Sut i Optimeiddio'ch Tagiau Teitl (Gydag Enghreifftiau)

Optimeiddio Tagiau Teitl ar gyfer Peiriannau Chwilio

Oeddech chi'n gwybod y gall eich tudalen fod â nifer o deitlau yn dibynnu ar ble rydych chi am iddyn nhw gael eu harddangos? Mae'n wir ... dyma bedwar teitl gwahanol y gallwch eu cael ar gyfer un dudalen yn eich system rheoli cynnwys.

 1. Tag Teitl - yr HTML sy'n cael ei arddangos yn eich tab porwr ac sy'n cael ei fynegeio a'i arddangos mewn canlyniadau chwilio.
 2. Teitl y Dudalen - y teitl rydych chi wedi'i roi i'ch tudalen yn eich system rheoli cynnwys i'w chael hi'n hawdd.
 3. Pennawd Tudalen - tag H1 neu H2 yn nodweddiadol ar frig eich tudalen sy'n gadael i'ch ymwelwyr wybod ar ba dudalen maen nhw.
 4. Teitl Snippet Cyfoethog - y teitl rydych chi am ei arddangos pan fydd pobl yn rhannu'ch tudalen ar wefannau cyfryngau cymdeithasol ac sy'n cael ei arddangos yn y rhagolwg. Os nad oes pyt cyfoethog yn bresennol, bydd llwyfannau cymdeithasol fel arfer yn ddiofyn i'r tag teitl.

Rwy'n aml yn gwneud y gorau o bob un o'r rhain wrth gyhoeddi tudalen. O ran cymdeithasol, efallai fy mod yn gymhellol. Wrth chwilio, rwyf am sicrhau fy mod yn defnyddio geiriau allweddol. O ran penawdau, rwyf am ddarparu eglurder ar gyfer y cynnwys sy'n dilyn. Ac yn fewnol, rydw i eisiau gallu dod o hyd i'm tudalen yn hawdd wrth chwilio fy system rheoli cynnwys. Ar gyfer yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar optimeiddio'ch tag teitl ar gyfer peiriannau chwilio.

Teitlau teitl, heb amheuaeth, yw elfen bwysicaf y dudalen o ran mynegeio'ch cynnwys yn iawn ar gyfer y termau chwilio rydych chi'n ceisio dod o hyd iddynt. Ac am gariad popeth sydd SEO… Diweddarwch deitl eich tudalen gartref o Hafan. Rwy'n cringe bob tro y gwelaf safle lle nad ydyn nhw'n gwneud y gorau o deitl y dudalen gartref! Rydych chi'n cystadlu â miliwn o dudalennau eraill o'r enw Home!

Faint o gymeriadau y mae Google yn eu harddangos ar gyfer tag teitl?

Oeddech chi'n gwybod, os yw'ch tag teitl yn fwy na 70 nod y gall Google ei ddefnyddio cynnwys gwahanol i'ch tudalen yn lle? Ac os ydych chi'n fwy na 75 nod, mae Google yn mynd i anwybyddu'r cynnwys ar ôl 75 nod? Dylai tag teitl wedi'i fformatio'n gywir fod rhwng 50 a 70 nod. Rwy'n tueddu i optimeiddio ar gyfer rhwng 50 a 60 nod gan y gallai chwiliadau symudol dorri ychydig mwy o gymeriadau.

Ar ben arall y raddfa, gwelaf lawer o gwmnïau'n ceisio pacio a stwffio llawer o wybodaeth ddiangen neu eang yn eu tagiau teitl. Mae llawer yn rhoi enw'r cwmni, y diwydiant yn ogystal â theitl y dudalen. Os ydych chi'n graddio'n dda ar gyfer eich allweddeiriau wedi'u brandio, nid oes angen i deitlau gynnwys enw'ch cwmni.

