5 Ffordd i Alinio Gwerthu a Marchnata i Hybu Refeniw

aliniad marchnata gwerthu

Bob tro rydyn ni'n cyflogi cleient, y cam cyntaf rydyn ni'n ei gymryd yw dod yn gwsmer. Ni fyddwn yn galw eu tîm gwerthu ar unwaith. Byddwn yn cofrestru ar gyfer eu cylchlythyr e-bost (os oes ganddyn nhw un), yn lawrlwytho ased, yn trefnu demo, ac yna'n aros i'r tîm gwerthu estyn allan atom ni. Byddwn yn trafod y cyfle fel pe baem yn arweinydd, ac yn ceisio mynd trwy'r cylch gwerthu cyfan gyda nhw.

Y cam nesaf a gymerwn yw gofyn i'r tîm marchnata sut olwg sydd ar y cylch gwerthu. Rydym yn adolygu'r cyfochrog gwerthu a ddatblygodd marchnata. Ac yna rydyn ni'n cymharu'r ddau. Byddech chi'n synnu, er enghraifft, sawl gwaith rydyn ni'n gweld y cyflwyniad marchnata wedi'i frandio'n hyfryd wedi'i greu ar gyfer y tîm gwerthu ... ond yna'n cael cyflwyniad gwerthiant ofnadwy sy'n edrych fel ei fod wedi'i greu ar frys 10 munud cyn yr alwad. Pam? Oherwydd nad yw'r un marchnata a ddyluniwyd yn gweithio.

Nid yw'r broses hon yn wastraff amser - mae bron bob amser yn darparu bwlch amlwg rhwng y ddwy ochr. Efallai yr hoffech chi edrych ar eich proses ar hap. Nid ydym yn nodi hyn i ddweud bod gwerthu a marchnata yn gamweithredol, yn amlach na dim ond bod gan bob grŵp wahanol ddulliau a chymhellion. Y broblem pan fydd y bylchau hyn yn digwydd yw nad yw marchnata yn gwastraffu amser ... nid yw'r tîm gwerthu yn gwneud y mwyaf o'i adnoddau i feithrin a chau'r gwerthiant.

Rydym wedi cyhoeddi cwestiynau o'r blaen y gallwch eu gofyn yn eich sefydliad gwiriwch eich aliniad gwerthu a marchnata. Mae Brian Downard, Cyd-sylfaenydd a Phartner yn ELIV8 Business Strategies wedi llunio'r rhain 5 dull i wella eich gwerthiant a'ch marchnata… Gyda'r amcan ar y cyd i hybu refeniw.

  1. Dylai cynnwys yrru gwerthiannau, nid ymwybyddiaeth brand yn unig - cynnwys eich tîm gwerthu yn eich cynllunio cynnwys i nodi cyfleoedd a gwrthwynebiadau y mae eich tîm gwerthu yn eu clywed.
  2. Meithrin eich rhestrau arweiniol yn strategol - mae gwerthiannau'n cael eu cymell i gael y gwerthiant cyflym, felly gallant roi'r gorau i arweinwyr marchnata mwy proffidiol a allai gymryd mwy o amser.
  3. Diffinio meini prawf arweinydd cymwysedig gwerthu (SQL) - mae marchnata yn aml yn taflu pob cofrestriad ar draws fel arweinydd, ond mae marchnata ar-lein yn aml yn cynhyrchu llawer o arweinwyr diamod.
  4. Creu Cytundeb Lefel Gwasanaeth rhwng gwerthu a marchnata - dylai eich adran farchnata drin eich tîm gwerthu fel eu cwsmeriaid, hyd yn oed gael eu harolygu ar ba mor dda y maent yn gwasanaethu gwerthiannau.
  5. Diweddarwch eich llain werthu a'ch cyflwyniad - buddsoddi mewn system rheoli asedau gwerthu sy'n sicrhau bod y deunyddiau marchnata diweddaraf yn cael eu profi a'u mesur.

Mae yna bethau ychwanegol y gallwch chi eu gwneud i helpu i alinio gwerthiant a marchnata. Gall rhannu Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) fel cyfleoedd a gynhyrchir ac a gaewyd / a enillir busnes â'u pwyntiau cyffwrdd gwerthu a marchnata perthnasol helpu i ddelweddu pa strategaethau sy'n perfformio orau. Efallai yr hoffech chi hyd yn oed gyhoeddi dangosfwrdd a rennir i olrhain cynnydd a gwobrwyo'r timau pan gyrhaeddir y nodau.

A gwnewch yn siŵr bob amser bod gan arweinyddiaeth Gwerthu a Marchnata weledigaeth a rennir a'u bod wedi cymeradwyo cynllun ei gilydd. Mae rhai cwmnïau hyd yn oed yn ymgorffori Prif Swyddog Refeniw i sicrhau aliniad.

Sut i Alinio Gwerthu a Marchnata

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.