Tair ffordd hawdd i ddechrau monitro'ch brand ar-lein

Depositphotos 7537438 s

Os ydych chi wedi bod yn dilyn tueddiadau cyfryngau cymdeithasol o gwbl, mae'n debyg eich bod wedi clywed llawer am ymuno â'r “sgwrs” a sut i gymryd rhan. Efallai eich bod hefyd wedi clywed y rhybudd: “mae pobl yn siarad am eich cwmni p'un a ydych chi yno ai peidio”. Mae hyn yn hollol wir ac yn rheswm gwych i neidio i'r cyfryngau cymdeithasol a dechrau cymryd rhan. Os ydych chi'n rhan o'r sgwrs, gallwch ymateb i ymholiadau, rheoli difrod, a chynnig gwell gwasanaeth i gwsmeriaid.

Felly sut ydyn ni'n cadw i fyny â'r holl sgyrsiau? Dyma dri pheth y gallwch eu sefydlu mewn ychydig funudau i ddechrau monitro sgyrsiau am eich brand.

 1. Defnyddiwch Rhybuddion Google. Mae'n debyg mai hwn yw un o'r offer symlaf ond mwyaf effeithiol sydd ar gael ar gyfer monitro brand. Mae Google Alerts yn caniatáu ichi greu rhybuddion allweddair penodol a fydd yn anfon e-bost atoch bob tro y bydd cynnwys yn ymddangos ar y we sy'n cynnwys yr allweddeiriau hynny. trydarbîpGan mai SpinWeb yw enw fy nghwmni, mae gen i rybudd wedi'i sefydlu i fonitro'r gair “SpinWeb”, sy'n golygu fy mod i'n cael negeseuon e-bost bob tro mae fy nghwmni'n cael ei grybwyll ar y we.
 2. Sefydlu rhybuddion ar TweetBeep. Mae TweetBeep yn wasanaeth rhad ac am ddim (am hyd at 10 rhybudd) sy'n monitro sgyrsiau ar Twitter ac yna'n anfon e-byst atoch sy'n rhestru'r holl drydariadau sy'n cynnwys eich allweddair. Mae rhybudd a sefydlwyd ar gyfer “SpinWeb” yn anfon e-bost dyddiol (neu bob awr, os yw'n well gennyf) sy'n cynnwys yr holl drydariadau sy'n siarad am fy nghwmni.cymdeithasu Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd imi neidio'n ddetholus i sgyrsiau sydd o ddiddordeb i mi.
 3. Sganio rhwydweithiau cymdeithasol gyda SocialMention. Mae'r gwasanaeth hwn yn olrhain dros 80 o rwydweithiau cymdeithasol ar gyfer eich allweddair, gan gynnwys Twitter, Facebook, FriendFeed, Youtube, Digg, Google ac ati. Mae gan SocialMention rai nodweddion ychwanegol braf hefyd sy'n monitro cryfder a dylanwad sgyrsiau.

Os ydych chi'n chwilio am ffordd hynod o hawdd i ddechrau monitro brand trwy'r cyfryngau cymdeithasol, mae treulio ychydig funudau yn sefydlu'r tri offeryn hyn yn lle gwych i ddechrau. Bydd yn awtomeiddio'ch ymdrechion ac yn eich hysbysu am yr hyn sy'n cael ei ddweud am eich cwmni. Fe welwch hefyd ei fod yn cryfhau'ch perthnasoedd ar-lein oherwydd eich bod chi'n gallu cymryd rhan weithredol pryd bynnag mae unrhyw un yn siarad amdanoch chi, ac mae hynny'n wasanaeth gwych i gwsmeriaid.

Un sylw

 1. 1

  Post gwych, Michael!

  Esblygiad o'r diwydiant cyfryngau cymdeithasol yw monitro. Gwrando fu'r cam cyntaf, ond nid yw'n ddigonol mwyach. Mae angen ymgysylltu. Yn dibynnu ar beth yw eich anghenion monitro ac ymgysylltu, efallai y bydd yr offer uchod yn gweithio, neu efallai y bydd angen i chi fynd i ddatrysiad mwy trwm. Pan fydd gennych gyfle, edrychwch ar yr offeryn Mewnwelediad Cymunedol o Biz360 - ffordd wych o fonitro, darganfod pwy yw ffynonellau mwyaf effeithiol y sgyrsiau, fel y gallwch ymgysylltu, a hyd yn oed ddirprwyo tasgau ymgysylltu i eraill yn eich cwmni (socialCRM ). Mae croeso i chi fy pingio unrhyw bryd.

  Maria Ogneva
  @themaria @ biz360
  mognefa (yn) biz360 (dot) com

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.