Cudd-wybodaeth ArtiffisialCynnwys MarchnataChwilio Marchnata

TinEye: Sut I Wneud Chwiliad Delwedd Wrthdro

Wrth i fwy a mwy o flogiau a gwefannau gael eu cyhoeddi'n ddyddiol, pryder cyffredin yw dwyn delweddau rydych chi wedi'u prynu neu eu creu at eich defnydd personol neu broffesiynol. Mae TinEye, peiriant chwilio delwedd o chwith, yn galluogi defnyddwyr i chwilio am un penodol URL ar gyfer delweddau, lle gallwch weld sawl gwaith y daethpwyd o hyd i'r delweddau ar y we a ble cawsant eu defnyddio.

Os gwnaethoch chi brynu delwedd stoc o ffynonellau fel ein noddwr Depositphotos, Neu iStockphoto or Getty Images, efallai y bydd y delweddau hynny'n dangos rhai canlyniadau. Fodd bynnag, os ydych wedi tynnu llun neu wedi creu delwedd a bostiwyd ar-lein, chi yw perchennog y ddelwedd hon.

Os na roddwch ganiatâd penodol i'r defnyddiwr ddefnyddio'ch delweddau neu os nad ydynt yn priodoli'ch llun os gwnaethoch ei bostio mewn lleoedd fel Creative Commons, yna mae gennych hawl i gymryd camau cyfreithiol yn erbyn yr unigolion hynny.

Chwilio Delwedd Gwrthdroi

Mae llwyfannau chwilio delweddau o chwith yn gweithio trwy ddadansoddi cynnwys delwedd a'i gymharu â chronfa ddata o ddelweddau eraill i ddod o hyd i gyfatebiaethau tebyg neu union yr un fath.

Pan fyddwch chi'n uwchlwytho delwedd i lwyfan chwilio delwedd o chwith, y peth cyntaf sy'n digwydd yw bod y ddelwedd yn cael ei dadansoddi i dynnu nodweddion penodol. Gelwir y broses hon yn echdynnu nodwedd. Gall llwyfannau gwahanol ddefnyddio gwahanol ddulliau ar gyfer echdynnu nodweddion, ond mae rhai technegau safonol yn cynnwys y canlynol:

 • Echdynnu y lliwiau amlycaf o'r ddelwedd
 • Adnabod a thynnu patrymau neu siapiau o'r ddelwedd
 • Echdynnu y ymylon a chorneli o wrthrychau yn y ddelwedd

Unwaith y bydd y nodweddion a dynnwyd yn cael eu tynnu, cânt eu cymharu â nodweddion delweddau eraill yng nghronfa ddata'r platfform. Mae'r broses gymharu wedi'i chynllunio i fod yn gyflym ac yn gywir fel y gellir adnabod delweddau tebyg yn gyflym.

Pan ddarganfyddir paru, bydd y platfform yn dychwelyd rhestr o ddelweddau tebyg a gwybodaeth am o ble y daethant. Mae canlyniadau fel arfer yn cynnwys delweddau tebyg yn weledol, nid copïau union yn unig.

Mae'r peiriant chwilio delwedd o chwith yn defnyddio technegau prosesu delweddau a dysgu peiriant (ML) algorithmau i ddadansoddi'r ddelwedd, creu llofnod unigryw ar ei chyfer, yna defnyddiwch y llofnod hwn i chwilio am ddelweddau tebyg yn eu mynegai. Yn ogystal â dychwelyd delweddau tebyg, gellir defnyddio chwiliad delwedd o chwith hefyd i ddod o hyd i ffynhonnell delwedd, olrhain tarddiad delwedd, gwirio dilysrwydd delwedd a chanfod llên-ladrad delwedd.

Mae yna hefyd rai gwefannau ac apiau sy'n eich galluogi i wneud chwiliad delwedd o chwith ar eich dyfais symudol. Mae'r apiau hyn fel arfer yn defnyddio'r camera ar eich dyfais i dynnu llun, yna perfformio'r chwiliad ar y ddelwedd.

TinEye

Gweledigaeth gyfrifiadurol TinEye, adnabod delweddau, a gwrthdroi'r ddelwedd chwilio cymwysiadau pŵer cynhyrchion sy'n gwneud eich delweddau'n chwiliadwy.

Defnyddio TinEye, gallwch chwilio yn ôl delwedd neu berfformio'r hyn a alwn yn chwiliad delwedd gwrthdro. Dyma sut:

 1. Uwchlwythwch ddelwedd o'ch cyfrifiadur neu ffôn clyfar trwy glicio ar y botwm llwytho i fyny ar dudalen gartref TinEye.
 2. Fel arall, gallwch chwilio yn ôl URL trwy gopïo a gludo cyfeiriad delwedd ar-lein i'r peiriant chwilio.
 3. Gallwch hefyd lusgo delwedd o dab yn eich porwr.
 4. Neu, gallwch chi gludo delwedd o'ch clipfwrdd.
 5. Yna bydd TinEye yn chwilio ei gronfa ddata ac yn darparu'r gwefannau a'r URLau y mae'r ddelwedd yn ymddangos arnynt.

Dyma enghraifft lle wnes i chwilio amdano Douglas Karr'S bio headshot:

canlyniad chwiliad tineye

Gallwch wneud hynny trwy uwchlwytho delwedd neu chwilio yn ôl URL. Gallwch hefyd lusgo a gollwng eich delweddau i gychwyn eich chwiliad. Maent hefyd yn cynnig estyniadau porwr ar gyfer Firefox, Chrome, Edge, ac Opera.

Mae TinEye yn cropian y we yn gyson ac yn ychwanegu delweddau at ei fynegai. Heddiw, mae mynegai TinEye drosodd 57.7 biliwn o ddelweddau. Pan fyddwch chi'n chwilio gyda TinEye, nid yw'ch delwedd byth yn cael ei chadw na'i mynegeio. Mae TinEye yn ychwanegu miliynau o ddelweddau newydd o'r we bob dydd - ond chi sy'n berchen ar eich delweddau. Mae chwilio gyda TinEye yn breifat, yn ddiogel, ac yn gwella'n barhaus.

Jenn Lisak Golding

Mae Jenn Lisak Golding yn Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Strategaeth Sapphire, asiantaeth ddigidol sy'n cyfuno data cyfoethog â greddf cefn-brofiadol i helpu brandiau B2B i ennill mwy o gwsmeriaid a lluosi eu ROI marchnata. Yn strategydd arobryn, datblygodd Jenn Fodel Cylch Bywyd Sapphire: offeryn archwilio ar sail tystiolaeth a glasbrint ar gyfer buddsoddiadau marchnata sy'n perfformio'n dda.

Erthyglau Perthnasol

Un Sylw

 1. Mae perchnogion busnesau bach a dylunwyr gwe amatur yn aml yn gwneud y camgymeriad o gymryd bod delwedd yn rhad ac am ddim yn syml oherwydd iddynt ddod o hyd iddi ar y we. Nid yw'n wir, a gall rhaglenni fel TinEye sy'n helpu ffotograffwyr i'w hamddiffyn rhag defnydd anawdurdodedig o'u delweddau, hefyd frifo perchnogion busnesau bach diniwed nad ydynt yn ymwybodol eu bod yn defnyddio "delwedd a reolir gan hawliau" nes ei bod hi'n rhy hwyr.

  Ein datrysiad, cadwch at luniau gwreiddiol, neu ffynonellau fel iStock a Photos.com

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.