Mae'n debyg eich bod yn Gwario Mwy o Amser yn Rheoli Data na Marchnata

marchnata data amser

Ddoe, fe wnes i rannu sut rydyn ni'n swp-lwytho blwyddyn gyfan o ddiweddariadau cymdeithasol. Tra aeth cryn dipyn o waith i'r ymchwil, treuliodd ein tîm gryn ychydig oriau yn tylino'r data a'i wneud yn ffeil y gellid ei lanlwytho. Hyd yn oed ar ôl i ni basio'r holl wiriadau dilysu, roedd yn rhaid i ni fynd drwodd â llaw a dewis neu ychwanegu cyfryngau i'w harddangos ym mhob diweddariad cymdeithasol. Cymerodd sawl awr i'w newid a'i gael yn gywir.

Heddiw, treuliwyd fy amser yn cymryd ychydig dymhorau o ddigwyddiadau a'u mewnforio i safle WordPress cleient sydd â system rheoli digwyddiadau broffesiynol integredig. Yn anffodus, er gwaethaf yr holl glychau a chwibanau a gynhwyswyd gyda'r system, roedd yn dal i ddibynnu ar fod dynol yn eistedd o flaen bysellfwrdd yn llenwi pob manylyn cyffredin ac yn poblogi pob math o bost digwyddiad arferol. Cymerodd trwy'r dydd.

Yn y ddwy enghraifft hyn, roedd y data i gyd ar gael a'i fformatio mewn ffeiliau data y gellir eu defnyddio. Yn yr achos hwn, roedd y ddau yn ffeiliau testun wedi'u seilio ar werth wedi'u gwahanu gan goma. Fodd bynnag, roedd gan y ddau blatfform Martech gyfyngiadau difrifol ar eu galluoedd mewnbynnu data. Dro ar ôl tro, dyma'r mater gyda Martech. Mae gennym yr holl offer ar gael i weithredu ymgyrchoedd effeithiol, ond yn amlach rydym yn dod o hyd i alluoedd mewnforio ac integreiddio anghydnaws neu ddim yn bodoli.

Dydw i ddim ar fy mhen fy hun yn fy rhwystredigaeth. Mewn astudiaeth ddiweddar gan y Cyngor Diwydiant Martech, mae perthynas cariad / casineb â Martech yn esblygu i farchnatwyr.

Yn wahanol i'w cymheiriaid B2C, mae gan farchnatwyr B2B fwy o ddata nag erioed, ond ni allant ei harneisio i adnabod eu cwsmeriaid mewn ffordd a fydd yn eu helpu i farchnata'n fwy effeithiol.

Doug Bewsher, Leadspace Prif Swyddog Gweithredol

Yn ôl yr Arolwg

 • Dywedodd 85% o farchnatwyr eu bod nhw treulio mwy o amser nag erioed yn rheoli technoleg marchnata, yn y cost o dreulio amser yn marchnata'n well ac yn ymgysylltu â chwsmeriaid.
 • Dywedodd 98% o'r marchnatwyr eu bod nhw eisiau mwy o wybodaeth am yr unigolion a'r cwmnïau yn eu cronfeydd data.
 • Roedd 60% o farchnatwyr yn gofyn am a dealltwriaeth fwy cywir o'r persona prynwr a'r person sydd fwyaf tebygol o brynu.
 • Dywedodd mwy na 75% o'r marchnatwyr a arolygwyd y byddai'n well ganddyn nhw treulio mwy o amser datblygu a lansio ymgyrchoedd newydd a dim ond 11% a ddywedodd eu bod eisiau treulio eu diwrnodau gwaith rheoli eu cronfeydd data.

Er bod y marchnatwyr a arolygwyd wedi dweud eu bod yn gwybod bod rheoli eu data yn hanfodol i lwyddiant, roedd y mwyafrif helaeth yn cydnabod eu bod yn treulio cyn lleied o amser â phosibl yn delio ag ef. Mae marchnatwyr yn chwilio am ffordd i awtomeiddio'r broses casglu data a chudd-wybodaeth a'i ddefnyddio i danio eu prif nod - a nodwyd gan yr arolwg fel un sy'n cefnogi gwerthiannau trwy gynhyrchu arweinwyr cymwys.

caru casineb cas

Ynglŷn â Leadspace:

Llwyfan Rheoli Cynulleidfa Leadspace yn galluogi cwmnïau B2B i ymgysylltu'n well â chwsmeriaid a sbarduno twf cyflymach trwy ganiatáu i farchnatwyr ddod o hyd i'w cynulleidfaoedd a'u hadnabod. Wrth i ddata mewnol ac allanol luosi, mae Leadspace yn defnyddio AI i ddarparu un ffynhonnell o wirionedd ar draws yr holl ddata gwerthu a marchnata, nodi cyfrifon ac unigolion newydd net, ac argymell y gweithgareddau marchnata gorau. Wedi'i ddiweddaru mewn amser real, mae data a deallusrwydd yn parhau i fod yn gywir ac yn weithredadwy yn gyson a gellir ei ddefnyddio'n gyson ar draws sianeli gwerthu, marchnata a hysbysebu.

2 Sylwadau

 1. 1

  Ni ddylai trwsio'r data hwnnw fod wedi mynd â chi trwy'r dydd, ac mae'n arwydd eich bod yn gweithio ar luniau bach yn lle lluniau mawr gyda'ch busnes. (Rwy'n gweld hyn oherwydd ei fod yn fy lladd i hefyd.) Dylai trwsio'r data hwnnw fod wedi cymryd ychydig o ymdrechion i fiverr neu bwy bynnag i'w drwsio am ffi enwol o'i gymharu â gwerth eich amser. Rwy'n ysgrifennu hwn i atgoffa fy hun. Roeddech chi'n gwybod sut i'w drwsio, gwnaeth rhywun arall y gwaith mai “dim ond” roeddech chi'n gwybod sut i ddweud wrthyn nhw am wneud hynny ac fe wnaethoch chi dalu'r hyn roedden nhw'n ei ofyn iddyn nhw, mae'n gêm dim cywilydd. Fi yw tramgwyddwr gwaethaf fy mhregethu. (Gallaf ei wneud yn well bob amser, neu dim ond sut i wneud hynny y gwn i ... i fod)

  • 2

   Meh. Nid wyf yn credu bod hyn yn wir Kevin. Er y gallwn allanoli gwaith cyffredin, ni ellir rhoi gwaith allanol i'r ansawdd a'r strategaeth. Hyd yn oed yn yr enghreifftiau a roddais, gan wybod y llun mawr a'r cleient oedd yr hyn a oedd yn ofynnol i mi wneud y golygiadau data yr oedd yn rhaid i mi eu gwneud.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.