Astudiaethau Achos ar gyfer Marchnata: A allwn ni fod yn onest?

Astudiaethau Achos Yn gorwedd

Gan weithio yn y diwydiant SaaS cyhyd, rwy'n parhau i griddfan wrth i mi lawrlwytho a darllen astudiaethau achos. Peidiwch â'm cael yn anghywir, rwyf wedi gweithio mewn sawl cwmni mewn gwirionedd lle gwnaethom ddarganfod cleient yn gwneud pethau anhygoel gyda'n platfform neu sydd wedi sicrhau canlyniadau anhygoel ... ac rydym wedi gwthio a hyrwyddo astudiaeth achos amdanynt.

Ond nid caffael yw marchnata i gyd. Mae marchnata yn ymwneud â nodi rhagolygon gwych, darparu'r ymchwil sydd ei hangen arnynt i brynu, ac yna cadw cwsmeriaid gwych sy'n sicrhau'r enillion mwyaf posibl ar fuddsoddiad marchnata.

Nid yw gosod disgwyliadau gwallgof gan gleient llyngyr yr iau yn farchnata gwych, mae'n gyfystyr â hynny hysbysebu ffug - oni bai ei fod wedi'i ysgrifennu'n adeiladol ac yn onest.

Awgrymiadau ar gyfer Ysgrifennu Astudiaeth Achos Gwych

Nid wyf yn dweud i osgoi astudiaethau achos hynny o gleientiaid sydd wedi sicrhau canlyniadau gwych. Rwy'n credu ei bod hi'n strategaeth wych i rannu straeon am eich cwsmeriaid sydd wedi elwa neu wedi cael gwasanaeth da gan eich cynhyrchion neu wasanaethau. Ond wrth ysgrifennu'r astudiaeth achos, mae angen i chi fod yn ofalus wrth osod disgwyliadau gyda'ch cwsmer nesaf ... neu gwsmer sy'n defnyddio'r astudiaeth achos i ddylanwadu ar benderfyniad prynu eu tîm mewnol. Dyma rai awgrymiadau:

  • Cefndir - rhoi rhywfaint o gefndir i'r cwsmer a'r hyn yr oeddent yn ceisio'i gyflawni.
  • Adnoddau Dynol - siarad â'r adnoddau talent mewnol ac allanol a gymhwysodd y cwsmer a helpodd i gyflawni'r canlyniadau anhygoel.
  • Adnoddau Cyllideb - siarad â'r gyllideb fewnol a gymhwyswyd i'r fenter.
  • Amseru - mae tymhorol a llinellau amser yn aml yn chwarae rôl o ran pa mor dda y gall menter sicrhau canlyniadau. Gwnewch yn siŵr eu rhannu yn eich astudiaeth achos.
  • Cyfartaledd - gosod disgwyliadau ar y canlyniadau cyfartalog y bydd cwsmeriaid yn eu cyflawni heb y dalent, y gyllideb a'r llinell amser a gymhwysodd y cleient hwn.
  • Bwledi a Galwadau Allan - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n pwyntio bob yr elfennau a arweiniodd at y canlyniadau uwchraddol.

Mae nodi bod cwsmer wedi derbyn elw o 638% ar fuddsoddiad yn astudiaeth achos wych i'w rhannu ... ond mae gosod disgwyliadau ar sut y gwnaethon nhw ei gyflawni y tu hwnt i'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau hyd yn oed yn bwysicach!

Gosod disgwyliadau yn strategaeth hanfodol i farchnatwyr ei chynyddu cadw a'r gwerth oes o bob cleient. Os ydych chi'n gosod disgwyliadau chwerthinllyd na all y cwsmer cyffredin eu cyflawni, bydd gennych rai cwsmeriaid blin. Ac yn gywir felly, yn fy marn i.

Mythau, Camsyniadau, a Rants

Rwy'n mawr obeithio y byddwch chi'n mwynhau'r Mythau, Camsyniadau, a Rants cyfres rydyn ni wedi bod yn gweithio arni! Maen nhw'n cael sylw gwych ar ein sianeli cymdeithasol ac rydw i wrth fy modd â'r ymdrech mae ein partneriaid cynhyrchu yn Sinema Ablog yn ei rhoi yn y gyfres.

Dyma Drawsgrifiad:

AJ Ablog: [00:00] Doug, edrychwch arno. Felly gwelais yr astudiaeth achos hon, a phrynais y ffa hud hyn.

Douglas Karr: [00:06] Ffa hud?

AJ Ablog: [00:06] Y ffa coffi hud hyn, ie. Maen nhw i fod i wella canser.

Douglas Karr: [00:10] Mae gennych chi ffa coffi sy'n gwella canser?

AJ Ablog: [00:12] Mae gen i ffa coffi, ie. Gweld? Newydd ei ddarllen, dim ond ei ddarllen.

