Maen nhw'n gwneud beth?!

GwrandoMae honno'n thema eithaf cyffredin yn ein cwmni o ran sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio ein meddalwedd. Mae yna bethau y mae datblygwyr meddalwedd yn eu hanghofio am ein cwsmeriaid oherwydd mae yna lawer o haenau o inswleiddio rhwng y bobl hynny defnyddio y cod a'r Folks hynny ysgrifennu y cod.

Mae datblygwyr meddalwedd a'u cymdeithion yn ddynion craff. Mae meddalwedd ysgrifennu yn heriol ac mae angen galluoedd gwybyddol, rhesymeg a datrys problemau anhygoel. Mae'r rhan fwyaf o'r datblygwyr talentog rwy'n eu hadnabod hefyd yn greadigol ac yn tueddu i fyw ac anadlu. Unwaith eto ... bois craff.

Dyma beth sy'n cael ei anghofio weithiau pan rydych chi'n gweithio gyda chriw o fechgyn craff: mae gan eich cleientiaid fechgyn craff hefyd. Mewn gwirionedd, siawns yw bod y dalent yn eu llys yn cyfateb i'r dalent yn eich un chi. Os oes gennych 5,000 o gleientiaid - fe welwch 5,000 gwaith y dalent yn eich cleientiaid nag yn eich llys eich hun. Odds yw, maent yn mynd i nodi ar y cyd eich holl wendidau, cylch gwaith, trothwyon, amser segur, chwilod, camgymeriadau, dogfennaeth wael, ac ati. Nid oes dianc ohono.

“Maen nhw'n gwneud beth?!” - dylid synnu at y syndod ar ddiwedd y cwestiwn hwn.

Mae cleientiaid yn mynd i ddod o hyd i bethau anhygoel i'w gwneud â'ch cynnyrch nad oeddech chi erioed wedi'i ddisgwyl. Peidiwch byth â disgwyl. Fel dyn integreiddio ac awtomeiddio, rydw i bob amser yn torri allan mewn gwên pan glywaf am gleient yn gwneud rhywbeth gyda'n meddalwedd nad oeddem erioed wedi'i ddisgwyl. Rwyf wedi datblygu atebion o'r blaen gyda chod annuwiol a chymwysiadau trydydd parti. Pam? Oherwydd iddo weithio.

Dyna enw'r gêm ... ei gael i weithio. Mae gan ein cleientiaid broses fusnes y maen nhw'n defnyddio ein meddalwedd i'w chefnogi. Mae yna amrywiaeth anfeidrol o brosesau busnes; o ganlyniad, mae nifer anfeidrol o atebion yn cael eu defnyddio i gefnogi'r prosesau hynny. Mae hynny'n beth gwych. Mae gan eich cwmni ddewis pan fydd y pethau hyn yn digwydd:

 1. Nodwch nad ydyn nhw'n cael eu cefnogi a throwch eich pen ar yr hyn sydd ei angen ar eich cleientiaid i fod yn llwyddiannus.
 2. Agorwch eich clustiau a'ch llygaid, a defnyddiwch yr adborth gan eich cleientiaid i yrru'ch cynnyrch i gyfeiriadau newydd.

Os dewiswch # 1, mae hynny'n iawn. Bydd eich cystadleuaeth yn dewis # 2. Ni fydd yn rhaid i chi boeni am y cleient hwnnw mwyach.

7 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Ac mae'r cyngor hwn yn wir am y mwyafrif o ddiwydiannau eraill hefyd.

  (Rydyn ni newydd gwblhau rhaglen ddogfen yn cynnwys cyn-brif weinidog. Heddiw, nododd darpar brynwr, nad oeddem ni wedi sôn am y ffaith ei fod yn gyn-brif weinidog yn wir. Roedden ni mor gyfarwydd â'r ffaith ei fod e, hynny gwnaethom anghofio'n llwyr na fyddai'r mwyafrif o bobl yn gwybod.)

  Mae bywyd yn ymwneud â dysgu cyson. A syndod.

 3. 5

  Douglas, rwyf wrth fy modd â'ch sylwadau cloi yma. Bydd eich cystadleuaeth yn gofalu am # 2!

  Mae hynny mor wir. Mae mynd yr ail filltir a gwrando ar gwsmer bron bob amser yn ennill y ras yn y diwedd. Ac mae'n broses gyson.

  Caru thema'r wefan, Bron Brawf Cymru.

 4. 7

  Un peth rydw i wedi sylwi arno wrth gymryd drosodd prosiectau meddalwedd mewnol yw mai anaml y bydd unrhyw beth i nodi ble i ddechrau. Os yw wedi'i dogfennu'n dda efallai y bydd 20 dogfen ond nid oes yr un ohonynt yn dweud “DARLLENWCH fi YN GYNTAF!”

  Rwyf bob amser yn y pen draw yn trosi pob un o'r geiriau doc ​​/ gair pdf i destun er mwyn i mi allu gafael.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.