Cyfryngau Cymdeithasol: 3 Awgrym i Gysylltu'n Well â'ch Cwsmeriaid

Cysylltiadau Cyfryngau Cymdeithasol â Chwsmeriaid

Yn ei hanfod, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn stryd ddwy ffordd, lle gall brandiau fynd y tu hwnt i farchnata gwthio traddodiadol, ac ymgysylltu'n wirioneddol â'u cwsmeriaid i ddatblygu teyrngarwch dros amser. Dyma dri awgrym y gall eich cwmni eu defnyddio i gysylltu'n well â'ch cwsmeriaid ar gyfryngau cymdeithasol.

Tip # 1: Sefydlu System i Fod byth yn Colli Hysbysiad

Os ydych chi'n cyhoeddi cynnwys o ansawdd uchel ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac yn tyfu'ch cynulleidfa yn sylweddol, mae'n debyg y bydd eich dilynwyr a'ch cwsmeriaid yn mynd i ryngweithio â'ch brand. Mae hwn yn gylch rhinweddol rydych chi am ei gynnal, er mwyn ennill llysgenhadon a fydd, yn ei dro, yn lledaenu'ch cynnwys ar lafar ac yn cyfrannu at dwf eich cynulleidfa.

Ffordd brofedig o gyflawni hyn yw trwy ymatebolrwydd, trwy sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r holl sylwadau, @mentions a negeseuon preifat a anfonwyd eich ffordd ac ymateb yn brydlon iddynt. Mae pob rhyngweithio yn gyfle i ddangos faint rydych chi'n poeni am eich cynulleidfa, trwy ddiolch i adborth ysgubol a gwrando / gweithredu ar deimladau llai gwastad.

Mae hyn yn rhywbeth y gallwch ei gyflawni trwy gysylltu eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol â'ch canolbwynt / meddalwedd gwasanaeth cwsmeriaid, gan fanteisio ar y systemau e-bost a gwthio hollgynhwysfawr a gynigir gan y mwyafrif o rwydweithiau cymdeithasol neu ddefnyddio datrysiad ymgysylltu â'r gynulleidfa fel Loomly.

Pam mae hyn yn bwysig: Yn ôl egwyddor dwyochredd, mae pobl yn tueddu i ymateb i weithred gadarnhaol gyda gweithred gadarnhaol arall, gan ei gwneud yn bosibl i'ch brand adeiladu perthnasoedd a chyfnewidiadau parhaus.

Tip # 2: Adeiladu Cymuned Cwsmer

Mae bod yn bresennol ar gyfryngau cymdeithasol gyda chyfrifon hygyrch i'r cyhoedd yn sylfaen i strategaeth farchnata ddigidol lwyddiannus, gan ei fod yn grymuso'ch brand i ddisgleirio a thanio brig eich twndis gyda darpar gwsmeriaid.

Un cyfle i fynd â phethau i'r lefel nesaf mewn gwirionedd yw cadw cyfryngau cymdeithasol i lawr y ffordd trwy greu - a chynnal - cymuned gaeedig sy'n ymroddedig i'ch cwsmeriaid presennol, er enghraifft gyda Grŵp Facebook.

Mae'r dull hwn yn caniatáu ichi fynd y tu hwnt i natur drafodion eich perthynas â chwsmeriaid a chynnig cyfle iddynt gysylltu â phobl eraill sy'n rhannu diddordebau tebyg - i fondio dros eich brand a / neu'ch cynnyrch yn ddigymell yn y pen draw.

Yn ei dro, mae hyn yn rhoi cyfle i chi wobrwyo aelodau anghyffyrddadwy i aelodau mwyaf ymgysylltiedig y grŵp, fel sleifio pegiau i gasgliadau newydd, mynediad cynnar at werthiannau preifat a gwahoddiadau i ddigwyddiadau corfforaethol unigryw.

Pam mae hyn yn bwysig: Mae creu ymdeimlad o berthyn yn apelio at yr angen dynol bod yn rhaid i'ch cwsmeriaid fod yn aelod derbyniol o grŵp ac yn sbarduno cysylltiad emosiynol rhwng eich cwsmeriaid a'ch brand.

Tip #3: Monitro Eich Brand Ymhobman Ar-lein

Po fwyaf y byddwch chi'n tyfu, po uchaf yw'r tebygolrwydd y bydd eich cwsmeriaid yn ymwneud â'ch brand ar sianeli nad ydych chi'n berchen arnynt neu'n eu rheoli. Fodd bynnag, nid yw'r ffaith nad yw cwsmeriaid yn gofyn cwestiwn i chi yn uniongyrchol yn golygu na ddylech ei ateb, yn enwedig o ran eich brand.

Trwy sefydlu rhybudd ar eich enw brand, naill ai gyda Google Alert syml (ac am ddim) neu gyda datrysiad mwy premiwm fel Sôn, fe'ch hysbysir bob tro y bydd rhywun ar y rhyngrwyd yn defnyddio enw'ch brand.

Mae hwn yn gyfle unigryw i ymuno â sgyrsiau a gor-drosglwyddo perthnasol trwy ddarparu cefnogaeth - neu hyd yn oed gyngor yn unig - lle a phryd na fydd darpar gwsmeriaid a phresennol yn ei ddisgwyl.

Pam mae hyn yn bwysig: Mae'r teimlad o syndod yn un o'r ysgogwyr emosiynol dwysaf y gall dynol eu profi. Pan fyddwch chi'n cysylltu â chwsmeriaid mewn ffyrdd annisgwyl, mae'ch brand yn cronni cyfalaf sentimental ac yn adeiladu ewyllys da.

Mantais Gystadleuol Sylweddol i'ch Cwmni

Yn yr oes ddigidol, lle mae digonedd o ddewis yn norm, mae adeiladu brand cryf y gall pobl uniaethu ag ef ac uniaethu ag ef yn ffactor llwyddiant angenrheidiol. Gwell cysylltu â'ch cwsmeriaid yw'r ffordd i fynd i ddatblygu bond emosiynol, meithrin ymddiriedaeth a chynyddu teyrngarwch. Dyma un o'r buddsoddiadau craffaf y gall eich cwmni ei wneud.

Oherwydd ei gydran gymdeithasol naturiol, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn lle gwych i ddechrau. Mae sefydlu proses i ymateb bob amser i ryngweithiadau eich cynulleidfa, adeiladu cymuned unigryw a gwerth chweil i'ch cwsmeriaid presennol a monitro'ch brand y tu allan i'ch sianeli sy'n eiddo i chi yn dri opsiwn i'w hystyried.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.