Thor Schrock Trounces Gurus Marchnata Rhyngrwyd? Rhoi $ 1,800 mewn Arian Parod a Gwobrau

** Pennau i fyny **
Darllenwch hyd y diwedd am gyfle i ennill $ 1,000 ARIAN!

Fe wnaeth Doug a llawer ohonoch fy nghefnogi ar sioe realiti Next Internet Millionaire, ac er mai fi oedd yr ail yn ail cefais gyfle anhygoel i ddysgu gan rai gurus marchnata rhyngrwyd anhygoel yn y Ystafell Ddosbarth Ddirgel.

Thor SchrockAc roeddwn i'n fyfyriwr da IAWN. Mor dda mewn gwirionedd fy mod i'n mynd â dau o'm cyn-hyfforddwyr guru, Marlon Sanders ac Armand Morin i'r sied goed yn Joel Comm's Rhaglen Gysylltiedig Ystafell Ddosbarth Ddirgel!

Dyma beth ddysgais i a sut rydw i'n curo rhai o'r marchnatwyr rhyngrwyd gorau yn y byd.

Byddwch yn Ninja Marchnata, nid Rhoddwr Marchnata.

Dysgodd Marlon Sanders y theori y tu ôl i rywbeth yr wyf yn gyfarwydd ag ef yn y gorffennol. Dywedodd fod gwendid yn cyd-fynd â phob cryfder. Os ydych chi yn erbyn cystadleuydd uwchraddol, ni ddylech ymosod ar eu cryfder. Rydych chi am ymosod ar y gwendid sy'n cyd-fynd â'u cryfder.

Er enghraifft, os ydych chi'n mynd i fyny yn erbyn Best Buy sy'n ceisio gwerthu cyfrifiaduron, peidiwch ag agor siop uwch gyda staff gwerthu a chefnogi cymedrol o fedrus a dewis enfawr o gyfrifiaduron personol.

Yn lle hynny, gwerthwch gyfrifiaduron o ansawdd uchel sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer anghenion y defnyddiwr ac sy'n darparu gwasanaeth arobryn a chynllun cymorth i'w gefnogi. Trwy ymosod ar y gwendid o fewn eu cryfder, rydych yn negyddu mantais gystadleuol Best Buy.

Po fwyaf Broke Chi Y Gorau Mae Angen Eich Delwedd

Mae gwefannau fel Amazon, neu Google, neu Youtube yn wefannau gwerth miliynau o ddoleri gyda logos sy'n cael eu cydnabod gan ymwelwyr ac mae pobl wedi dod i ymddiried ynddynt.

Esboniodd Armand Morin i mi nad oes damwain yn y ffaith mae'n debyg y gallwch ddelweddu logos pob un o'r cwmnïau uchod yn eich meddwl ar hyn o bryd.

O ganlyniad pan fydd un o'r gwefannau hyn eisiau ichi weithredu, p'un a yw'n prynu llyfr neu'n uwchlwytho fideo, rydych yn fwy tebygol o gymryd y camau hynny oherwydd eich bod yn ymddiried yn ymddiried yn yr enw a'r logo.

Y gost fwyaf yr ydych chi'n ei hysgwyddo mewn busnes yw cael cwsmer am y tro cyntaf. Dylai gwerthiannau eilaidd i'r un cwsmer fod yn gakewalk os ydych chi wedi brandio'n iawn a bod eich cwsmer yn eich adnabod y tro nesaf y byddwch chi'n curo.

Os yw Llun yn 1,000 o eiriau, Beth sy'n werth fideo?

Mae defnyddio fideo i yrru traffig i'ch gwefan yn ffurf ar gelf, ac os ydych chi'n ei feistroli bydd gennych offeryn hynod effeithiol y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei anwybyddu.

Gall unrhyw un bostio dolen gyswllt mewn ychydig eiliadau. Nid yw'n biggie i fynd i mewn i Google Search. Ond mae cymryd fideo yn cymryd peth amser a rhywfaint o dalent. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod sut i yrru traffig gyda fideos, felly nid ydynt yn llanastr ag ef o gwbl.

Mike Koenigs Dysgodd Mike i mi sut i gynhyrchu fideo, ei gael o flaen pelenni llygaid, ac yna cael y pelenni llygaid hynny i wefan. Fe ddysgodd i mi sut i ddefnyddio fideos i yrru traffig yn union fel y mae peiriant chwilio yn ei wneud, ac roedd hon yn gydran enfawr a’m gyrrodd uwchben y marchnatwyr guru eraill.

Esboniodd y bydd pobl yn goddef fideo gwael i bwynt, ond os yw'ch sain yn ddrwg, ni fyddwch yn mynd heibio'r 2 eiliad gyntaf. Os ydych chi'n mynd i wario arian ar offer, prynwch feicroffon da yn gyntaf, ac yna cael camera da.

Yna roedd y rig goleuo $ 30 y mae'n rhaid ei gael y gallwch ei wneud o bethau yn Home Depot a fydd yn goleuo'ch set fideo gyfan. Gwybodaeth fwy anhygoel a fydd yn gwneud i'ch fideos edrych yn anhygoel ac yn rhoi mantais i chi dros yr ychydig eraill sy'n taflu rhai fideos ar-lein.