Mae yna ychydig o eithriadau, wrth gwrs:

 • Mae gennych brand enfawr. Os fi yw'r New York Times, er enghraifft, mae'n debyg fy mod eisiau ei gynnwys.
 • Chi angen ymwybyddiaeth brand ac mae ganddynt gynnwys gwych. Rwy'n aml yn gwneud hyn gyda chwsmeriaid ifanc yn adeiladu enw da ac maen nhw wedi buddsoddi'n helaeth mewn cynnwys gwych.
 • Mae gennych chi enw cwmni hynny mewn gwirionedd yn cynnwys allweddair perthnasol. Martech Zoneer enghraifft, yn gallu dod yn ddefnyddiol ers hynny MarTech yn derm a chwilir yn gyffredin.

Enghreifftiau Tag Teitl Tudalen Gartref

Wrth Optimeiddio tudalen gartref, rwy'n defnyddio'r fformat canlynol fel rheol

geiriau allweddol sy'n disgrifio'ch cynnyrch, gwasanaeth neu ddiwydiant | enw'r cwmni

enghraifft:

CMO ffracsiynol, Ymgynghorydd, Llefarydd, Awdur, Podcaster | Douglas Karr

neu:

Gwneud y mwyaf o'ch Buddsoddiad Cwmwl Salesforce a Marchnata | Highbridge

Enghreifftiau Tag Teitl Tudalen Ddaearyddol

Mae tua thraean o'r holl chwiliadau symudol Google yn gysylltiedig â lleoliad yn ôl Corona Glas. Pan fyddaf yn optimeiddio Tagiau Teitl ar gyfer tudalen ddaearyddol, rwy'n defnyddio'r fformat canlynol fel rheol:

geiriau allweddol sy'n disgrifio tudalen | lleoliad daearyddol

enghraifft:

Gwasanaethau Dylunio Infograffig | Indianapolis, Indiana

Enghreifftiau Tag Teitl Tudalen Amserol

Pan fyddaf yn optimeiddio Tagiau Teitl ar gyfer tudalen amserol, rwy'n defnyddio'r fformat canlynol fel rheol:

geiriau allweddol sy'n disgrifio tudalen | categori neu ddiwydiant

enghraifft:

Optimeiddio Tudalen Glanio | Gwasanaethau Talu Fesul Clic

Mae Cwestiynau'n Gweithio'n Gwych Mewn Tagiau Teitl

Peidiwch ag anghofio bod defnyddwyr peiriannau chwilio yn tueddu i ysgrifennu ymholiadau manylach nawr mewn peiriannau chwilio.

 • Roedd tua 40% o'r holl ymholiadau chwilio ar-lein yn yr Unol Daleithiau yn cynnwys dau allweddair.
 • Roedd dros 80% o chwiliadau ar-lein yn yr Unol Daleithiau yn dri gair neu fwy.
 • Mae dros 33% o ymholiadau chwilio Google yn 4+ gair o hyd

Ar y swydd hon, fe welwch mai'r teitl yw:

Sut i Optimeiddio'ch Tag Teitl ar gyfer SEO (gydag Enghreifftiau)

Mae defnyddwyr yn defnyddio Pwy, Beth, Pam, Pryd, a Sut yn eu hymholiadau chwilio llawer mwy nag sydd ganddyn nhw yn y gorffennol. Mae cael teitl cwestiwn sy'n cyd-fynd ag ymholiad chwilio yn ffordd wych o gael ei fynegeio'n berffaith a gyrru rhywfaint o draffig chwilio i'ch gwefan.

Mae llawer o wefannau eraill wedi ysgrifennu am dagiau teitl a tag teitl SEO ac nid wyf yn siŵr y byddaf byth yn cystadlu â nhw gan fod eu gwefannau yn dominyddu termau sy'n gysylltiedig ag SEO. Felly, rydw i wedi ychwanegu gydag Enghreifftiau i geisio gwahaniaethu fy swydd a gyrru mwy o gliciau!

Nid oes rhaid i chi fod yn swil ynglŷn â defnyddio cymaint o gymeriadau â phosib. Mae defnyddio geiriau allweddol â ffocws uchel yn gyntaf, ac yna termau ehangach nesaf, yn arfer gorau.

