Maen nhw'n Anghywir ... Dydych chi ddim yn Trydar Digon

gormod o drydariadau

Ychydig flynyddoedd yn ôl, byddwn wedi cynghori pobl rhag trydar gormod. Mewn gwirionedd, roedd yn rheswm allweddol pam nad oedd pobl yn eich rhyddhau ar Twitter. Ymhen ychydig flynyddoedd ac mae Twitter wedi mynd o ychydig o gywion yr awr i ruo byddarol o awtopostau, cyfrifon ffug, sbamwyr, a gwybodaeth ar gyflymder na ellir ei dreulio ar unrhyw lefel gyffyrddus.

Y gwir yw, os ydych chi'n ceisio cael sylw mewn ystafell uchel, mae'n rhaid i chi naill ai godi'ch llais neu barhau i ailadrodd eich hun. Mae Twitter yn ystafell uchel… yn wallgof o uchel.

Rwy'n parhau i ddarllen rheolau o ran Twitter ar-lein. Mae rheolau yn parhau i gael eu cyhoeddi am y yr amser gorau i Tweet ac Trydar gormod. Penderfynais brofi'r rhain rheolau. Mewn gwirionedd, ni wnes i ddim ond prawf bach iawn, fe wnes i chwythu Twitter i fyny.

Peidiwch â'm Cael yn Anghywir

Ydw i'n hoffi sgrechian mewn ystafell uchel? A ydw i'n hoffi ailadrodd fy hun? Na ... mae'n gas gen i. Ac rwy'n siŵr y bydd rhai pobl yn dweud wrthyf y bydd y cyngor rydw i ar fin ei roi yn ychwanegu at y broblem ac nid yn helpu i'w datrys.

Nid pobl fel fi yw'r broblem. Y broblem yw'r ystafell. Bob dydd ers blynyddoedd lawer, rydw i wedi cymryd rhan weithredol yn y Twitterverse ac wedi ceisio darparu gwerth, adloniant, cymorth a sgwrs. Dros amser, serch hynny, rydw i wedi blino ar Twitter. Rwy'n agor fy mhorthiant ac mae canran fach o'r sgwrs o werth.

Bron bob dydd rwy'n blocio sbamiwr. Pan fyddaf yn edrych ar eu tudalen, mae ganddyn nhw un neges yn cael ei hailadrodd gannoedd o weithiau. O ddifrif, pa mor anodd yw hi i Twitter roi hidlydd ar gyfrifon i sicrhau nad ydyn nhw'n ailadrodd eu neges drosodd a throsodd?!

Felly, nes i Twitter benderfynu gwneud rhywbeth am ansawdd a maint y wybodaeth a rennir trwy Twitter, rwyf wedi penderfynu torri'r rheolau o fy nghydweithwyr cyfryngau cymdeithasol. O… ac fe weithiodd.

Trydar Pob Awr, 24 Awr y Dydd

Cyflwynodd Jenn fi ategyn WordPress gwych o'r enw Revive Old Post. Er bod fersiwn am ddim, byddwn yn argymell yn gryf talu am y nodweddion ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yn y fersiwn Pro anhygoel. Mae gan y fersiwn dunnell yn fwy o nodweddion ac mae'n gwella'r gallu i wthio'ch cynnwys gyda delwedd dan sylw yn uniongyrchol o WordPress. Mae'r ategyn hefyd yn caniatáu ar gyfer Bit.ly integreiddio fel y gallwch fesur y gyfradd clicio drwodd o'r dolenni a rennir.

Dyma enghraifft o sut mae'r Cerdyn Twitter yn ymddangos

Rwy'n gosod yr ategyn i bostio cynnwys ar hap o fewn y flwyddyn ddiwethaf bob awr ar Twitter. Er fy mod yn arfer postio 2 i 4 diweddariad y dydd, nawr cyhoeddais 24 i 30 gwaith y dydd. Gyda'r cymaint o sŵn, byddech chi'n meddwl y byddwn i'n colli fy holl ddilynwyr ac yn gyrru fy ymgysylltiad yn y tanc. Nope.

Adfywio Old Post Pro

Canlyniad Trydar Gormod

Nid yw ystadegau'n dweud celwydd ac mae fy Twitter Analytics yn ogystal â Google Analytics fy safle yn dweud wrthyf fod hwn yn symudiad anhygoel! Dyma ddadansoddiad:

  1. Cyfradd Ymgysylltu O 0.5% i dros 2.1%!
  2. Argraffiadau Trydar UP 159.5% i 322,000.
  3. Ymweliadau Proffil UP 45.6% i 2,080.
  4. dilynwyr UP 216 i 42,600.
  5. Retweets UP 105.0% i 900.
  6. Tweets Yn Cysylltu â Chi UP 34.3% i 6,352.
  7. Traffig Safle o Twitter UP 238.7% i 1,952 o ymweliadau.

Nid wyf yn siŵr sut y gallaf ddadlau gyda'r ystadegau hyn. Nid wyf wedi colli dilynwyr, enillais ddilynwyr. Nid wyf wedi colli ymgysylltiad, fe wnaeth bedair gwaith. Nid wyf wedi colli ymweliadau safle, maent wedi dyblu. Mae pob metrig yn tynnu sylw at y ffaith fy mod, trwy gynyddu nifer y trydariadau cyhoeddedig yn aruthrol, wedi gwella fy mherfformiad yn sylweddol ar Twitter.

Pam? Mae'n ymddangos yn eithaf clir, nid yn unig nad wyf yn trafferthu fy nilynwyr cyfredol, bod fy nhrydariadau yn cael eu gweld yn fwy, yn ail-drydar mwy, ac yn clicio mwy. Pe bawn i'n gwneud cyfatebiaeth, byddech chi'n gyrru i lawr y stryd mewn traffig prysur ac mae trydariad yn hysbysfwrdd. Mae'r siawns y bydd traffig yn gweld eich hysbysfwrdd yn eithaf main. ond pe gallech chi roi hysbysfwrdd bob rhyw filltir, mae'r siawns o gael eich gweld yn llawer gwell.

Peidiwch â Gwrando arnaf!

Peidiwch â dibynnu ar fy esiampl i wella'ch sŵn ar Twitter yn unig. Cofiwch fy mod i'n rhannu Cardiau Twitter gyda chynnwys o werth yn amlach. Hefyd, ni fyddwn yn ofni rhannu'r un Trydar union fwy nag unwaith y dydd. Mae'n debygol na fydd eich dilynwyr yn ei weld fwy nag unwaith. Ceisiwch ddyblu eich cyfradd cyhoeddi Twitter a gweld sut mae'n effeithio ar eich analytics. Os yw'n gweithio, ceisiwch ei ddyblu eto. Gadewch imi wybod sut y mae'n mynd yn y sylwadau.

Datgelu: My Revive Old Post dolen gyswllt cyswllt. Roeddwn i'n ei hoffi gymaint nes i mi gofrestru ar unwaith ar gyfer partneriaeth â nhw.

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.