Senario Marchnata O Uffern - Tunnell o Arweinwyr, Ond Dim Gwerthiannau

rhwystredig

Er bod cael ffynhonnell sefydlog o dennynau eisoes yn beth gwych i unrhyw fusnes, ni fydd yn dod â bwyd i'r plât. Byddwch yn hapusach os yw'ch ffurflenni gwerthu yn gymesur â'ch adroddiad trawiadol Google Analytics. Yn yr achos hwn, dylid trosi o leiaf ran o'r arweinyddion hyn yn werthiannau a chleientiaid. Beth os ydych chi'n cael tunnell o dennyn, ond dim gwerthiannau? Beth nad ydych chi'n ei wneud yn iawn, a beth allwch chi ei wneud i lywio'ch twmffat gwerthu yn ôl i'w drac iawn?

Os ydych chi'n syfrdanu dros senario o'r fath, dylai eich cam cyntaf fod yn edrych yn ofalus ar eich gwefan a'r ymgyrchoedd marchnata. Mae'n bosibl nad yw'r naill na'r llall yn gwneud digon i droi eich ymwelwyr yn brynwyr. A yw'ch ymgyrch yn cael ei rheoli'n effeithlon? Beth am eich gwefan? Gadewch i ni edrych ar y ddau senario;

Senario 1: Ymgyrch a Reolir yn Wael

I ddarganfod a allai'r broblem fod yn ymgyrch farchnata i chi, gallwch ddechrau trwy ei harchwilio'n drylwyr. Os ydych chi'n cynnal ymgyrch Google Ads, ystyriwch edrych yn ofalus ar eich adroddiad ymholiad chwilio. Nid oes angen gwybodaeth arbenigol arnoch i ddadansoddi hyn. Byddwch yn edrych ar y telerau yn eich hysbyseb y mae ymwelwyr yn eu defnyddio i ddod o hyd i'ch gwefan. A ydyn nhw'n berthnasol i'r hyn rydych chi'n ei werthu?

Yn y bôn, mae prynwyr yn clicio ar dermau chwilio mewn hysbyseb sy'n gweddu i'r hyn maen nhw'n chwilio amdano. Yn yr achos hwn, os ydych chi'n gwerthu “bagiau llaw lledr merched”, defnyddiwch dermau chwilio ac amrywiadau SEO sy'n unigryw i'ch cynnyrch. Mae term yn eich hysbyseb fel “bagiau lledr” neu “bagiau merched” yn rhy eang ac yn gamarweiniol braidd. Ar ôl i chi nodi'r allweddair cywir ar gyfer eich hysbyseb, ei gael yn eich URL arddangos ar gyfer pob hysbyseb, teitl yr ymgyrch ac yn y disgrifiad. Bydd y canlyniadau chwilio yn beiddgar yr allweddeiriau gan ei gwneud yn fwy gweladwy.

Agwedd arall ar yr ymgyrch a allai fod yn arwain at drawsnewidiadau gwael yw'r math o gynnyrch, ansawdd y cynnig a'r pris rydych chi'n ei roi. Os ydych chi'n mynd i redeg ymgyrch ar gyfer eich cynnyrch neu wasanaeth, o leiaf gwnewch eich ymchwil yn iawn i wybod beth yw anghenion eich cwsmer a beth mae'ch cystadleuaeth yn ei gynnig. Sicrhewch fod gan eich cynnyrch bwynt cryf yr ydych chi'n ei arddangos yn glir yn eich cynnig. Hefyd, gadewch i'r pris fod yn gystadleuol yn dibynnu ar yr hyn sydd gan y farchnad.

Senario 2: Gwefan Aneffeithlon

Ar ôl i chi ddiystyru ffactor yr ymgyrch neu wedi datrys y mater, gallai eich tramgwyddwr nesaf fod ar y wefan. Efallai bod eich gwefan yn apelio digon. Fodd bynnag, pa mor effeithiol yw'r tudalennau glanio? Beth am ei ddyluniad, a yw'n hawdd ei ddefnyddio? Weithiau, efallai y bydd yn rhaid i chi feddwl fel cwsmer a dadansoddi'r agweddau canlynol ar eich gwefan o'u safbwynt hwy.

