Amser Amser: Gadewch i Arweinwyr Trefnu Eich Penodiad Nesaf!

amserlen

Rwy'n dal yn chwerw am lyncu Blackberry Twngle ac yna ei ladd. Roedd yn offeryn gwych nad wyf wedi gallu ei ddisodli ... tan nawr. Digwyddais ar draws safle a oedd yn ei ddefnyddio Cliciwch Amserlen i Amserlen nodwedd a darganfod technoleg sy'n werth ei rhannu.

Y buddsoddiad bach rydw i'n ei wneud ynddo Amser Masnach Deg yn werth chweil oherwydd ei fod yn dileu'r ddeialog yn ôl ac ymlaen gyda fy nghleientiaid neu ragolygon ar nodi dyddiad ac amser i gwrdd. Mae'r system yn cymryd yr ymarferoldeb hwnnw ac yn ei gryfhau gyda'i brif becyn, serch hynny, sy'n eich galluogi i roi a Cliciwch i Atodlen botwm yn uniongyrchol ar eich gwefan! Mae hon yn nodwedd wych a all gynyddu trosiadau fel y noda TimeTrade isod:

Mae'r rhagolygon sy'n ymgysylltu trwy amserlennu galwad fer am wybodaeth neu gymorth gwerthu yn fwy cymwys ac yn barod i gael sgwrs prynu. Mae hyn yn byrhau'r cylch gwerthu trwy hepgor “brig” y twmffat gwerthu a dod yn iawn i weithio gyda'r broses werthu. Mae cwsmeriaid TimeTrade fel arfer yn gweld cynnydd o 25% neu fwy mewn trosi-i-werthu ac yn byrhau cylchoedd gwerthu 40% neu fwy.

Felly mae gobaith yn glanio ar eich gwefan ac mae ganddo ddiddordeb. Yn hytrach na chyflwyno ffurflen gais, maen nhw'n clicio i drefnu ac amserlennu'r apwyntiad sy'n cael ei gyfeirio'n briodol at y person iawn ar eich tîm. Pa mor cŵl yw hynny? Dim ffwdan, dim cregyn gleision ... mae'ch calendr yn cael ei ddiweddaru, eich CRM gwerthu yn cael ei ddiweddaru, ac mae ymgyrch anogaeth eich awtomeiddio marchnata bellach yn cael ei chychwyn. Cyflawnir hyn i gyd heb i unrhyw un yn eich cwmni godi bys!

Mae TimeTrade yn integreiddio'n uniongyrchol â Google Calendar, Hubspot, Marketo, Eloqua a Salesforce. Felly nid yn unig y byddai eich arweinwyr yn gosod yr apwyntiad, ond byddai eu gwybodaeth yn eich CRM neu blatfform awtomeiddio marchnata yn cael ei diweddaru hefyd!

4 Sylwadau

  1. 1
  2. 2
  3. 3

    Mae gan Time Trade ddiffygion difrifol fel cynnyrch a chwmni. Y prif reswm mae pobl eisiau cynnyrch fel hwn yw ar gyfer cysoni - fel y gall cleientiaid fynd i'r we, trefnu apwyntiadau, a dyna ni. Fodd bynnag, nid yw cysoni llawn yn bodoli o leiaf ar gyfer Calendar.app. Ni allaf ddileu apwyntiadau o'r Calendr a'u dileu o TimeTrade. Mae'n rhaid i mi FYND I'R SAFLE TIMETRADE i reoli fy nghalendr fy hun. Tynnais sylw nad “cysoni” mo hwn - mae “cysoni” yn golygu “cysoni” ond ni chefais unrhyw gefnogaeth. Pan ofynnais am ad-daliad rhannol gan fod hon yn nodwedd a hysbysebwyd, dywedwyd wrthyf nad yw'r cytundeb yn caniatáu ad-daliadau. Pa fath o gwmni sy'n rhoi ymatebion i gwsmeriaid fel hynny? Gadawaf TimeTrade unwaith y bydd fy mlwyddyn ar ben. Peidiwch â phrynu'r cynnyrch hwn.

  4. 4

    Mae'r offeryn hwn yn llawer mwy o beth defnyddiol-dandi ond yn ddefnyddiol ac yn ymarferol ar yr un pryd. Gwnaeth masnach amser waith da wrth ddyfeisio'r pethau cŵl hyn. Dim mwy o bryderon ynghylch amserlennu apwyntiadau. Mae'r llinell hon yn dweud y cyfan, “Felly nid yn unig y byddai'ch arweinwyr yn gosod yr apwyntiad, ond byddai eu gwybodaeth yn eich CRM neu'ch platfform awtomeiddio marchnata yn cael ei diweddaru hefyd!”.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.