyddi'n ddigonol ar gyfer gweithwyr cymwys, da. Y codiad cyflog mwyaf y mae'n debyg y byddwch chi'n ei gyflawni yw'r un a gewch pan fyddwch chi'n gadael eich cyflogwr ac yn dod o hyd i swydd arall. Yn anffodus, ond yn wir! Mae yna bob amser yr ergyd hir y gallwch chi gael gwrth-gynnig braf cyn i chi adael ond dylech chi ofyn i'ch hun pam y bydden nhw'n penderfynu ei gynnig i chi cyn gadael yn lle ei roi i chi yn y lle cyntaf, serch hynny. Ni ddylai gymryd y bygythiad o adael i gael yr iawndal yr ydych yn ei haeddu.

Pob Lwc!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.