Douglas Karr: [00:16] Sanctaidd yn ysmygu. Yn gwella canser. Moelni patrwm gwrywaidd. Camweithrediad erectile. Rhwymedd. Dychryn llwyfan.

AJ Ablog: [00:23] Mae hefyd yn datrys Cyfrif [Chocwlitis [00:00:24].

Douglas Karr: [00:25] Arachnoffobia?

AJ Ablog: [00:27] Na, ffilm yw honno. Mae'n cael ei noddi gan y ffilm.

Douglas Karr: [00:30] Cyflymder rhyngrwyd araf? Tybed pwy ysgrifennodd yr astudiaeth achos honno.

AJ Ablog: [00:34] Nid wyf yn gwybod, dim ond ei weld, darllenais ef, ac mae'n amlwg ei fod yn wir.

Douglas Karr: [00:37] Sut mae'n gweithio?

AJ Ablog: [00:39] Nid wyf wedi rhoi cynnig arni eto.

Douglas Karr: [00:41] Gadewch i ni fynd i wneud ychydig o goffi.

AJ Ablog: [00:43] Yn iawn, gadewch i ni wneud hynny.

AJ Ablog: [00:51] Croeso i Mythau-

Douglas Karr: [00:52] Camsyniadau-

AJ Ablog: [00:53] A Rants, y sioe lle mae Doug a minnau’n hoffi siarad am bethau ar y rhyngrwyd sydd wir yn ein bygwth.

Douglas Karr: [00:59] Ie, ac mae'r sioe heddiw yn ymwneud ag addewidion, addewidion y mae cwmnïau'n eu gwneud gydag astudiaethau achos.

AJ Ablog: [01:05] Yn union fel yr addewidion a wnaeth eich tad a byth eu cyflawni.

Douglas Karr: [01:10] Dyna fath o dywyll. Ond rydych chi'n gweld hyn bob dydd, yn enwedig rydw i mewn meddalwedd lawer, felly dwi'n helpu cwmnïau meddalwedd. Ac maen nhw'n cymryd yr un cleient, cawson nhw un canlyniad eithriadol, anhygoel yn defnyddio eu meddalwedd, ac maen nhw'n dweud, “O fy Nuw, mae'n rhaid i ni ysgrifennu hynny mewn astudiaeth achos." Felly rydych chi'n cael yr astudiaeth achos hon, a dyma sut y gwnaeth y feddalwedd hon gynyddu eu hadenillion ar fuddsoddiad 638% neu beth bynnag. A'r peth yw, a oes ganddyn nhw filoedd o gwsmeriaid o bosib, ac fe gafodd un cwsmer y canlyniad hwnnw. Ni fyddem yn caniatáu hynny yn unman arall. Ni fyddem yn caniatáu i gwmni fferyllol fod yna glaf canser a gymerodd aspirin unwaith bod ei ganser wedi diflannu, a dweud, “Hei, mae’r aspirin hwn yn gwella canser.” Ni fyddem byth yn caniatáu hynny, ond am ryw reswm gydag astudiaethau achos, rydym yn caniatáu hynny trwy'r amser. A'r broblem yw bod yna fusnesau a defnyddwyr sy'n mynd allan yna i ddarllen yr astudiaeth achos, ac maen nhw-

AJ Ablog: [02:15] Nid ydyn nhw wir yn gwybod.

Douglas Karr: [02:16] Ie, maen nhw'n teimlo fel y gwir, fel na fyddai cwmni'n cael dweud celwydd.

Llefarydd: [02:21] Nid celwydd mohono os ydych yn ei gredu.

Douglas Karr: [02:24] Ac nid yw'r cwmni'n dweud celwydd.

AJ Ablog: [02:27] Ond nid ydyn nhw'n dweud y gwir wrthych chi.

Douglas Karr: [02:29] Reit. Maen nhw'n fath o ddefnyddio'r senario achos gorau hwn yn unig. Efallai ei fod yn blatfform marchnata neu'n rhywbeth ac roedd ganddyn nhw dîm marchnata gwych, a dyma'r tymor lle cawson nhw'r busnes mwyaf, a'u cystadleuydd newydd fynd allan o fusnes, ac efallai y byddai eu prisiau wedi gostwng. Ac felly cynyddodd yr holl bethau hyn gyda'i gilydd 638%.

AJ Ablog: [02:52] Reit, neu mae fel cwmni fideo yn dweud, “Hei edrych, edrychwch pa mor wych wnaeth yr ymgyrch hon,” heblaw am y ffaith bod gan y brand hwnnw ddilyniant gwych eisoes. Fe wnaethant yr hyn yr oedd yn rhaid iddynt ei wneud ar gymdeithasol. Nid y fideo ei hun, ond roedd yr holl bethau eraill wedi'u cyfuno ag ef, ac yna nhw yn cymryd clod gan ddweud, “O, edrychwch ar yr hyn a wnaeth fy fideo i chi.”

