DESelect: Atebion Galluogi Data Marchnata ar gyfer Salesforce AppExchange

Mae'n bwysig i farchnatwyr sefydlu teithiau 1:1 gyda chwsmeriaid ar raddfa, yn gyflym ac yn effeithlon. Un o'r llwyfannau marchnata a ddefnyddir fwyaf at y diben hwn yw Cwmwl Marchnata Salesforce (SFMC). Mae SFMC yn cynnig ystod eang o bosibiliadau ac yn cyfuno’r amlswyddogaetholdeb hwnnw â chyfleoedd digynsail i farchnatwyr gysylltu â chwsmeriaid ar draws gwahanol gamau o daith eu cwsmer. Bydd y Cwmwl Marchnata, er enghraifft, nid yn unig yn galluogi marchnatwyr i ddiffinio eu data

Plezi One: Offeryn Am Ddim I Gynhyrchu Arweinwyr Gyda'ch Gwefan B2B

Ar ôl sawl mis yn y lluniad, mae Plezi, darparwr meddalwedd awtomeiddio marchnata SaaS, yn lansio ei gynnyrch newydd mewn beta cyhoeddus, Plezi One. Mae'r offeryn rhad ac am ddim a greddfol hwn yn helpu cwmnïau B2B bach a chanolig i drawsnewid eu gwefan gorfforaethol yn safle cenhedlaeth arweiniol. Darganfyddwch sut mae'n gweithio isod. Heddiw, mae 69% o gwmnïau sydd â gwefan yn ceisio datblygu eu gwelededd trwy amrywiol sianeli fel hysbysebu neu rwydweithiau cymdeithasol. Fodd bynnag, 60% ohonynt

Eglurder: Mapiau Gwres Am Ddim a Recordiadau Sesiwn ar gyfer Optimeiddio'r Wefan

Wrth i ni ddylunio a datblygu thema Shopify wedi'i haddasu ar gyfer ein siop ffrogiau ar-lein, roeddem am sicrhau ein bod yn cynllunio safle e-fasnach cain a syml nad oedd yn drysu nac yn llethu eu cwsmeriaid. Un enghraifft o'n profion dylunio oedd bloc mwy o wybodaeth a oedd â manylion ychwanegol am y cynhyrchion. Pe byddem yn cyhoeddi'r adran yn y rhanbarth diofyn, byddai'n gwthio'r pris yn sylweddol ac yn ychwanegu at y botwm cart. Fodd bynnag, os

PowerChord: Rheoli a Dosbarthu Arweiniol Lleol Canolog ar gyfer Brandiau Dosbarthu Deliwr

Mae'r brandiau mwy yn cael, y mwyaf o rannau symudol yn ymddangos. Mae gan frandiau a werthir trwy rwydwaith o ddelwyr lleol set hyd yn oed yn fwy cymhleth o nodau busnes, blaenoriaethau a phrofiadau ar-lein i'w hystyried - o safbwynt y brand i lawr i'r lefel leol. Mae brandiau eisiau cael eu darganfod a'u prynu'n hawdd. Mae delwyr eisiau arweinyddion newydd, mwy o draffig traed, a mwy o werthiannau. Mae cwsmeriaid eisiau profiad casglu a phrynu gwybodaeth ddi-ffrithiant - ac maen nhw ei eisiau'n gyflym.

Cipolwg ar Audiense: Meddalwedd Cudd-wybodaeth a Dadansoddi Segmentu Cynulleidfa

Strategaeth a her allweddol wrth ddatblygu a marchnata brand yw deall pwy yw'ch marchnad. Mae marchnatwyr gwych yn osgoi'r demtasiwn o ddyfalu oherwydd rydyn ni'n aml yn rhagfarnllyd yn ein hymagwedd. Yn aml nid yw straeon anecdotaidd gan wneuthurwyr penderfyniadau mewnol sydd â pherthynas â'u marchnad yn datgelu barn gyffredinol ein cynulleidfa am ychydig o resymau: Nid y rhagolygon na'r cwsmeriaid uchaf o reidrwydd yw'r rhagolygon na'r cwsmeriaid ar gyfartaledd. Er y gallai fod gan gwmni