TikTok For Business: Cyrraedd Defnyddwyr Perthnasol Yn y Rhwydwaith Fideo Ffurf Fer hwn

Rhwydwaith Hysbysebu Busnes TikTok

TikTok yw'r brif gyrchfan ar gyfer fideo symudol ffurf fer, gan ddarparu cynnwys sy'n gyffrous, yn ddigymell ac yn ddilys. Nid oes fawr o amheuaeth ynghylch ei dwf:

Ystadegau TikTok

 1. Mae gan TikTok 689 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol ledled y byd.  
 2. Mae'r ap TikTok wedi'i lawrlwytho dros 2 biliwn o weithiau ar yr App Store a Google Play. 
 3. Safleodd TikTok fel yr ap uchaf a lawrlwythwyd fwyaf yn iOS App Store Apple ar gyfer Ch1 2019, gyda mwy na 33 miliwn o lawrlwythiadau.  
 4. Mae 62 y cant o ddefnyddwyr TikTok yn yr UD rhwng 10 a 29 oed.
 5. Mae TikTok wedi cael ei lawrlwytho 611 miliwn o weithiau yn India, sef tua 30 y cant o gyfanswm lawrlwythiadau byd-eang yr ap. 
 6. Pan ddaw at yr amser dyddiol a dreulir ar TikTok, mae defnyddwyr yn treulio 52 munud y dydd ar gyfartaledd ar yr app. 
 7. Mae TikTok ar gael mewn 155 o wledydd, ac mewn 75 o ieithoedd.  
 8. Mae 90 y cant o holl ddefnyddwyr TikTok yn cyrchu'r ap yn ddyddiol. 
 9. Mewn llai na 18 mis, tyfodd nifer y defnyddwyr TikTok sy'n oedolion yn yr UD 5.5 gwaith. 
 10. Ar gyfartaledd roedd nifer o fwy nag 1 filiwn o fideos yn cael eu gwylio bob dydd mewn blwyddyn. 

Ffynhonnell: Oberlo - 10 Ystadegau TikTok y mae angen i chi eu Gwybod yn 2021

Fel un o'r apiau mwyaf poblogaidd yn y byd, mae TikTok yn rhoi cyfle i gwmnïau gyrraedd cymuned fawr o ddefnyddwyr sy'n blaenoriaethu adloniant a dilysrwydd.

TikTok For Business yw un o'r unig rwydweithiau a brofodd dwf sylweddol ar iOS (+ cyfran o'r farchnad 52%). Aeth y rhwydwaith cymdeithasol i fyny 1 fan yn iOS i # 7 ac 1 fan yn glanio Android yn # 8. Ar lefel y categori traws-blatfform, fe gyrhaeddodd y 5 safle pŵer gorau mewn Grŵp Adloniant, Cymdeithasol, Ffordd o Fyw, Iechyd a Ffitrwydd, Cyllid, Ffotograffiaeth a Chyfleustodau.

Mynegai Perfformiad AppsFlyer

Rheolwr Hysbysebion TikTok

Gyda Rheolwr Hysbysebion TikTok, mae gan gwmnïau a marchnatwyr fynediad at gynnig a gosod Hysbysebion Mewn-App (IAA) neu gychwyn eu Gosodiadau App symudol i gynulleidfa fyd-eang TikTok a'u teulu o apiau. O dargedu, creu hysbysebion, adroddiadau mewnwelediad ac offer rheoli hysbysebion - Rheolwr Hysbysebion TikTok yn cynnig platfform pwerus, ond hawdd ei ddefnyddio i chi a fydd yn eich helpu i gyrraedd cynulleidfaoedd sy'n caru'ch cynhyrchion neu'ch gwasanaethau.

Rheolwr Hysbysebion TikTok

Lleoliad a Fformatau TikTok Ad

Efallai y bydd eich hysbysebion yn ymddangos yn un o'r lleoliadau canlynol yn seiliedig ar yr ap:

 • Lleoliad TikTok: Bydd hysbysebion yn ymddangos fel hysbysebion mewn bwyd anifeiliaid
 • Lleoliad apiau newfeed: Bydd hysbysebion yn ymddangos yn y swyddi canlynol:
  • Fideo Buzz: mewn-porthiant, tudalen fanylion, ôl-fideo
  • TopBuzz: mewn-porthiant, tudalen fanylion, ôl-fideo
  • NewyddionGweriniaeth: mewn-porthiant
  • Babe: mewn-porthiant, tudalen fanylion
 • Lleoliad pangle: Bydd hysbysebion yn ymddangos yn y fel hysbysebion chwaraeadwy, Hysbysebion fideo rhyngserol, neu hysbysebion fideo wedi'u gwobrwyo.

Mae Rheolwr Hysbysebion TikTok yn cefnogi'r ddau image ad a hysbyseb fideo fformatau:

 • Hysbysebion Delwedd - gellir eu lleoleiddio a derbynnir PNG neu JPG gyda phenderfyniad a awgrymir sydd o leiaf 1200px o daldra wrth 628px o led (gellir cynnwys hysbysebion llorweddol hefyd).
 • Hysbysebion Fideo - yn dibynnu ar ble yr hoffech eu gosod, gellir defnyddio cymarebau agwedd 9:16, 1: 1, neu 16: 9 gyda fideos 5 eiliad i 60 eiliad o hyd yn .mp4, .mov, .mpeg, .3gp , neu fformat .avi.

Mae TikTok yn cynnig Templed Fideo, teclyn sy'n gwneud creu hysbysebion fideo yn gyflymach ac yn haws. Yn syml, gallwch greu hysbyseb fideo trwy ddewis templed a llwytho eich lluniau, testun a logos i fyny.

TikTok: Olrhain Digwyddiadau Gwefan

Mae trosi defnyddwyr TikTok yn ddefnyddwyr gwefan a allai ymweld neu brynu cynhyrchion neu wasanaethau ar eich gwefan yn hawdd gyda'r picsel olrhain TikTok.

TikTok: Olrhain Digwyddiadau Mewn-App

Pan fydd defnyddiwr yn clicio / gweld hysbyseb ac yn cymryd camau pellach fel lawrlwytho, actifadu, neu brynu mewn-app o fewn y ffenestr trosi set, mae'r Partneriaid Mesur Symudol (MMP) yn cofnodi ac yn anfon y data hwn yn ôl i TikTok fel trosiad. Yna dangosir y data trosi, gan ddefnyddio priodoli clic olaf, yn Rheolwr Hysbysebion TikTok a dyma'r sylfaen ar gyfer optimeiddiadau yn yr ymgyrch yn y dyfodol.

TikTok ar gyfer Achos Defnydd Busnes: Llechi a Dweud

Enghraifft TikTok Ad

Fel siop gemwaith annibynnol, roedd Slate & Tell yn edrych i godi ymwybyddiaeth ac ystyriaeth yn ystod y tymhorau gwerthu brig. Trwy ddefnyddio teclyn Smart Video Creative hawdd ei ddefnyddio TikTok For Business a gwneud y gorau o ymgyrchoedd i ddigwyddiadau, fe wnaethant greu pobl greadigol hwyliog a gafaelgar a gyrhaeddodd ddefnyddwyr 4M TikTok ac a arweiniodd at 1,000 o sesiwn sengl ychwanegu at eich trol siopa trawsnewidiadau, gan eu helpu i gyflawni eu nod o 2X dychwelyd-ar-wariant o fewn dim ond 6 mis.

Dechreuwch ar TikTok Heddiw!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.