Mae hyn yn haeddu post blog ... Diolch, Kathy!

Ychydig amser yn ôl, dechreuais roi fy nghysylltiadau dyddiol i fyny ar bost blog sengl ar fy safle. Fe wnes i hynny am gwpl o resymau:

  1. Doedd gen i ddim byd i'w ychwanegu at y sgwrs ond roeddwn i'n bendant eisiau i'm darllenwyr ddod o hyd i'r 'tlysau' bach hyn o wybodaeth.
  2. Doeddwn i ddim eisiau adfywio'r hyn roedd pawb arall wedi'i ysgrifennu eisoes. Ni allaf ddweud wrthych pa mor rhwystredig ydoedd ac mae i mi fynd trwy 100 porthiant ar fy darllenydd cyn-iPhone, iPhone, ac ôl-iPhone. Os mai dim ond adfywiad ydyw, taflwch ddolen i fyny a gwnewch hynny ag ef.

Nid wyf wedi clywed unrhyw gwynion am y dolenni - mae'r holl sylwadau wedi bod yn gadarnhaol mewn gwirionedd. Gobeithio eich bod chi'n hoffi'r ffordd hon i mi gyfleu'r wybodaeth rydw i'n ei chymryd.

Mae'r swydd hon yn wahanol, serch hynny. Ni allaf dynnu sylw ato heb unrhyw nodyn. Yn yr holl flogiau rydw i wedi cyfeirio atynt o fy safle, Creu Defnyddwyr Dioddefaint yw un o fy ffefrynnau o bell ffordd.

Dyma enghraifft syml o ba mor bwerus yw'r blog hwn, crynhodd Kathy Sierra yr hyn rwy'n ymladd drosto ac yn gweithio arno bob dydd o fy swydd amser llawn gyda dau ddelwedd syml:

Datblygiad nodwedd:

Featuritis

Ac ar feddalwedd trwy gonsensws:

Grwpiau Dumb

Sylwais ar ddigon o flogiau ond ceisiais osgoi cysylltu â'r sefyllfa ofnadwy y cafodd Kathy ei hun ynddi. Kathy oedd targed rhai swyddi a bygythiadau ysgytiol a dychrynllyd ar safle arall. Nid wyf am roi geiriau yng ngheg Kathy ond a barnu o'i hysgrifennu, mae'n amlwg ei fod wedi newid popeth. Ni allaf ond dychmygu sut beth oedd hyn i fynd drwyddo ac mae fy meddyliau a'm gweddïau gyda Kathy.

Mae Kathy yn gadael blogio oherwydd yr amlygiad torfol a ddaw yn ei sgil. Mae llawer o bobl yn gwthio Kathy i barhau gyda'i blog ond nid wyf yn credu bod hynny'n deg o gwbl. Roedd Kathy mor hael gyda'i blog, roedd yn anhygoel. Gellid yn hawdd fod wedi gwneud cynnwys y blog mewn rhifyn neu ddau o Pennaeth yn Gyntaf llyfrau, ond yn lle hynny rhoddwyd y meddyliau gwych hyn inni yn rhad ac am ddim.

Diolch, Kathy! Os mai'ch ffocws oedd helpu neu newid un person sengl gyda'ch blog, rydych chi wedi llwyddo gyda mi. Edrychaf ymlaen at eich angerdd nesaf! Byddwn i wrth fy modd yn eich gweld chi'n crynhoi'r holl wybodaeth o'ch blog i mewn i lyfr gwych ... efallai y gallwch chi gael gwefan neu gylchlythyr model tanysgrifio caeedig sy'n parhau ac sy'n rhoi'r diogelwch rydych chi'n ei haeddu i chi.

Canllaw Head Start efallai ar gyfer Datblygu a Rheoli Cynnyrch Meddalwedd? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys y 2 ddelwedd hynny - maen nhw'n dweud y stori gyfan!

Un sylw

  1. 1

    Methu cytuno mwy. Blog Kathy oedd un o'r rhai cyntaf i mi danysgrifio iddo, ac mae wedi profi i fod yn berl ers hynny. Rwy’n cofio darllen dim llai na dwsin o erthyglau a mynd “waw” reit ar ôl hynny. Mae'n un o'r blogiau hynny sydd byth yn peidio â'ch syfrdanu â dyfnder a dealltwriaeth cysylltiadau busnes-cwsmer a defnyddioldeb meddalwedd.

    A dweud y gwir, rydw i wedi gwirioni ar bwy bynnag wnaeth hyn ac achosi i hyn ddod i ben. Rwy'n dyfalu mai'r cyfan y gallwn ei wneud nawr yw cloddio'r hen bethau a dysgu, kinda fel yr hyn a wnaethoch yma.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.