Strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Cyfrinachol BP

bp-logo.pngAdroddodd yr Arlywydd Obama yr wythnos hon fod BP wedi cychwyn hysbysebu $ 50 miliwn. Mae'r Tŷ Gwyn a'r Arlywydd wedi bod ar hyd a lled y symudiad hwn, gan feirniadu'r cwmni yn gywir am wario arian ar atwrneiod a hysbysebion yn hytrach na rhoi'r arian mewn man arall.

Tra bod y cyfryngau wedi neidio ar y bandwagon, maen nhw wedi bod yn gwawdio Tony Hayward o BP am fod yn rhan o bob digwyddiad masnachol, cyfweliad a chysylltiadau cyhoeddus ar y teledu, mewn print ac ar-lein. Mae BP hyd yn oed wedi lansio a Sianel Youtube sy'n benodol i'r argyfwng, yn serennu neb llai na Tony Hayward.

Mae Tony Hayward eisoes wedi gwneud gaffs enfawr - gan gynnwys nodi ei fod eisiau gwneud hynny cael ei fywyd yn ôl - geiriad a oedd yn tyllu calonnau'r 11 gweithiwr rig hynny a gollwyd mewn tân gwreiddiol. Mae rhai pobl yn galw am i Tony Hayward gael ei danio, mae rhai hyd yn oed yn galw ar i'r llywodraeth gymryd y cwmni drosodd.

Pam fyddai Tony Hayward yn parhau i fod yn wyneb BP?

Mae'n eithaf syml o safbwynt cysylltiadau cyhoeddus. Mae BP yn gamblo ar Tony Hayward i fod y dyn cwympo ar gyfer y brand a'r cwmni. Am y flwyddyn neu fwy nesaf, rydyn ni'n mynd i weld llawer o Tony Hayward. Nid yw'n mynd i unman (oni bai bod y ploy hwn yn gwneud y penawdau). Bydd BP yn siŵr o ail-frandio ar ôl yr argyfwng - ond rhwng nawr ac yna, mae pob hysbyseb gyda Hayward ag ef, pob cyfweliad â Hayward, pob darn sain chwerthinllyd â Hayward a phob hysbyseb gyda Hayward yn rhoi pellter rhwng y deiliaid stoc, y cwmni, a'i Brif Swyddog Gweithredol cyfredol. .

Ar ddiwedd y dydd, bydd Tony Hayward yn cael ei dalu’n golygus am fod yn ferthyr BP. Marciwch fy ngeiriau y bydd y parasiwt platinwm sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yn peri cywilydd i'r neuadd gorfforaethol. Bydd deiliaid stoc yn falch o’i dalu, serch hynny, gan y gallai merthyrdod Hayward insiwleiddio rhai o’r colledion pan fydd yr argyfwng hwn drosodd. Bydd y Prif Swyddog Gweithredol newydd yn dod i mewn, badmouth yr hen, yn ail-leoli'r cwmni, ac yn dechrau sugno biliynau allan o'r ddaear eto.

Y broblem yw bod yna linell hir o ddiwylliant a rheolaeth yn BP sydd wedi arwain at y trychineb hwn. Mae tystion eisoes wedi nodi bod rheolwyr BP ar y rig olew nid yn unig yn ymwybodol o'r materion diogelwch, fe wnaethant ddadlau â Transocean (perchnogion y Deepwater Horizon) cyn y ffrwydrad. Y nod oedd cael yr olew allan cyn gynted â phosibl i gael y doleri hynny i lifo ... waeth beth fo'u diogelwch. Efallai bod Tony Hayward ar frig y gadwyn honno, ond mae llawer mwy o fewn y sefydliad sy'n gyfrifol.

Pe na bai mor ffiaidd, byddai'n symudiad cysylltiadau cyhoeddus gwych. Bydd BP yn dychwelyd i broffidioldeb (neu'n cael ei brynu gan gwmni olew arall), bydd Hayward yn ymddeol yn gyfoethocach nag a ddychmygodd erioed, ni fydd yr Arlywydd yn cael ei ailethol, ac ni fydd pobl y gagendor sy'n ddibynnol ar ei adnoddau naturiol byth yn gwella ynddo eu hoes.

Mae BP Logo yn gofnod o gystadleuaeth Dylunio Logo BP o Logo Fy Ffordd.

2 Sylwadau

  1. 1

    Rwy'n ei chael hi'n fwy diddorol eu bod yn prynu'r holl eiriau allweddol ar PPC. Chwiliwch google am yr holl eiriau allweddol cysylltiedig fel “arllwysiad olew” ac maen nhw ar y brig. Mae'n ymddangos eu bod yn credu pam mae pobl wedi darllen newyddion neu farn o allfeydd eraill pan allan nhw estyn allan ac egluro eu hymdrechion. Yn ymddangos fel strategaeth dda.

  2. 2

    Gwylio @andersoncooper ac mae'n edrych fel fy mod i'n iawn ... mae Hayward yn edrych i gael $ 18 miliwn ar y ffordd allan o BP.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.