Gwerth Camau Gweithredu Ymwelwyr

Depositphotos 37972733 s

Rydym yn mesur llawer gyda analytics, ond nid ydym yn aml yn rhoi gwerth ar bob un o'r camau y mae ymwelydd yn eu cymryd pan fyddant yn cysylltu â ni ar-lein. Mae'n bwysig bod cwmnïau'n talu sylw i fwy nag ymweliadau ac addasiadau ... mae yna dunnell o ryngweithio rhwng ac ar ôl hynny sy'n darparu gwerth.

Gweithredu, Gwerth ac Effaith Ymwelwyr

Yn y siart uchod mae gen i ddwy echel ... effaith a gwerth. Fel ymwelwyr fel, ail-drydar, fan ac dilyn chi neu'ch busnes ... mae yna effaith, nid dim ond oherwydd y gallai'r ymwelydd fod yn agosach at brynu, ond oherwydd ei fod mewn gwirionedd wedi chwyddo ei fwriad a'i ardystiad i'w rhwydweithiau. Maent Efallai na fydd prynwch hyd yn oed, ond os oes ganddynt lawer o ddylanwad, gall eu dylanwad wthio llawer o rai eraill i brynu.

Mae gweithredoedd eraill y mae eich ymwelwyr yn eu cymryd hefyd yn werthfawr ... gan danysgrifio i e-bost neu RSS, gweminar, gan alw'ch adran werthu ... mae'r rhain i gyd yn gamau sy'n symud y gobaith yn agosach at ddod yn gwsmer. Mae busnesau sydd â rhaglenni awtomataidd sy'n ail-farchnata siopwyr sy'n cefnu ar eu trol siopa yn deall pa mor werthfawr yw'r segment hwnnw. Gan eu bod mor agos at brynu, efallai y bydd angen gwthiad neu atgoffa bach arnyn nhw ... neu hyd yn oed amser i arbed yr arian angenrheidiol i wneud y pryniant.

Ar ôl y pryniant neu'r adnewyddiad gwirioneddol, mae yna gamau eraill sy'n cynyddu effaith y gwerthiant - graddfeydd ac arnodiadau'r cynhyrchion a brynir. Mae graddfeydd yn cael effaith gref ar p'un a yw gobaith yn prynu ai peidio. Mae ardystiad neu adolygiad personol o'r cynnyrch yn pwyso hyd yn oed yn drymach.

Wrth i chi blotio'ch strategaeth farchnata ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod yn olrhain pob cam y gallai ymwelydd ei gymryd. Darparu ymgyrchoedd rhyngweithio ac ail-argraffu i'w symud o un weithred i'r llall yn effeithlon. Yn aml iawn mae gobaith yn gadael eich gwefan ac rydych chi'n colli'r gwerthiant oherwydd nid oedd yn glir sut y gwnaethon nhw symud o un weithred i'r llall ar eich gwefan. Darparwch lwybr clir i'ch ymwelwyr ymgysylltu â chi. Darparu llwybrau lluosog ar gyfer canlyniadau gwell fyth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.