Pum Awgrym Da ar gyfer Adeiladu Strategaeth Cynnwys Arweinyddiaeth Meddwl

Awgrymiadau Cynnwys Arweinyddiaeth Meddwl

Mae pandemig Covid-19 wedi tynnu sylw at ba mor hawdd yw adeiladu - a dinistrio - brand. Yn wir, mae union natur y ffordd y mae brandiau'n cyfathrebu yn newid. Mae emosiwn bob amser wedi bod yn sbardun allweddol wrth wneud penderfyniadau, ond mae sut mae brandiau'n cysylltu â'u cynulleidfa a fydd yn pennu llwyddiant neu fethiant yn y byd ôl-Covid.

Mae bron i hanner y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn dweud bod cynnwys arweinyddiaeth meddwl sefydliad yn cyfrannu'n uniongyrchol at eu harferion prynu, eto Nid oes gan 74% o gwmnïau unrhyw strategaeth arweinyddiaeth meddwl yn lle.

Edelman, 2020 B2B Astudiaeth Effaith Arweinyddiaeth Meddwl

Yn y blog hwn, byddaf yn archwilio pum awgrym gorau i adeiladu strategaeth arweinyddiaeth meddwl fuddugol:

Tip 1: Canolbwyntiwch ar yr hyn y mae rhanddeiliaid ei eisiau gan eich cwmni

Efallai ei fod yn swnio fel cwestiwn sylfaenol ond mae arweinyddiaeth feddwl yn ymwneud â dangos arbenigedd eich cwmni, yn hytrach na hyrwyddo unigolion. I wneud hynny'n effeithiol, rhaid i chi ddarganfod pa broblemau y bydd eich cynulleidfa yn eu hwynebu dair, pedair, pum mlynedd o'ch blaen. Bydd dull arweinyddiaeth meddwl wedi'i seilio ar ymchwil ansoddol a meintiol, sy'n cynnig mewnwelediad strategol i'r farchnad, yn sicrhau na wneir gweithgaredd cyfathrebu ar fympwy, ond wedi'i deilwra ar gyfer eich cynulleidfa gydag agwedd seiliedig ar ddata tuag at adrodd straeon.

Awgrym 2: Bod â Gweledigaeth Glir Ar Gyfer Lle Bydd Arweinyddiaeth Meddwl yn Effeithio Yn Y Twnnel Gwerthu

Yn enwedig mewn amgylchedd B2B, gall pryniannau fod yn gymhleth ac yn anodd. Gall arweinyddiaeth feddwl chwarae rhan hanfodol wrth ddangos pam mai chi yw'r dewis gorau ar gyfer y swydd. Mae hyn yn amlwg yn gydbwysedd cain oherwydd - yn wahanol i farchnata cynnwys - ni all arweinyddiaeth feddwl hyrwyddo cynhyrchion neu wasanaethau yn agored. Mae ymchwil diwydiant yn ennill calonnau a meddyliau, gan greu cynnig gwerth yn seiliedig ar y pethau sydd bwysicaf i'ch cynulleidfa.

Tip 3: Dysgwch Beth sy'n Eich Gwneud yn fwyaf Credadwy

Mae'n cymryd amser i ennill hygrededd, yn enwedig mewn marchnadoedd dirlawn. Gan mai cyfathrebu digidol oedd yr unig ddull mewn gwirionedd i gyrraedd cynulleidfaoedd yn ystod y pandemig, mae pobl wedi cael gormod o gynnwys, gan arwain yn anochel at flinder. Rydym yn eich annog i edrych ar ymuno â dylanwadwyr diwydiant fel cyrff masnach, cwsmeriaid, a phartneriaid i gymryd safbwynt ar y cyd ar arweinyddiaeth meddwl. Bydd hyn yn helpu i adeiladu ymddiriedaeth ar unwaith a allai fel arall gymryd blynyddoedd i'w hadeiladu.

Awgrym 4: Peidiwch â Gadael i'ch Strategaeth Cynnwys Ddioddef Blinder

Mae dod i fyny â phynciau ffres yn her enfawr i'r mwyafrif o arweinwyr meddwl, ond os ydych chi'n agosáu ato o ongl hunan-wasanaethol, yna byddwch chi'n taro wal yn gynt o lawer. Er enghraifft, nid yw newyddiadurwyr byth yn rhedeg allan o bethau i'w dweud oherwydd eu bod yn chwilio am rywbeth newydd yn digwydd yn eu maes arbenigedd. Ac nid yw'r newyddion byth yn stopio. Meddyliwch fel newyddiadurwr, blaenoriaethwch ymchwil gyson sy'n dod â sylwebaeth newydd a chraff i 'newyddion' amserol sy'n bwysig i'ch rhanddeiliaid. 

Awgrym 5: Ni ellir Tanio Dilysrwydd  

Yn fyr: dangoswch i'ch cynulleidfa eich bod chi ynddo am y daith hir. Nid yw arweinyddiaeth feddyliol yn ymwneud â dangos i bawb pa mor glyfar a llwyddiannus ydych chi. Nid yw'n ymwneud â bod yn edgy er ei fwyn chwaith. Mae arweinyddiaeth feddyliol yn ymwneud ag arddangos arbenigedd a dangos eich bod o gwmpas i ddatrys problemau heddiw ac yn y dyfodol. Sicrhewch fod eich themâu cynnwys, tôn eich llais a'ch pwyntiau data yn ddilys ac yn wirioneddol gynrychioli'r hyn rydych chi'n sefyll amdano. 

Yn oes y cyfathrebu aml-sianel, ni fu erioed yn bwysicach datblygu dull arweinyddiaeth meddwl sy'n ddilys i'ch cwmni, gan ychwanegu gwerth i gwsmeriaid a thorri trwy'r sŵn. Gallai 2021 fod yn flwyddyn i chi gamu i fyny a chael eich clywed.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.