Mae Thunderbird yn Cyrraedd! Mae rhai nodweddion yn lladd, eraill yn cael eu lladd!

ThunderbirdNeithiwr mi wnes i lwytho i fyny Mozilla Thunderbird i'w brofi. Mae Thunderbird yn Firefox's cefnder ... y Cleient E-bost. Ar ôl i mi lawrlwytho thema neu ddwy a newid fy holl ddewisiadau, rydw i wedi ei redeg yn eithaf braf. Mae'n gleient e-bost eithaf braf, gyda nodweddion ychwanegol integreiddio a thagio Gmail.

Tagio yw'r gallu i ollwng rhai geiriau allweddol rydych chi'n eu gwneud a'u neilltuo i unrhyw wrthrych, e-bost yn yr achos hwn. Mae hyn yn caniatáu ichi chwilio a dod o hyd i eitemau yn hawdd yn ôl y tag a neilltuwyd gennych. Nodwedd braf ... mae tagio yn rhywbeth rydyn ni'n ei weld lawer o'r dyddiau hyn ar y Rhyngrwyd (rydw i wrth fy modd yn ei ddefnyddio Blasus tagio URLs).

Mae yna un nodwedd wnes i ddod o hyd iddi yn Thunderbird a wnaeth fy ngyrru'n wallgof, er ... mapio caeau wrth fewnforio fy Llyfr Cyfeiriadau. Mae'r rhyngwyneb yn ddiwerth ac yn rhwystredig i unrhyw ddiwedd.

Llyfr Cyfeiriadau Mewnforio Thunderbird

I fapio cae, rydych chi'n dewis y maes o'ch ffeil a'i symud i fyny neu i lawr i'w alinio â'r maes yn Thunderbird. Yr unig broblem yw pan fyddwch chi'n symud eich cae i fyny neu i lawr, mae'n adleoli'r cae a oedd yno i'r cyfeiriad arall yn wreiddiol. Ar adegau, roedd hefyd yn dyblygu'r caeau yn fy marn i. Nid wyf yn siŵr pwy feddyliodd am y cynllun hwn ond mae'n hurt. Dylent fod wedi cael blychau cyfuniad â'r caeau Thunderbird ynddynt. Wrth i chi ddewis pob maes o'ch ffeil ffynhonnell, dylech allu dewis y maes Thunderbird i'w fapio iddo.

Thunderbird, os gwelwch yn dda KILL y rhyngwyneb ofnadwy hwn. Yn y pen draw, rhoddais y gorau i fewnforio fy holl feysydd a dim ond mewnforio enw a chyfeiriad e-bost. Os na all marchnatwr cronfa ddata sydd â phrofiad cronfa ddata menter fapio meysydd, rwy'n dyfalu mai ychydig iawn o bobl eraill sy'n ei chael hi'n hawdd ei ddefnyddio. Os ydych chi am i bobl fabwysiadu'ch cleient e-bost, dylech sicrhau eu bod yn gallu symud eu llyfrau cyfeiriadau yn hawdd o un cleient i'r llall. Roedd hyn yn amhosibl.