Y Cynffon Hir yw Ffrind Traffig Gorau Blogger

Esboniodd Dave Taylor, os byddwch chi'n llunio swydd yn iawn gyda'r cynnwys y mae pobl ei eisiau, byddwch chi'n medi ychydig bach o draffig ar y swydd honno am gyfnod amhenodol i'r dyfodol wrth i bobl chwilio am yr hyn maen nhw ei eisiau.

Yn y pen draw, bydd y dull cynffon hir o flogio yn cynhyrchu llawer o dyniadau traffig bach sy'n ychwanegu at un presenoldeb pwerus ar y we.

Gallwch chwilio am bron unrhyw beth ar-lein a dod o hyd i un o dudalennau Dave Taylor yn rhywle yn y canlyniadau.

Symffoni o Gicio Botwm Guru

Yn hytrach na chymryd system un guru yn unig, cyfunais sawl dull o'r Secret Classroom i wneud peiriant marchnata a oedd yn fwy pwerus nag unrhyw un o fy hyfforddwyr ar eu pennau eu hunain.

Dechreuais gyda thair gwefan i gyd wedi'u cynllunio i hyrwyddo'r un cynnyrch. Mae mwy o wefannau yn golygu mwy o gyfleoedd i hawlio smotiau yn y 10 canlyniad chwilio uchaf a gorfodi safleoedd eraill i lawr.

Symudais yn gyflym i gael mynegeio fy safleoedd cyn y lansiad cyn, a www.nextinternetmillionwedvd.com oedd fy ngwefan flaenllaw.

Yn dilyn cyngor Marlon, roedd angen i mi ymosod ar wendid yn y jyggernaut Secret Classroom. Yn hytrach na chwarae'r un peth? Rwy'n gosod cwci ar eich cyfrifiadur? gêm atgyfeirio, ymosod ar y Secret Classroom ar bris trwy gynnig ad-daliad.

Mae Joel yn cynnig comisiwn cyswllt $ 200 ar gyfer pob set Secret Classroom rwy'n ei werthu, felly cynigiais ad-daliad $ 100 i unrhyw un sy'n prynu trwy fy ngwefannau. Rwy'n golygu o ddifrif, os oeddech chi'n bwriadu prynu'r set beth bynnag, beth am arbed y $ 100, dde?

Cyn gynted ag y dysgais mai enw'r set DVD fyddai'r Ystafell Ddosbarth Ddirgel, defnyddiais y technegau SEO / SEM sylfaenol i fachu man # 2 yn Google ar gyfer fy ngwefan nextinternetmillionwedvd.com.

Nesaf, fe wnes i gyflogi codydd i wneud ffurflen cyflwyno e-bost i mi a oedd yn caniatáu imi gasglu enwau a chyfeiriadau e-bost ar y gwefannau a'u storio mewn cronfa ddata. Llwyddais i gasglu dros 170 o arweinwyr pobl a oedd â diddordeb yn y cynnig disgownt.

Yna fe wnes i gynhyrchu 12 fideo sampl Secret Classroom (1 ar gyfer pob hyfforddwr) wedi'u gwneud o ddaliadau sgrin fideo a sain o benodau Next Internet Millionaire. Defnyddiais dechnegau Mike i ysgrifennu teitlau, disgrifiadau, URLau a thrydydd negeseuon isaf a fyddai'n perfformio. Fe wnes i uwchlwytho'r rheini i bob un safle rhannu fideo ar y ddaear.

Yna cynhaliais bron pob un o'r mannau gorau yn chwiliadau fideo Google, Yahoo, ac Youtube ar gyfer y term ystafell ddosbarth gyfrinachol. Nesaf, roedd hi'n bryd ymosod ar Chwilio Blog.

Dechreuais bostio ar fy mlog sawl gwaith y dydd gan ddefnyddio cyngor cynffon hir Dave Taylor. Tra roedd fy nghystadleuaeth yn chwarae rhyfeloedd cwci yn gyrru traffig trwy eu cysylltiadau cyswllt, roeddwn yn casglu cyfeiriadau e-bost ac yn meithrin perthnasoedd.

Yna ar Ragfyr 5 tynnodd Joel y sbardun. Fe wnes i e-bostio fy rhestr, cyhoeddi post blog, gosod hysbyseb Google AdWords, a llwytho fy nhudalennau glanio ar ôl y lansiad.

Pan setlodd y llwch, roeddwn yn aelod cyswllt # 1 Joel ar ôl diwrnod 1. Roeddwn i ymhell o flaen Marlon Sanders yn ogystal ag Armand Morin? yr union gurws a addysgodd fi yn yr Ystafell Ddirgel. Efallai y byddan nhw'n dal i raliu i'm goddiweddyd, ond dyna lle mae cam 2 yn dod i mewn!

Dwi angen i chi fy helpu i orffen y swydd a phrofi bod swm y ddysgeidiaeth Dosbarth Cyfrinachol yn fwy pwerus na phob sesiwn unigol.

Rwy'n rhedeg a cystadlu ar fy mlog gyda dros $ 1,800 mewn arian parod a gwobrau i fyny i gydio. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud i gael cip ar ennill yw gwneud post, gwneud sylw, ac ychwanegu dolen blogroll.

Edrychwch ar yr ornest a gadewch i mi wybod beth yw eich barn chi. Byddaf yn cadw Doug yn cael ei bostio ar sut rydw i'n gwneud, ond fy mwriad yw gorffen y swydd y dechreuais i yn Colorado ym mis Awst, a'r tro hwn rwy'n credu y bydd Joel yn sylwi.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.