Argraffydd y Wal: Datrysiad Argraffu Fertigol ar gyfer Waliau Dan Do neu Awyr Agored

Argraffydd y Wal: Argraffu Wal Fertigol

Mae gen i ffrind i mi sy'n dylunio ac yn paentio murluniau ac yn gwneud gwaith anhygoel. Er bod y gelf hon yn fuddsoddiad anhygoel a all drawsnewid man gwaith neu leoliad manwerthu, gadawyd y gallu i ddylunio a phaentio graffig manwl ar ofod fertigol i raddau helaeth i ddadosod gosodiadau neu ddarlun artist. Mae technoleg argraffu newydd wedi dod i'r amlwg a fydd yn trawsnewid hyn, er… argraffwyr wal fertigol.

Argraffydd y Wal

Mae technoleg argraffu fertigol ddiweddaraf yr Argraffydd Wal yn caniatáu ar gyfer paentio ffeiliau graffig digidol mawr o ffotograffau, gwaith celf, murluniau neu arwyddion testun yn electronig ar bron unrhyw arwyneb mewnol neu allanol. Dyluniwyd eu peiriannau i argraffu ar nifer o arwynebau gan gynnwys plastr, creiglen, gwydr, dur, brics, concrit, finyl a phren.

Mewn llai na dwy flynedd, mae The Wall Printer eisoes wedi gwerthu ei beiriannau i dros 40 o fusnesau ledled Gogledd a De America, a'r DU. Mae argraffwyr fertigol yn cynnig defnyddiau creadigol, ymarferol a hwyliog di-ri sy'n trosi'n gyfleoedd busnes go iawn i gwmnïau ac entrepreneuriaid sy'n eu mabwysiadu.

Cymerwch gip ar sut mae rhai cwsmeriaid yn defnyddio neu'n bwriadu defnyddio'r peiriannau:

  • Dywed un dosbarthwr diweddar o Florida, MiArte yn Napoli FL, ar ôl argraffu eu murlun 5’x 8 ’cyntaf a phostio lluniau i Facebook,“ Roeddem wedi synnu at yr ymateb. mae fel petai pobl wedi bod yn aros am y cyfle hwn. ” Ymatebodd a chontractiodd un cwsmer yr Argraffydd Wal hwn i argraffu dau furlun 8 'sgwâr ar fwrdd wal, a gafodd ei fewnosod wedyn mewn nenfwd, gan greu murlun ar ffurf tapestri.
  • Mae adran chwaraeon orau Prifysgol D1 yn edrych i brynu Peiriant TWP i'w ddefnyddio ar arddangosfeydd mewn pêl-droed, pêl-fasged, a lleoliadau a digwyddiadau chwaraeon eraill, ac ar waliau'r adeiladau athletau, cyn gemau cartref mawr. 
  • Mae addurnwyr mewnol wedi prynu'r peiriannau i helpu i integreiddio arddangosfeydd o hobïau personol neu anghenion celf wal eu cleientiaid mewn byw a gweithleoedd preswyl a masnachol.

Stori Argraffydd y Wal

Gan fod yr entrepreneur cyfresol Paul Baron yn chwilio am y peth mawr nesaf, daeth ar draws cysyniad newydd: argraffu fertigol. Roedd yn syniad newydd i America ond yn adnabyddus am flynyddoedd ledled Asia, India, y Dwyrain Canol, ac Ewrop. Roedd y syniad o baentio murluniau dan do ac awyr agored yn rhad i artistiaid a pherchnogion adeiladau yn apelio ato. Roedd argraffu ar waliau unrhyw ddeunydd wyneb, yn ddibynadwy ac yn gywir, yn apelio ato.

Ar ôl edrych yn galed ar yr ychydig weithgynhyrchwyr sy'n cynnig y dechnoleg arloesol hon, yn 2019 cwblhaodd Paul gytundeb gyda'r gwneuthurwr hynaf ac blaenllaw yn Asia. Fe'u dewisodd, meddai, oherwydd bod y gwerth a'r pwynt pris yn cyfuno'n dda ag ansawdd y dyluniad a'r cynulliad, a'r gefnogaeth i allu graddio i ddiwallu anghenion marchnadoedd Gogledd a De America.

Ers hynny mae'r cwmni wedi gwerthu dosbarthiadau mewn mwy nag 20 o farchnadoedd ac wedi helpu i sefydlu busnesau newydd ar draws tir mawr yr UD a Chanada, De America, y DU, a Puerto Rico. Maent yn gwahodd cwsmeriaid newydd i ddysgu am Argraffu Waliau a'r cyfle busnes cymhellol y mae'n ei gynrychioli.

Bydd yr Argraffydd Wal yn ehangu ledled Gogledd a De America, y DU, a'r Caribî yn gyflym dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Wrth i fusnesau argraffu waliau dyfu, bydd y cwmni'n eu cefnogi gydag atebion diriaethol, inciau, rhannau, gwasanaeth rhagorol, a'r marchnata i ehangu eu gwasanaethau Argraffu Wal llwyddiannus yn lleol.

Er bod y dechnoleg y tu ôl i argraffu fertigol wedi cael ei defnyddio'n rhyngwladol ers rhai blynyddoedd, mae bellach ar gael i fusnesau ledled Gogledd a De America.

Paul Baron, Prif Swyddog Gweithredol Wall Printing USA

Mae syniadau newydd yn parhau i ddod i'r amlwg o'u Argraffwyr Wal wrth i gwsmeriaid ofyn am gelf ddigidol ar waliau o bob math, y tu mewn a'r tu allan.

Dysgu Mwy Am Argraffydd y Wal

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.