Optimeiddio Tag Teitl yn WordPress

Os ydych chi ar WordPress, offer fel y Rank Math ategyn SEO eich galluogi i addasu teitl eich post a theitl eich tudalen. Mae'r ddau yn wahanol. Gyda safle WordPress, mae teitl y post fel arfer o fewn tag pennawd o fewn corff y testun, tra mai teitl eich tudalen yw'r tag teitl sy'n cael ei ddal gan y peiriannau chwilio. Heb yr ategyn WordPress SEO, gall y ddau fod yn union yr un fath. Safle Math yn caniatáu ichi ddiffinio'r ddau ... fel y gallwch ddefnyddio teitl cymhellol a theitl hir o fewn y dudalen - ond dal i gyfyngu tag teitl y dudalen i'r hyd cywir. A gallwch weld rhagolwg ohono gyda chyfrif cymeriad:

Rhagolwg SERP yn Rank Math SEO Plugin ar gyfer WordPress

Bellach mae 60% o chwiliadau Google yn cael eu gwneud trwy ffôn symudol felly Safle Math hefyd yn darparu rhagolwg symudol (botwm symudol ar y dde uchaf):

Rhagolwg Symudol SERP yn Rank Math Plugin SEO ar gyfer WordPress

Os nad oes gennych ategyn lle gallwch chi wneud y gorau o'ch pytiau cyfoethog ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, tagiau teitl yn aml yn cael eu harddangos gan lwyfannau cyfryngau cymdeithasol pan fyddwch chi'n rhannu dolen.

Datblygu teitl cryno, cymhellol sy'n gyrru cliciau! Canolbwyntiwch yr allweddeiriau ar yr hyn rydych chi'n credu y bydd yr ymwelydd yn canolbwyntio arno a dim mwy. A pheidiwch ag anghofio gwneud hynny optimeiddio'ch disgrifiad meta i yrru'ch defnyddiwr chwilio i glicio drwyddo.

Tip Pro: Ar ôl i chi gyhoeddi eich tudalen, gwiriwch i weld sut rydych chi'n graddio mewn ychydig wythnosau gydag offeryn fel Semrush. Os gwelwch fod eich tudalen yn graddio'n dda ar gyfer cyfuniad gwahanol o eiriau allweddol ... ailysgrifennwch eich tag teitl i'w gyfateb yn agosach (os yw'n berthnasol, wrth gwrs). Rwy'n gwneud hyn trwy'r amser ar fy erthyglau ac rwy'n gwylio'r cyfraddau clicio drwodd yn Search Console yn cynyddu hyd yn oed yn fwy!

Ymwadiad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt ar gyfer Semrush ac Safle Math uchod.

5 Sylwadau

 1. 1

  Y tag teitl yw'r elfen meta bwysicaf ac mae'n ffactor graddio. Mae llawer o wefannau yn gwneud y camgymeriad o wastraffu'r gofod hwn trwy ddefnyddio enw'r cwmni yn unig. Dylai ddefnyddio geiriau allweddol i ddisgrifio'r hyn sydd ar y dudalen.

 2. 2
 3. 4

  Nid wyf am barhau â theitl fy mlog ar ôl teitl fy nhudalen ond nid wyf yn gwybod sut i wneud hynny. Rwy'n defnyddio ategyn All In One Seo Pack ac roeddwn i wedi dileu'r% blog_title% a oedd ar ôl% page_title%, ar hyn o bryd mae'n% page_title%. Ond mae'n dal i barhau. Mewn cod teitl header.php yw, ac yn tudalen.php mae'r teitl yn. Beth ddylwn i ei wneud, felly ni fydd teitl y blog yn parhau ar ôl teitl y dudalen.

  • 5

   Byddwn yn onest yn allforio'ch gosodiadau o'r Ategyn Pecyn SEO All In One a gosod Ategyn SEO Yoast ar gyfer WordPress. Gallwch fewnforio'r gosodiadau yno a dylai'r hyn sydd gennych uchod weithio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.