Wedi Torri Blog!

RestRwyf wedi bod yn eithaf da am geisio 1 swydd o ansawdd ar fy safle ac yna post ar y dolenni a'r erthyglau gorau ar y we ers cryn amser bellach. Neithiwr cymerais a Egwyl Blog. Yn ddelfrydol, byddai egwyl blog yn golygu fy mod wedi mynd i'r gwely a chwympo i gysgu wrth ddarllen. Nid i mi.

Neithiwr fe wnes i barhau i ddatblygu Google Map wedi'i deilwra ar gyfer elusen leol yma yn y dref. Mae'n brosiect rhad ac am ddim hwyl y gellir ei ddefnyddio neu beidio - ond mae bod yn rhan o rywbeth llawer mwy nag yr ydych chi bob amser yn brofiad gwych. Mae wedi fy nghyflwyno i bobl newydd ac wedi fy amlygu i ddiwydiannau newydd, bob amser yn fantais.

Hefyd, cefais rai negeseuon e-bost hwyliog yn mynd yn ôl ac ymlaen yn dadlau ansawdd dros faint o ran rheoli ein cynnyrch. Mae hon bob amser yn sgwrs hwyliog, y risg o beidio â chyflawni unrhyw beth neu gyflwyno rhywbeth nad yw'n ddelfrydol efallai. Mae'n alwad galed. Rydw i'n mynd i ymddiried yn greddf ein datblygwyr a gweld pa hud y gallan nhw ei gyflawni.

Byddaf yn cael fy nwyn ​​yn atebol amdano, felly mae'n rhoi fy hun allan yno mewn gwirionedd. Mae pobl yn aml yn eich synnu pan fyddwch chi'n eu grymuso, serch hynny. Mae hynny'n rhywbeth rydw i'n ei bregethu, felly dwi'n well byw yn ôl fy ngeiriau fy hun!

Nid wyf erioed wedi cael blogiwr gwadd yma ond byddwn yn falch o rannu'r sylw. Gollyngwch sylw ataf neu gysylltu â mi os oes gennych ddiddordeb. Fodd bynnag, nid oes angen i chi gael blog. Yn wir, byddai'n well gen i pe bai rhywun nad yw'n blogio yn ymuno yn y sgwrs. Efallai y byddwch chi'n 'dal y byg'.

Ar gyfer fy nghyd-blogwyr, a yw cael blogiwr gwadd yn arwain at fwy neu lai o waith? Dim ond yn chwilfrydig.

3 Sylwadau

  1. 1

    Mae blogio gwesteion yn dal i fod yn waith. Y peth yw nad ydych chi mor debygol o gael cymaint o brofiad â blogiwr ag yr ydych chi - fel arfer blogwyr mwy newydd sydd eisiau blogio gwestai. Mae mwy o gyfathrebu i ddelio ag ef hefyd.

  2. 2

    Pe bawn i'n cael pwnc y gallwn ymhelaethu arno, yna byddwn yn hapus i fod yn westai ichi. Dyna un o lawer o brofiadau nad ydw i wedi mynd trwyddynt eto, ac os byddaf yn ei wneud yn fyw bydd yn sicr yn un gamp wych.

  3. 3

    Unwaith y byddaf yn cronni traffig, byddaf yn ceisio ymgorffori blogwyr gwadd. Mae'n ymddangos y byddai'n fwy o waith ond byddai'r ddau flogiwr yn elwa o'r bartneriaeth. Mae'n rhywbeth y credaf y dylai mwy o blogwyr ei wneud

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.