Rydyn ni'n Blog 10 Cyfryngau Cymdeithasol Gorau!

Y Deg Uchaf

top10 socialmediablog2012Mae bob amser yn anhygoel cael eich cydnabod gan eich cyfoedion - ond mae heddiw wir yn rhoi hwb! Michael Stelzner's Cymdeithasol Arholwr Cyfryngau blog, o bell ffordd, yw un o'r blogiau cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd, wedi'u brandio'n dda a'u rheoli'n dda ar y Rhyngrwyd. Nid yn unig mae ganddo gynnwys gwych a digwyddiadau anhygoel ... mae hefyd yn anhunanol wrth hyrwyddo eraill.

Heddiw, enwyd fy nghyhoeddiad fel un o 10 blog Cyfryngau Cymdeithasol Gorau Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol! Dyma'r rhestr gyfan:

  1. Genau Cymdeithasol - Genau Cymdeithasol, meddwl Francisco Rosales, sy'n rhoi golwg ddwfn a gonest ar farchnata cyfryngau cymdeithasol a thueddiadau sy'n effeithio ar ein diwydiant. Mae'r wefan yn cynnwys swyddi manwl gydag enghreifftiau o'r byd go iawn, ac mae'n mynd i'r afael â phynciau newydd ac anodd.
  2. ViralBlog - ViralBlog yn darparu llif dyddiol o dueddiadau ac ysbrydoliaeth cyfryngau cymdeithasol trwy astudiaethau achos ac erthyglau diddorol eraill. Mae gan y wefan gynnwys rhagorol gydag awgrymiadau a chyngor defnyddiol.
  3. Jeff Bullas - Jeff Bullas yn edrych yn fanwl ar sut y gall busnesau ddod o hyd iddynt ar-lein trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mae gan y wefan gynnwys rhagorol gyda mewnwelediadau cyfryngau cymdeithasol cadarn.
  4. Hubze - Hubze wedi adeiladu cynulleidfa trwy ganolbwyntio ar dueddiadau cyfryngau cymdeithasol ac awgrymiadau ar dactegau marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae'r wefan yn cynnwys amrywiaeth braf o gyfryngau, gan gynnwys erthyglau a phodlediadau.
  5. Y Llew Gwerthu - Y Llew Gwerthu Mae Marcus Sheridan yn flog sy'n ceisio adeiladu cymuned o amgylch marchnata i mewn, blogio, busnes a bywyd. Mae'r wefan yn meithrin cymuned gref gyda chyfranogiad mawr trwy sylwadau.
  6. Gwthio Cymdeithasol - Gwthio Cymdeithasol gan Stanford Smith yn darparu awgrymiadau ac adnoddau blogio ymarferol o safbwynt newydd. Mae'r wefan yn cynnwys swyddi creadigol, addysgiadol a darllenadwy gyda chyngor dyfnach na'r cyfartaledd.
  7. Heidi Cohen - Heidi Cohen yn darparu mewnwelediadau deallus ar dactegau a thueddiadau cyfryngau cymdeithasol, i gyd wrth wneud y cymhleth yn syml. Mae'r wefan yn cynnwys cynnwys cynhwysfawr a meddylgar.
  8. Blog MarketingTech - MarchnataTech Mae blog yn darparu dull sy'n canolbwyntio ar dechnoleg tuag at farchnata cyfryngau newydd. Mae'r wefan yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau a chyfryngau, gan gynnwys radio a fideo.
  9. Cyfryngau Tebygol - Cyfryngau Tebygol yn cadw darllenwyr yn gyfredol ar dueddiadau'r diwydiant ac offer newydd tra hefyd yn darparu strategaethau a thactegau ar gyfer defnyddio Facebook a marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth gyfredol iawn am offer a llwyfannau newydd.
  10. SplashMedia - SplashMedia yn darparu strategaeth, awgrymiadau a thueddiadau diddorol, tra bod eu SplashCasts yn cynnig rhai straeon llwyddiant gwych. Mae'r wefan yn cynnwys defnydd gwych o sioe fideo yn ogystal â phostiadau amrywiol gyda chynnwys manwl da.

Diolch i'r staff a'r beirniaid o'r Arholwr Cyfryngau Cymdeithasol. Rwy'n hollol wylaidd ac yn gwerthfawrogi'r holl gefnogaeth rydych chi wedi'i darparu inni dros y blynyddoedd!