Toluna Start: Cudd-wybodaeth Defnyddwyr Amser Real Gyda Chymuned Fyd-eang

Llwyfan Mewnwelediad Defnyddwyr Toluna

Mae Toluna Start yn blatfform deallusrwydd defnyddwyr ystwyth, o'r dechrau i'r diwedd, amser real. Mae'r cynhyrchion yn darparu mewnwelediadau cwsmeriaid, ymchwil i'r farchnad, ac yn grymuso cleientiaid i gynnal ymchwil feintiol ac ansoddol ar unwaith mewn amser real. Yn wahanol i lwyfannau ymchwil marchnad traddodiadol, mae Toluna yn cyfuno'r dechnoleg sydd ei hangen a mynediad i gymuned fyd-eang i ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi.

Cychwyn Toluna

Cychwyn Toluna

P'un a yw'n ystwyth datblygu cynnyrch newydd neu'n profi negeseuon brand a chyfathrebu, mae gan Toluna lwyfan gwybodaeth i ddefnyddwyr i gynorthwyo yn eich ymchwil marchnad i ddefnyddwyr:

  • Deallusrwydd Defnyddwyr - Cyrchwch un ffynhonnell ar gyfer eich holl fewnwelediadau defnyddwyr. Mae Toluna Start yn blatfform deallusrwydd defnyddwyr o'r dechrau i'r diwedd a gydag un mewngofnodi. Cyrchu ystod eang o atebion mewnwelediad awtomataidd sy'n ymwneud â dylunio arolygon, ymatebwyr arolwg integredig, ac adrodd ar ddangosfyrddau gan gynnwys mewnwelediadau ac argymhellion.
  • Dadansoddeg a Dangosfyrddau - Cyrchwch eich data ar unwaith. O adroddiadau maes amser real ac ymatebion air am air i ddadansoddiad mwy datblygedig. Mesur perfformiad yn erbyn DPA mewn munudau gyda dangosfyrddau wedi'u cynllunio i ddarparu mewnwelediadau gweithredadwy. Data pwysau, creu is-boblogaethau, hidlo a chynnal profion arwyddocâd ar bob lefel. Llusgo a gollwng sleidiau PowerPoint, gair am air air, adeiladu byrddau, ac ail-redeg baneri yn ôl yr angen.
  • Cymunedau a Thrafodaethau Byw - Ymgysylltu'n gyflym â'r bobl sydd bwysicaf i'ch brand. Cloddiwch emosiynau a chymhellion dyfnach a dadorchuddiwch ymddygiad defnyddwyr. Datblygu cymunedau menter sy'n llawn sylw ac yn hynod ddiddorol - waeth beth fo'ch marchnad darged. Sefydlu Trafodaeth Fyw wedi'i brandio mewn ychydig funudau ac ymgysylltu â'ch cynulleidfa darged.
  • Mewnwelediadau Ymddygiadol - Deall ymddygiad defnyddwyr ar draws ffonau symudol a bwrdd gwaith, gwefannau ac apiau. Yn cynnwys apiau wedi'u gosod, patrymau llywio, ymddygiad pori, ymddygiad chwilio, a phrynu gwybodaeth ar draws manwerthwyr mwyaf y byd.
  • Samplu Awtomataidd - Cyrchu ymatebwyr mewn amser real. Prisio, asesu dichonoldeb a lansio prosiectau mewn munudau. Mae datrysiad samplu cwbl awtomataidd Toluna yn rhoi llinell uniongyrchol i ymchwilwyr o'n cymuned ddylanwadol o ymatebwyr proffidiol, ymgysylltiedig iawn.
  • Cymuned Panel Byd-eang - Tap i rym mwy na 30 miliwn o bobl ledled y byd. Mae ein haelodau yn barod, yn barod, ac yn gallu darparu'r adborth sydd ei angen arnoch, i gyd mewn amser real i godi gormod ar eich penderfyniadau. Targedu defnyddwyr ar draws 70+ o farchnadoedd gan ddefnyddio mwy na 200 o broffiliau demograffig ac ymddygiadol.
  • Gwasanaethau Ymchwil - Cyfunodd arbenigwyr mewnol Toluna â'u chwaer gwmni Harris Rhyngweithiol meddu ar arbenigedd fertigol dwfn a all wneud yr anhysbys, yn hysbys. Mae eu harbenigedd wedi'i integreiddio i'n datrysiadau awtomataidd hunanwasanaeth. Neu gallant ddylunio rhaglen arfer gydag arbenigwr ymchwil. Pa bynnag wasanaeth sy'n diwallu'ch anghenion.

Trefnwch Demo Cychwyn Toluna

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.