Douglas Karr: [03:12] Reit. Felly byddwn i'n dweud, fel cwmni, mai un o'r problemau rydych chi'n rhedeg i mewn i lawr yr afon o hynny yw pan fyddwch chi'n gosod y disgwyliadau mawreddog hynny gyda chleient, bod y cleient hwnnw nawr yn dod ar fwrdd ar ôl darllen yr astudiaeth achos honno ac yn disgwyl y math hwnnw o berfformiad.

AJ Ablog: [03:31] Yr un canlyniad hwnnw, ie.

Douglas Karr: [03:32] Ac felly mae'r cwmnïau hyn lawer o'r amser yn taflu'r astudiaeth achos honno allan, maen nhw'n falch iawn ohoni, maen nhw'n dechrau cael busnes oddi arno, ac yna maen nhw'n cael cwsmeriaid dadrithiedig. Ac felly fy peth i yw, os ydych chi'n mynd i wneud astudiaeth achos, nid wyf yn dweud peidiwch â defnyddio un y cafodd rhywun ganlyniadau eithriadol.

AJ Ablog: [03:47] Reit, ac mae yna lawer o astudiaethau achos da allan yna.

Douglas Karr: [03:49] Ie, ond byddwch yn onest yn yr astudiaeth achos. “Hei, nid dyma’r math nodweddiadol o ymateb rydyn ni’n ei gael. Nid dyma'r math nodweddiadol o ganlyniadau. Dyma dri ffactor a arweiniodd at y twf ar wahân i’n platfform neu ar wahân i’r feddalwedd. ”

AJ Ablog: [04:04] Reit. Byddwch yn onest a gosod disgwyliadau.

Douglas Karr: [04:06] Ie, dim ond bod yn onest. Rwy'n credu bod astudiaeth achos yn gyfle anhygoel i addysgu'ch cleient nesaf neu'ch gobaith nesaf ar yr hyn sy'n bosibl, ond nid beth fydd y norm.

AJ Ablog: [04:20] Reit, nid ydych chi'n un o'r hysbysebion gwerthu 3:00 AM hynny gan ddweud, “Mae hyn yn mynd i ddigwydd i chi bob tro oherwydd dyna beth rydyn ni'n ei wneud.”

Masnachol: [04:29] A'r peth braf am y katanas ymarfer hyn ... o, mae hynny'n brifo. O. Fe wnaeth hynny brifo amser mawr. Darn o hynny, dim ond y domen sydd newydd i mi, Odell.

Douglas Karr: [04:40] Ar gyfer defnyddwyr a busnesau sy'n darllen astudiaethau achos, ewch â gronyn o halen iddynt neu gwthiwch yn ôl. Os yw rhywun yn dweud, “Rydyn ni'n cael y math hwn o 638% ROI,” gwthiwch yn ôl a dweud, “Beth yw'r ROI cyffredin rydych chi'n ei gael gyda chleientiaid?" Ac yna i'r cwmnïau sy'n cyflwyno'r astudiaethau achos hyn, dywedwch fod hwn yn ganlyniad eithriadol a gafodd y dynion hyn, ond mae'n rhaid i ni ddweud wrthych amdano oherwydd ei fod mor greadigol, a dyma'r holl ffactorau eraill a oedd yn dweud celwydd ynddo. A nawr yr hyn rydych chi'n ei wneud yw eich bod chi'n helpu'ch cwsmer nesaf, ac rydych chi'n dweud, “Hei, byddwn i wrth fy modd yn cael y canlyniadau a gafodd. Rwy'n gwybod nad ydym yn debygol o gael y rheini, ond edrychwch, pan wnaethant hyn, hyn, hwn a hyn- “

AJ Ablog: [05:24] “A gallem wneud rhai tebyg iawn-“

Douglas Karr: [05:26] “Gallem wneud rhywbeth tebyg a chynyddu ein canlyniadau,” a chredaf fod hynny ... felly dewch oddi ar y bandwagon hwn o ddim ond dangos eich canlyniadau uber-gwych yn y pen draw, a gosod disgwyliadau a gollwyd gyda'ch cleientiaid a'ch pethau. Ac yna i gwmnïau a defnyddwyr sy'n prynu, byddwch yn amheugar. Byddwch yn amheugar o'r astudiaethau achos hynny.

Llefarydd: [05:49] Gallaf agor eich llygaid. Gallaf agor eich llygaid.

AJ Ablog: [05:57] A oedd yna amser erioed pan gawsoch eich twyllo gan astudiaeth achos neu hysbysebu mewn unrhyw fath o synnwyr fel hynny? Byddwn i wrth fy modd yn eu clywed yn y sylwadau i lawr isod. Os ydych chi'n hoffi'r fideo hon, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n hoffi ac yn tanysgrifio, ac fe welwn ni chi yn y fideo nesaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.