  1. dylunio - Os ydych chi'n dyst i draffig uchel nad yw'n arwain at drawsnewidiadau, mae'n debyg bod pobl yn glanio ar eich gwefan ac yn cael sioc diwylliant. Byddan nhw'n bendant yn gadael! Gofynnwch i'ch hun a yw'ch dyluniad gwe yn cyfateb i'r tueddiadau cyfredol yn eich diwydiant. Heddiw, mae technoleg yn tyfu'n gyflym, ac mae pobl yn dod yn gyfarwydd â phethau chwaethus. Yn yr achos hwn, mae cael safle trwsgl nad yw hefyd yn gyfeillgar i ffonau symudol yn ddiffodd llwyr. Gadewch i'ch dyluniad roi'r argraff gywir o'ch busnes a bydd cleientiaid yn glynu o gwmpas yn hir.
  2. Manylion Cyswllt - I gwsmeriaid, mae presenoldeb manylion cyswllt clir yn arwydd bod y wefan neu'r busnes yn ddilys ac yn ddibynadwy. Mae hyn yn ei gwneud hi'n angenrheidiol cynnwys y fath yn eich dyluniad. Sicrhewch fod eich llinell ffôn a'ch e-byst a roddwch yn cael sylw. Fel hyn, os bydd cwsmeriaid yn cysylltu gallwch gael ateb o fewn amser rhesymol. Dylech gynnwys cyfeiriad corfforol eich busnes hefyd.
  3. Tudalennau Glanio - Dyma'r dudalen gyntaf y bydd eich ymwelwyr yn cyrraedd arni unwaith y byddant yn clicio'ch hysbysebion. Yn yr achos hwn, gwnewch yn siŵr ei fod yn berthnasol i beth bynnag rydych chi'n ei hysbysebu. Os na fyddant yn dod o hyd i'r hyn yr oeddent yn ei ddisgwyl, y siawns yw y byddant yn gadael y dudalen yn unig. Er enghraifft, os mai “teclyn awtomeiddio e-bost” yw eich geiriau allweddol, gadewch i'r termau hyn arwain at dudalen sy'n rhoi manylion am yr offeryn hwn. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod eich tudalennau glanio yn llwytho'n hawdd ac yn fordwyol iawn.
  4. Llywio - Pa mor hawdd yw hi i gleientiaid symud trwy wahanol dudalennau eich gwefan. Mae llawer o gwsmeriaid yn gadael tudalen ar unwaith os ydyn nhw'n sylwi eu bod nhw'n gwastraffu llawer o amser yn dod o hyd i'r hyn maen nhw'n chwilio amdano. Yn yr achos hwn, dyluniwch eich gwefannau fel bod pob tudalen yn agor yn hawdd. Hefyd, dylai tudalennau pwysig fel y rhai sy'n dangos cynhyrchion a gwasanaethau, am y busnes, cysylltiadau ac ati fod yn weladwy ac yn hygyrch.
  5. Ffoniwch Gweithredu'r - Galwad i Weithredu yw'r porth i unrhyw ryngweithio pellach yr ydych yn debygol o'i gael gyda darpar gleient. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bwysig llunio CTAs clir a botymau amlwg ar gyfer yr un peth. Gadewch i'r dolenni a ddarperir arwain at y camau nesaf rydych chi am i'ch cleientiaid eu cymryd.

Casgliad

Os ydych chi am wella'ch sgyrsiau, rheolwch enw da eich busnes ar-lein hefyd. Mae hyn oherwydd bod cwsmeriaid yn debygol o ddarllen adolygiadau neu gymharu'ch gwasanaethau a'ch cynhyrchion ag eraill. Am y rheswm hwn, cynigiwch wasanaethau serol bob amser ond gofynnwch i'ch cleientiaid adael adborth a thystebau hefyd. Mae'r rhain i gyd yn helpu i wneud i'ch busnes ar-lein ymddangos yn ddibynadwy a byddant yn gwella'ch CTR.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Y rhan fwyaf o'r amser, mae cwsmeriaid yn edrych yn gyntaf am adolygiadau cwmni neu adborth cwsmer arall cyn y byddant yn parhau i gael cipolwg neu ddiddordeb i edrych trwy wahanol dudalennau eich gwefan. Mae'n bwysig rheoli a gwella'r cynnwys o bryd i'w gilydd, ac ymddangosiad ac yn fwyaf arbennig y sgwrs a'ch cysylltiadau â'r cleientiaid priodol. Ni fyddai ymgyrchoedd ac arweinwyr yn cael eu hystyried yn gynhyrchiol os ydych yn cymryd camau yn unig, ond nid oes gennych enillion gwerthiant priodol, felly mae'n bwysig rheoli a chael y ddau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.