TidyMarketer: Hwb Marchnata SaaS All-In-One ar gyfer Ymgyrchoedd Hysbysebu

tidymarketer

Mae gwariant cyfryngau byd-eang yn cynyddu ar gyfradd o 5.1%, y disgwylir iddo gyrraedd $ 2.1 trillion yn 2019, yn ôl McKinsey. Gwariant ad digidol yn barod i goddiweddyd gwariant teledu yn 2018. TidyMarketer wedi lansio datrysiad ymgyrch farchnata gydag adeiladwr cynllun cyfryngau, calendr ymgyrchu, adroddiadau awtomataidd a llawer mwy, ar gyfer cydweithredu timau marchnata ac asiantaethau.

Mae platfform SaaS yn caniatáu i farchnatwyr gynllunio, cydlynu, cydweithredu a graddio holl reoli ymgyrchoedd o un platfform. Fe'i cynlluniwyd i helpu marchnatwyr i redeg ymgyrchoedd llwyddiannus o farchnata e-bost i'r cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus, digwyddiadau a llawer mwy.

TidyMarketer's Mae Adeiladwr Cynllun Cyfryngau awtomatig, wedi'i lwytho â meincnodau a fformwlâu DPA, yn caniatáu i ddefnyddwyr greu ac addasu strategaethau ymgyrchu, gan ddefnyddio dyraniad cyllideb a pherfformiad ymgyrchu hysbys i ragweld canlyniadau ymgyrchu. Gallai hyn fod yn werthiannau ar-lein, gosodiadau ap symudol, arweinyddion neu fwy.

Mae nodweddion TidyMarketer yn cynnwys

  • Cynlluniau Marchnata - yn caniatáu i dimau adeiladu cynlluniau marchnata cynhwysfawr, ynghyd â delweddau clir, gan gynnwys canlyniadau rhagamcanol a buddsoddiadau cyfryngau, yn barod i'w rhannu â thimau mewnol neu gleientiaid allanol. Mae offer awtomataidd yn dileu'r angen am adroddiadau â llaw, ac mae hyn yn helpu cwmnïau i symleiddio eu gwaith, lleihau'r risg o gamgymeriad dynol ac yn y pen draw raddfa gweithrediadau.
  • Calendr yr Ymgyrch - mae nodweddion llusgo a gollwng a hysbysiadau ar unwaith, yn golygu y gall timau gydlynu nifer o ymgyrchoedd mewn un lleoliad canolog.
  • Dasgu Manager - yn galluogi defnyddwyr i aseinio tasgau i aelodau a rheoli contractwyr ac asiantaethau allanol.

Am $ 25 / mis, mae'r dechnoleg gymdeithasol sy'n pweru platfform SaaS yn caniatáu i farchnatwyr gynllunio, cydlynu a rheoli ymgyrchoedd, i gyd trwy un rhyngwyneb canolog, hawdd ei ddefnyddio. Fe'i cynlluniwyd i helpu marchnatwyr i redeg ymgyrchoedd llwyddiannus o farchnata e-bost i'r cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus, digwyddiadau a llawer mwy. Mae TidyMarketer hefyd yn cynnig datrysiad asiantaeth.

Cofrestrwch ar gyfer TidyMarketer

Datgeliad: Rydym yn defnyddio dolen gyswllt ar gyfer TidyMarketer yn yr erthygl hon